Cách cập nhật từ WSL lên WSL 2 trong Windows 10

WSL 2 (Windows Subsystem for Linux 2) là một phiên bản mới của kiến ​​trúc trong WSL, thay đổi cách các bản phân phối Linux tương tác với Windows. Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách cập nhật từ Windows Subsystem for Linux (WSL) lên WSL 2 trong Windows 10.

Cách cập nhật từ WSL lên WSL 2 trong Windows 10

1. Mở PowerShell với quyền admin.

2. Sao chép và dán lệnh bên dưới vào PowerShell, rồi nhấn Enter để bật tính năng tùy chọn WSL.

dism.exe /online /enable-feature /featurename:Microsoft-Windows-Subsystem-Linux /all /norestart
Bật tính năng tùy chọn WSL
Bật tính năng tùy chọn WSL

3. Sao chép và dán lệnh bên dưới vào PowerShell, rồi nhấn Enter để bật tính năng tùy chọn Virtual Machine Platform.

dism.exe /online /enable-feature /featurename:VirtualMachinePlatform /all /norestart
Bật tính năng tùy chọn Virtual Machine Platform
Bật tính năng tùy chọn Virtual Machine Platform

4. Khởi động lại máy tính để áp dụng thay đổi.

5. Mở PowerShell với quyền admin.

6. Sao chép và dán lệnh dưới đây vào PowerShell, rồi nhấn Enter để đặt WSL 2 làm phiên bản mặc định được sử dụng khi cài đặt các bản phân phối Linux mới.

wsl --set-default-version 2

Bạn có thể thấy thông báo này sau khi chạy lệnh trên:

WSL 2 requires an update to its kernel component. For information please visit https://aka.ms/wsl2kernel.

(WSL 2 yêu cầu cập nhật thành phần kernel. Để biết thông tin vui lòng truy cập https://aka.ms/wsl2kernel).

Nếu muốn, bạn hãy nhấp vào liên kết (https://aka.ms/wsl2kernel) và cài đặt MSI từ trang đó trên tài liệu của Microsoft để cài Linux kernel trên máy và sử dụng WSL 2. Sau khi bạn đã cài đặt kernel, vui lòng chạy lại lệnh: wsl --set-default-version 2 và nó sẽ hoàn tất thành công mà không hiển thị thông báo.

Quá trình cập nhật từ WSL 1 lên WSL 2 có thể mất vài phút để hoàn thành, tùy thuộc vào dung lượng bản phân phối được nhắm mục tiêu. Nếu đang chạy bản cài đặt WSL 1 cũ từ bản cập nhật Windows 10 Anniversary Update hoặc Creators Update, bạn có thể gặp phải lỗi cập nhật.

Đặt WSL 2 làm phiên bản mặc định được sử dụng khi cài đặt các bản phân phối Linux mới
Đặt WSL 2 làm phiên bản mặc định được sử dụng khi cài đặt các bản phân phối Linux mới

7. Giờ đây, bạn có thể cài đặt và thiết lập để các ứng dụng WSL distro từ Microsoft Store sử dụng WSL 2 theo mặc định.

Xem thêm:

Thứ Ba, 15/09/2020 17:55
52 👨 3.518
0 Bình luận
Sắp xếp theo