Cách tùy chỉnh Terminal trên Mac

Nếu hay sử dụng Terminal trên Mac, bạn nên thay đổi diện mạo và một số tính năng khác của cửa sổ này để có năng suất tốt hơn.

Điều chỉnh theme Terminal

Bạn có thể thay đổi theme cho cửa sổ Terminal bằng cách điều hướng đến Terminal > Preferences... từ thanh menu Terminal.

Chọn Preferences

Trong cửa sổ Preferences, chọn tab Profiles. Các tùy chọn này sẽ điều chỉnh giao diện của các cửa sổ Terminal mới.

Chọn tab Profiles

Bạn có thể điều chỉnh màu nền, văn bản, tùy chọn hiển thị văn bản, kích thước và kiểu chữ, loại con trỏ và màu ANSI. Màu ANSI được sử dụng khi lệnh Terminal hiển thị đầu ra được tô màu.

Bạn có thể chọn một trong số những profile có sẵn trong menu ở bảng bên trái hoặc click vào nút + ở dưới cùng để tạo profile mới. Những profile này sẽ chứa các cài đặt của bạn, do đó bạn có thể tạo một profile cá nhân trước khi điều chỉnh bất cứ thứ gì.

Nhấn vào nút dấu cộng

Sau đó, thiết lập profile mới làm profile mặc định bằng cách click vào nút Default ở dưới cùng. Tất cả các cửa sổ Terminal sẽ mở trong profile này.

Click vào Default

Bạn cũng có thể mở profile cụ thể cho cửa sổ Terminal bằng cách truy cập vào Shell > New Window. Thao tác này sẽ cho phép bạn chọn profile từ shell mới.

Chọn New Window

Lệnh đăng nhập

Terminal có thể chạy các lệnh shell cụ thể mỗi lần mở cửa sổ shell. Những lệnh này được gán với một profile, do đó các profile khác nhau sẽ thực hiện các lệnh khác nhau.

Mở cửa sổ Preference của Terminal từ Terminal > Preferences và click vào tab Shell.

Chọn tab Shell

Trong phần Startup, tích vào hộp Run Command, sau đó gõ lệnh shell muốn thực hiện khi khởi động cửa sổ. Lưu ý, bạn cũng nên tích vào ô Run inside shell.

Tích vào Run Command

Cài đặt này sẽ tự động lưu lệnh này vào profile liên kết và chạy nó khi mở shell trong profile đó. Để tắt lệnh khởi động, bỏ chọn Run command.

Thay đổi màu sắc văn bản trong Terminal Prompt

Bạn có thể thay đổi màu sắc văn bản trong Terminal Prompt bằng cách chỉnh sửa “.bash_profile”. Đối với người mới sử dụng Terminal Prompt, họ sẽ thấy văn bản này xuất hiện khi mở shell mới ở bên trái con trỏ văn bản.

Văn bản cố định khi mở cửa sổ shell

Mở .bash_profile trong nano với lệnh sau:

nano ~/.bash_profile

Chạy lệnh nano

Mở .bash_profile

Khi .bash_profile mở, bạn sẽ thêm một dòng mới bắt đầu bằng:

export PS1=

Sau dấu bằng chúng ta sẽ thêm code màu ANSI. PS1 cũng chứa dãy ký tự thoát (Escape sequence) như tên người dùng, tên máy chủ, thư mục hiện đang làm việc, v.v… Đối với hình chụp màn hình trên, chúng ta sẽ sử dụng các quy tắc màu như bên dưới:

export PS1="\[\e[38;5;051;48;5;233m\]\u@\h \W $ \[\e[0m\]"

Prompt này bao gồm các code màu ANSI và dãy ký tự thoát cho người dùng (\u), máy chủ (\h) và thư mục hiện đang làm việc (\w).

Thay đổi màu sắc và định dạng văn bản trong Terminal

Bạn có thể thay đổi định dạng văn bản gõ trong Terminal thông qua cài đặt profile hoặc trực tiếp bằng cách gõ lệnh shell. Để thêm màu văn bản trong một profile, sử dụng cài đặt màu văn bản trong Terminal > Preferences > Text.

Chọn màu trong Text

Để thay đổi màu tạm thời, sử dụng lệnh bên dưới:

export PS1="\[\e[38;5;051;48;5;233m\]\u@\h \W $ \[\e[0m\]"

Bạn sẽ thấy kết quả như hình sau:

Thay đổi màu gõ trong Terminal

  • " mở chuỗi printf
  • \e thoát khỏi các ký tự không in được (non-printing character)
  • [31m là code màu cho văn bản màu đỏ
  • Hello World là chuỗi ký tự
  • \e[0m xóa định dạng để văn bản mới khi xuất hiện không được tô màu
  • \n in một dòng mới
  • " đóng chuỗi printf

Nếu muốn văn bản tiếp tục xuất hiện được tô màu, hãy tắt \e[0m. Người dùng cũng có thể bật mã màu ANSI ở đây. Ngoài ra, bạn cũng có thể định dạng văn bản được gõ trong Terminal, thậm chí có thể khiến các văn bản này nhấp nháy.

printf "Normal \e[5mBlink\n"

Thay đổi tiêu đề cửa sổ

Theo mặc định, Terminal sẽ hiển thị thư mục làm việc hiện tại, quá trình hoạt động và kích thước khung trong thanh tiêu đề của cửa sổ Terminal.

Tiêu đề mặc định của cửa sổ

Tuy nhiên bạn có thể thay đổi tiêu đề cửa sổ này trong tab Window của Preference. Mở Preference và chọn tab Window.

Chọn tab Window

Điều chỉnh cài đặt ở trên cùng để thay đổi tiêu đề cửa sổ. Bạn có thể nhìn thấy sự thay đổi trong các shell đang mở của profile chỉnh sửa.

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Xem thêm:

Thứ Ba, 02/10/2018 11:13
51 👨 5.172
0 Bình luận
Sắp xếp theo