Cách chèn khối mã (code block) trong Google Docs

Một code được đánh giá là tốt hay kém là do định dạng. Trình xử lý văn bản có xu hướng làm rối loạn định dạng của bạn khi bạn đang cố gắng thêm code vào tài liệu.

Đó là lúc các code block (khối mã) có thể giúp ích. Đây là các khối trong tài liệu dành riêng cho code, cho phép bạn hiển thị code của mình đúng như dự định. Chúng thậm chí có thể tự động áp dụng định dạng chính xác và highlight code của bạn. Dưới đây là cách chèn code block trong Google Docs.

Cách chèn code block trong Google Workspace

Nếu đang chạy một số phiên bản Google Workspace, bạn có thể chèn code block ngay trong Google Docs. Tính năng này chỉ có trong các phiên bản Business Standard, Business Plus, Education Standard, Education Plus, Enterprise Standard và Enterprise Plus của Google Workspace. Nếu đang chạy một phiên bản khác, bạn sẽ không thể sử dụng tính năng này.

1. Mở Google Doc nơi bạn muốn chèn code của mình.

2. Nhấp vào menu Insert.

Menu Insert trong Google Docs
Menu Insert trong Google Docs

3. Di chuột qua phần Building Blocks.

Chọn Building Blocks
Chọn Building Blocks

4. Nếu đang chạy phiên bản Google Workspace được hỗ trợ, bạn sẽ thấy tùy chọn Code Block.

5. Chọn Code Block và chọn C/C++, Java, JavaScript, Python hoặc Unset.

6. Nhập code của bạn trực tiếp vào khối. code sẽ được định dạng và highlight theo ngôn ngữ bạn đã chọn.

Cách chèn code block trong Google Docs bằng tiện ích mở rộng

Nếu hiện không sử dụng một trong các phiên bản Google Workspace được hỗ trợ, bạn vẫn có thể chèn code block vào Google Docs. Tuy nhiên, để làm như vậy, bạn sẽ cần cài đặt tiện ích bổ sung của bên thứ ba. Có nhiều lựa chọn có sẵn; ví dụ này sẽ sử dụng tiện ích mở rộng miễn phí Code Blocks.

1. Mở tài liệu nơi bạn muốn chèn code của mình.

2. Nhấp vào menu Extensions.

Menu Extensions của Google Docs
Menu Extensions của Google Docs

3. Di chuột qua Add-ons và chọn Get Add-ons.

Chọn Get Add-ons
Chọn Get Add-ons

4. Nhập Code Blocks vào trường tìm kiếm.

Tìm kiếm Code Blocks
Tìm kiếm Code Blocks

5. Chọn Code Blocks từ kết quả.

Chọn Code Blocks từ kết quả
Chọn Code Blocks từ kết quả

6. Nhấp vào Install và cấp các quyền liên quan.

Cài đặt tiện ích mở rộng
Cài đặt tiện ích mở rộng

7. Sau khi cài đặt tiện ích bổ sung, hãy nhấp vào menu Extensions.

Nhấp vào menu Extensions
Nhấp vào menu Extensions

8. Di chuột qua Code Blocks và nhấp vào Start.

Nhấp vào Start
Nhấp vào Start

9. Công cụ Code Blocks sẽ xuất hiện trong thanh bên.

10. Nhập code của bạn vào tài liệu và chọn tất cả.

11. Trong thanh bên, hãy chọn Language hoặc để ở Auto.

Chọn ngôn ngữ
Chọn ngôn ngữ

12. Chọn Theme cho code block của bạn.

Chọn theme cho code block
Chọn theme cho code block

13. Bạn có thể xem trước các lựa chọn của mình bằng cách nhấp vào nút Preview.

Xem trước code block trong Google Docs
Xem trước code block trong Google Docs

14. Khi bạn hài lòng với lựa chọn của mình, hãy nhấp vào nút Format.

Định dạng code block trong Google Docs
Định dạng code block trong Google Docs

15. Code trong tài liệu của bạn sẽ được định dạng thành một code block.

Code được định dạng thành một code block
Code được định dạng thành một code block

16. Bạn có thể thêm nhiều code block và sử dụng các ngôn ngữ và theme khác nhau cho mỗi khối.

17. Bạn có thể thêm nhiều văn bản hơn vào từng code block, nhưng để áp dụng định dạng chính xác, bạn sẽ cần phải chọn tất cả và nhấp lại vào nút Format.

18. Bất kỳ văn bản nào bạn thêm bên ngoài code block sẽ giữ nguyên cài đặt văn bản hiện tại cho văn bản chuẩn.

Thứ Ba, 05/12/2023 14:53
53 👨 403
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Google Docs