Cách thay đổi âm lượng của Siri trên HomePod

Loa HomePod và HomePod mini được thiết kế tự động điều chỉnh âm lượng của trợ lý ảo Siri dựa theo âm thanh ngoài môi trường, nhưng bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh âm lượng của Siri riêng biệt từ trình phát nhạc đang chạy. Trong bài viết dưới đây, Quantrimang sẽ hướng dẫn một số lệnh mà bạn cần để điều chỉnh cụ thể âm lượng của ‌Siri‌.

Cách thay đổi âm lượng của Siri trên HomePod

Trên HomePod hoặc HomePod mini, bạn có thể yêu cầu Siri đặt mức âm lượng cố định, đây là một điều chỉnh tách biệt với trình phát đa phương tiện.

Để thực hiện được điều này, nói “Hey Siri, change your volume to [số phần trăm]”, hoặc ra lệnh theo cách khác miễn là Siri có thể hiểu được.

Ví dụ, nếu bạn nói Siri đặt mức âm lượng là 34%, nó sẽ điều chỉnh dù cho âm lượng nhạc vẫn giữ nguyên. Siri có thể bị buộc nói to hơn hoặc nhỏ hơn âm lượng của nhạc đang phát.

Thay đổi âm lượng của nhạc trên HomePod

Bạn có thể điều chỉnh âm lượng của các nội dung đa phương tiện với lệnh tương tự và thao tác này sẽ tăng giảm âm lượng của nhạc mà không thay đổi âm lượng của Siri.

Để thay đổi âm lượng của nội dung đa phương tiện, nói “Hey Siri, change the media volume to [phần trăm]”.

Âm lượng của nhạc có thể điều chỉnh được bằng cách sử dụng nút + hoặc - ở phía trên HomePod hoặc qua iPhone/iPad đã được kết nối. Tuy nhiên, điều chỉnh âm lượng Siri bắt buộc phải đọc lệnh.

Chú ý: Rất nhiều người dùng báo cáo rằng âm lượng của Siri không giữ nguyên như theo yêu cầu mãi mãi, nó sẽ chuyển lại theo mức tự động mặc định khoảng một thời gian sau khi đã phát theo yêu cầu. Đáng tiếc là chưa có cách nào sửa lỗi này trong thời gian này.

Thứ Hai, 15/02/2021 21:15
51 👨 603
0 Bình luận
Sắp xếp theo