Cách thiết lập và cấu hình DDNS trên router Draytek

Dịch vụ Dynamic DNS (DDNS) là giải pháp khi bạn muốn truy cập router từ Internet, nhưng nó có địa chỉ IP động. Bạn có thể đăng ký dịch vụ Dynamic DNS và đăng ký hostname cho router. Với thiết lập Dynamic DNS, router sẽ cập nhật địa chỉ IP WAN hiện tại của server lên Dynamic DNS server theo định kỳ hoặc, nếu router nằm trên mạng riêng, nó có thể cập nhật địa chỉ IP của cổng Internet lên máy chủ.

Router kích hoạt cập nhật khi:

 • Được bật hoặc khởi động lại
 • Địa chỉ IP của interface WAN thay đổi
 • Trạng thái trực tuyến của interface WAN thay đổi
 • Chức năng DDNS được bật
 • Thiết lập DDNS đã kích hoạt được sửa đổi
 • Auto-Update Interval (Khoảng thời gian diễn ra việc tự động cập nhật) đã qua

Bài viết sau đây sẽ cho bạn biết cách thiết lập Dynamic DNS với các nhà cung cấp dịch vụ được xác định trước và với API do người dùng xác định.

Thiết lập DDNS với nhà cung cấp dịch vụ được xác định trước

1. Sau khi đăng ký tài khoản và hostname, hãy truy cập Applications > Dynamic DNS, kích hoạt Dynamic DNS Setup và nhấp vào số chỉ mục (index) khả dụng

Kích hoạt Dynamic DNS Setup
Kích hoạt Dynamic DNS Setup

2. Thiết lập tài khoản Dynamic DNS như sau:

 • Tích vào Enable Dynamic DNS Account.
 • Chọn WAN Interface là interface mà tên miền sẽ được ánh xạ.
 • Chọn nhà cung cấp dịch vụ Dynamic DNS mà bạn đang sử dụng trong Dynamic DNS Service Provider.
 • Nhập tên miền mà bạn đã đăng ký trong Domain Name.
 • Nhập tên đăng nhập và mật khẩu của dịch vụ Dynamic DNS.
 • Sử dụng "WAN IP" cho Determine Real WAN IP nếu mạng WAN của router đang kết nối trực tiếp với Internet. Nếu Vigor Router dùng ký thuật NAT, thay vào đó hãy sử dụng "Internet IP".
 • Nhấn OK để lưu lại.
Thiết lập tài khoản Dynamic DNS
Thiết lập tài khoản Dynamic DNS

3. Sau khi nhấp OK, router sẽ cố gắng cập nhật WAN IP lên Dynamic DNS Server, bạn có thể nhấp vào View Log để kiểm tra xem bản cập nhật có thành công hay không.

Nhấp vào View Log để kiểm tra xem bản cập nhật có thành công hay không
Nhấp vào View Log để kiểm tra xem bản cập nhật có thành công hay không

4. Bây giờ, các Internet client sẽ có thể tìm thấy WAN IP của router khi truy vấn tên miền.

Các Internet client sẽ có thể tìm thấy WAN IP của router
Các Internet client sẽ có thể tìm thấy WAN IP của router

Thiết lập DDNS với API do người dùng xác định

Nếu nhà cung cấp dịch vụ của bạn không được liệt kê, bạn có thể sử dụng API bằng cách chọn "User-Defined" trong Service Provider.

Bạn có thể sử dụng API bằng cách chọn "User-Defined" trong Service Provider
Bạn có thể sử dụng API bằng cách chọn "User-Defined" trong Service Provider

Sau đó, nhập tên miền của máy chủ cập nhật vào Provider Host và nhập phần còn lại của URL trong Service API. Thông thường, các bản cập nhật được gửi qua HTTP hoặc yêu cầu HTTP chứa thông tin sau: Tên người dùng, mật khẩu, tên máy chủ và địa chỉ IP. Một URL cập nhật sẽ tương tự như sau:

http://updateddns.example.com/ddns/update?username=[user name]&password=[password]&hostname=[hostname]&myip=[IP]

Trong đó [username], [password] [hostname] cần được thay thế bằng tên người dùng, mật khẩu và hostname đã đăng ký tại nhà cung cấp dịch vụ, [IP] cần được thay thế bằng WAN IP của router. Đối với [IP], thay vào đó, bạn có thể nhập ###IP###, sau đó router sẽ thay thế ###IP### bằng IP interface hiện tại khi gửi yêu cầu HTTP.

Đối với [IP], bạn có thể nhập ###IP###
Đối với [IP], bạn có thể nhập ###IP###

Cú pháp của URL cập nhật sẽ khác nhau giữa các nhà cung cấp, vui lòng tham khảo hướng dẫn API để biết đúng cú pháp cần sử dụng. Dưới đây là một số ví dụ.

Nhà cung cấp dịch vụ: ChangeIP.org

Nhà cung cấp dịch vụ: ChangeIP.org
Nhà cung cấp dịch vụ: ChangeIP.org

Nhà cung cấp dịch vụ: 3322.net

Nhà cung cấp dịch vụ: 3322.net
Nhà cung cấp dịch vụ: 3322.net
Thứ Bảy, 23/01/2021 08:29
51 👨 7.313
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Cấu hình Router/Switch