Địa chỉ IP động là gì?

Địa chỉ IP động là gì?

Địa chỉ IP động là địa chỉ IP được gán tự động cho từng kết nối hoặc node của mạng, như điện thoại thông minh, máy tính để bàn, máy tính bảng không dây hay bất kỳ thứ gì khác.

Việc gán địa chỉ IP tự động này được thực hiện bởi máy chủ DHCP.

Một máy chủ DHCP được chỉ định địa chỉ IP động vì nó thường sẽ thay đổi ở các kết nối mạng trong tương lai.

Phiên bản "ngược lại" của địa chỉ IP động là địa chỉ IP tĩnh (một địa chỉ được cấu hình thủ công).

Địa chỉ IP động

Địa chỉ IP động được sử dụng ở đâu?

Địa chỉ IP Public được gán cho hầu hết router gia đình và doanh nghiệp bởi ISP là địa chỉ IP động. Các công ty lớn hơn thường không kết nối với Internet thông qua địa chỉ IP động. Thay vào đó, họ được chỉ định địa chỉ IP tĩnh và chỉ có các IP tĩnh đó mà thôi.

Trong một mạng nội bộ như trong nhà hoặc doanh nghiệp, nơi bạn sử dụng địa chỉ IP Private, hầu hết các thiết bị có thể được định cấu hình cho DHCP, có nghĩa là chúng đang sử dụng địa chỉ IP động. Nếu DHCP không được kích hoạt, mỗi thiết bị trong mạng gia đình của bạn sẽ cần thiết lập thông tin mạng theo cách thủ công, vì vậy có thể bạn đã từng thực hiện điều này trước đây.

Lưu ý: Một số nhà cung cấp dịch vụ Internet ISP chỉ định các địa chỉ IP động "sticky” thay đổi, ít thường xuyên hơn địa chỉ IP động thông thường.

Ưu điểm của địa chỉ IP động là gì?

Thành thật mà nói, lợi thế chính của việc gán địa chỉ IP động là tính linh hoạt hơn và dễ dàng trong việc thiết lập cũng như quản trị mà nó mang lại so với việc sử dụng một địa chỉ IP tĩnh.

Ví dụ, một máy tính xách tay kết nối với mạng có thể được chỉ định một địa chỉ IP cụ thể và khi ngắt kết nối, địa chỉ đó sẽ được tự do sử dụng bởi một thiết bị khác kết nối sau này, ngay cả khi không phải là cùng một máy tính xách tay.

Với kiểu gán địa chỉ IP này, có rất ít giới hạn về số lượng thiết bị có thể kết nối với mạng, vì những thiết bị không cần kết nối có thể ngắt kết nối và giải phóng nhóm địa chỉ có sẵn cho một thiết bị khác.

Giải pháp thay thế sẽ dành cho máy chủ DHCP nhằm dành một địa chỉ IP cụ thể cho từng thiết bị, trong trường hợp nó muốn kết nối với mạng. Trong tình huống này, mỗi thiết bị, trong số hàng trăm thiết bị, cho dù chúng có được sử dụng hay không, có địa chỉ IP private đều có thể hạn chế quyền truy cập cho các thiết bị mới.

Như đã đề cập ở trên, một ưu điểm khác của việc sử dụng các địa chỉ IP động là việc triển khai thực hiện dễ dàng hơn các địa chỉ IP tĩnh. Không cần phải thiết lập thủ công cho các thiết bị mới kết nối với mạng. Tất cả những gì bạn phải làm là đảm bảo DHCP được kích hoạt trên router.

Vì hầu hết các thiết bị mạng được cấu hình theo mặc định để lấy một địa chỉ IP từ nhóm các địa chỉ có sẵn, nên mọi thứ đều diễn ra tự động.

Ưu và nhược điểm

Nhược điểm của địa chỉ IP động là gì?

Mặc dù rất phổ biến và được chấp nhận về mặt kỹ thuật, việc mạng gia đình sử dụng một địa chỉ IP động cho router sẽ làm nảy sinh vấn đề, nếu bạn đang cố gắng truy cập mạng đó từ một mạng bên ngoài.

Giả sử mạng gia đình của bạn được chỉ định một địa chỉ IP động bởi nhà cung cấp dịch vụ Internet, nhưng bạn cần truy cập máy tính ở nhà từ xa (có thể là từ máy tính ở công ty).

Vì hầu hết các chương trình/desktop truy cập từ xa yêu cầu bạn phải biết địa chỉ IP của router để truy cập vào máy tính bên trong mạng, nhưng nếu địa chỉ IP của router thay đổi định kỳ do nó là địa chỉ IP động, bạn có thể gặp sự cố kết nối.

Xem thêm:

Chủ Nhật, 02/12/2018 14:33
51 👨 8.626
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản