Cách đặt phiên bản Linux distro thành WSL 1/WSL 2 trong Windows 10

Windows Subsystem for Linux (WSL) (hay còn gọi là WSL 1) cho phép các nhà phát triển chạy môi trường GNU/Linux - bao gồm hầu hết các công cụ dòng lệnh, tiện ích và ứng dụng - trực tiếp trên Windows, không bị sửa đổi, không có những thứ liên quan đến máy ảo truyền thống hoặc thiết lập dualboot.

WSL 2 (Windows Subsystem for Linux 2) là một phiên bản mới của kiến ​​trúc trong WSL, thay đổi cách các bản phân phối Linux tương tác với Windows. WSL 2 có các mục tiêu chính là tăng hiệu suất hệ thống file và bổ sung khả năng tương thích toàn hệ thống.

Mỗi bản phân phối Linux có thể chạy dưới dạng WSL 1 hoặc WSL 2 và chuyển đổi giữa các phiên bản bất kỳ lúc nào. WSL 2 là một “cuộc đại tu lớn” của kiến ​​trúc cơ bản, cũng như việc sử dụng công nghệ ảo hóa và Linux kernel để kích hoạt các tính năng mới.

Khi đã bật Windows Subsystem for Linux (WSL), bạn có thể cài đặt các ứng dụng Linux distro từ Microsoft Store.

Người dùng có thể đặt WSL 1 hoặc WSL 2 làm kiến ​​trúc mặc định được sử dụng làm phiên bản mặc định, bất cứ khi nào cài đặt bản phân phối Linux mới.

Người dùng cũng có thể đặt phiên bản Linux distro thành WSL 1 hoặc WSL 2 cho các bản phân phối Linux đã cài đặt hiện có bất kỳ lúc nào.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách đặt phiên bản Linux distro thành WSL 1 hoặc WSL 2 trong Windows 10.

Đặt phiên bản distro mặc định thành WSL 1 hoặc WSL 2 cho các bản phân phối Linux mới

1. Mở PowerShell.

2. Sao chép và dán lệnh bên dưới bạn muốn sử dụng vào PowerShell và nhấn Enter.

(Đặt WSL 1 làm phiên bản mặc định)

wsl --set-default-version 1

Hoặc:

(Đặt WSL 2 làm phiên bản mặc định)

wsl --set-default-version 2
Đặt phiên bản distro mặc định thành WSL 1 hoặc WSL 2 cho các bản phân phối Linux mới
Đặt phiên bản distro mặc định thành WSL 1 hoặc WSL 2 cho các bản phân phối Linux mới

3. Bây giờ, bạn có thể đóng PowerShell nếu muốn.

Đặt phiên bản distro thành WSL 1 hoặc WSL 2 cho các bản phân phối Linux được cài đặt cụ thể

1. Mở PowerShell.

2. Sao chép và dán lệnh dưới đây vào PowerShell, nhấn Enter và ghi lại tên bản phân phối Linux (ví dụ: "Ubuntu") mà bạn muốn thay đổi phiên bản (ví dụ: "1" hoặc "2").

wsl --list --verbose
Ghi lại tên bản phân phối Linux
Ghi lại tên bản phân phối Linux

3. Nhập lệnh bên dưới vào PowerShell và nhấn Enter.

wsl --set-version <distribution name> <versionNumber>

Thay thế <distribution name> trong lệnh trên bằng tên bản phân phối Linux thực tế (ví dụ: "Ubuntu") từ bước 2.

Thay thế <versionNumber> trong lệnh trên bằng số 1 (WSL 1) hoặc 2 (WSL 2) cho kiến ​​trúc mặc định bạn muốn.

Ví dụ:

wsl --set-version Ubuntu 2
Đặt phiên bản distro thành WSL 1 hoặc WSL 2 cho các bản phân phối Linux được cài đặt cụ thể
Đặt phiên bản distro thành WSL 1 hoặc WSL 2 cho các bản phân phối Linux được cài đặt cụ thể

4. Bây giờ, bạn có thể đóng PowerShell nếu muốn.

Xem thêm:

Thứ Bảy, 12/09/2020 11:54
32 👨 1.193
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Windows 10