Cách xóa tài khoản Apple ID

Apple ra mắt trang Dữ liệu và quyền riêng tư (Data and Privacy), cho phép bạn yêu cầu thay đổi dữ liệu đã chia sẻ với công ty. Nó cũng cho phép bạn xóa tài khoản Apple ID và các dữ liệu liên quan.

Trước khi thực hiện xóa tài khoản, bạn cần thực hiện các bước xóa các thiết bị được liên kết với Apple ID, tắt tính năng Find My iPhone/ iPad/ Mac và đăng xuất tài khoản Apple ID.

Cách xóa tài khoản Apple ID

 1. Truy cập trang Dữ liệu và quyền riêng tư của Apple tại privacy.apple.com.
 2. Đăng nhập bằng Apple ID và mật khẩu của bạn.
 3. Nhập mã xác thực hai yếu tố nếu được yêu cầu.
 4. Nhấp vào Continue.
 5. Nhấn Get started bên dưới phần Delete your account.
 6. Xem lại các thông tin liên quan đến việc xóa tài khoản.

Nhấp vào Get started để bắt đầu xóa Apple ID

Apple sẽ xác minh mọi yêu cầu và thông báo quá trình này có thể mất tối đa 7 ngày để hoàn thành.

 1. Thực hiện theo các bước được yêu cầu (sao lưu dữ liệu, đăng xuất khỏi thiết bị, v.v.)
 2. Chọn lý do xóa tài khoản.
 3. Nhấp vào Continue.

Apple giải thích về việc xóa tài khoản Apple ID

Nhấp Continue để tiếp tục

 1. Xem lại thông tin liên quan đến việc xóa tài khoản (lần nữa).
 2. Nhấp vào Continue.
 3. Xem lại Deletion Terms & Conditions và tích chọn để xác nhận bạn đã đọc và đồng ý với các điều kiện.
 4. Nhấp vào Continue.
 5. Chọn phương thức liên hệ được sử dụng để nhận cập nhật trạng thái tài khoản.
 6. Nhấp vào Continue.

Nhấn Continue để tiếp tục quá trình xóa Apple ID

Đồng ý với các điều khoản xóa Apple ID

Chọn phương thức nhận cập nhật trạng thái xóa tài khoản Apple ID

 1. Viết hoặc in mã truy cập duy nhất của bạn.

Thông tin này sẽ được sử dụng để xác minh danh tính của bạn nếu bạn cần liên hệ với bộ phận Hỗ trợ của Apple.

Mã này cũng có thể được sử dụng để hủy bỏ quá trình xóa tài khoản.

 1. Nhập mã truy cập để xác nhận.
 2. Nhấp vào Continue.
 3. Nhấp vào Delete account để xóa tài khoản và dữ liệu liên quan.
 4. Apple sẽ bắt đầu quá trình xác minh trước khi xóa tài khoản của bạn.

Tài khoản của bạn sẽ vẫn hoạt động trong thời gian này.

Có thể mất tối đa 7 ngày để quá trình xác minh hoàn tất.

Cầnn 7 ngày để hoàn tất việc xóa Apple ID

Nhập mã để xóa tài khoản Apple ID

Nhấn vào Delete accound để hoàn tất

Nếu truy cập vào trang Dữ liệu và quyền riêng tư của Apple bằng tài khoản đang xóa, bạn sẽ thấy thông báo ở bên phải của trang web cho biết tài khoản của bạn đang bị xóa.

Thông báo tài khoản đang bị xóa

Xem thêm:

Thứ Bảy, 16/06/2018 10:57
51 👨 1.362
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Thiết lập cơ bản