Cách cài đặt PowerShell 7.0 trong Windows 10/8/7

Microsoft đã công bố bản phát hành PowerShell 7.0 vào ngày 4 tháng 3 năm 2020.

PowerShell 7 là bản cập nhật lớn mới nhất cho PowerShell. PowerShell bao gồm shell dòng lệnh, ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, cùng với một bộ công cụ để thực thi script/cmdlet và quản lý các mô-đun.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách tải xuống và cài đặt PowerShell 7.0 trong Windows 7, Windows 8.1 và Windows 10.

Lưu ý: Bạn phải đăng nhập với tư cách admin để cài đặt PowerShell 7.0.

Cài đặt PowerShell 7.0 sẽ không thay thế Windows PowerShell tích hợp có trong Windows theo mặc định.

Đây là cách thực hiện:

1. Chuyển đến trang phát hành Powershell 7.0.0 trên GitHub.

https://github.com/PowerShell/PowerShell/releases/tag/v7.0.0

2. Cuộn xuống phần Assets cho Powershell 7.0.0 và nhấn vào liên kết file MSI (ví dụ: "PowerShell-7.0.0-win-x64.msi") cho phiên bản 32-bit hoặc 64-bit.

Cuộn xuống phần Assets cho Powershell 7.0.0
Cuộn xuống phần Assets cho Powershell 7.0.0
Nhấn vào liên kết file MSI
Nhấn vào liên kết file MSI

3. Lưu file MSI (ví dụ: "PowerShell-7.0.0-win-x64.msi") vào desktop và chạy nó.

4. Nhấn vào Next 2 lần.

Lưu ý: Nếu bạn muốn thay đổi nơi PowerShell 7.0 được cài đặt, trước tiên hãy nhấp vào nút Change và chọn thư mục hoặc vị trí ổ bạn muốn cài đặt để thay thế.

5. Tích vào các tùy chọn bạn muốn, bỏ chọn các tùy chọn bạn không muốn và nhấn vào Next.

Tích vào các tùy chọn bạn muốn
Tích vào các tùy chọn bạn muốn

6. Nhấn vào Install.

Nhấn vào Install
Nhấn vào Install

7. Nếu được nhắc bởi UAC, nhấp vào Yes để phê duyệt.

8. Nhấn vào Finish.

Lưu ý: Chọn hộp Launch PowerShell trước khi nhấp vào Finish nếu bạn muốn mở Powershell 7.0 ngay bây giờ.

Chọn hộp Launch PowerShell trước khi nhấp vào Finish nếu muốn mở Powershell 7.0 ngay
Chọn hộp Launch PowerShell trước khi nhấp vào Finish nếu muốn mở Powershell 7.0 ngay
Thứ Sáu, 06/03/2020 11:13
52 👨 7.130
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Windows 8