Cách bật/tắt Sticky Keys

Nếu nhấn phím Shift đủ số lần nhất định (5 lần), bạn sẽ gặp phải cửa sổ pop-up Sticky Keys khó chịu, hỏi bạn có muốn bật nó không. Vậy làm thế nào để bạn tắt thông báo này đi?

Hãy cùng khám phá lý do tại sao Sticky Keys tồn tại cũng như cách tắt Sticky Keys qua bài viế sau đây nhé!

Sticky Keys là gì và tại sao chúng tồn tại?

Có vẻ như Sticky Keys chỉ được lập trình để làm phiền những người sử dụng phím Shift nhiều. Tuy nhiên, đó thực sự là một công cụ Ease of Access quan trọng, giúp ích cho những người bị suy giảm kỹ năng vận động.

Có thể bạn sẽ không gặp vấn đề gì khi giữ một phím trong khi nhấn phím khác. Ví dụ, khi bạn nhập một ký tự viết hoa ở đầu câu, các ngón tay của bạn có thể nhấn đồng thời trên phím Shift và phím chữ cái.

Tuy nhiên, đối với một số người, thao tác giữ phím Shift cộng với một chữ cái sẽ quá vất vả. Đối với những người này, Sticky Keys sẽ thực sự hữu ích.

Khi bật Sticky Keys, bạn có thể yêu cầu PC giả vờ rằng bạn đang giữ phím (ngay cả khi bạn không làm như vậy). Đối với phím Shift, bạn có thể sử dụng các cài đặt khác nhau khi bật Sticky Keys. Bạn có thể biết nó đang ở chế độ nào bằng tiếng bíp mà bạn nghe thấy khi nhấn Shift.

Có 3 cài đặt cho phím Shift. Nó có thể hoạt động như thể không được nhấn, được nhấn và giữ (để nhập chữ hoa hoặc nhiều ký hiệu trên hàng số) và chỉ được nhấn xuống cho lần nhấn phím đầu tiên (để thêm chữ hoa vào đầu câu).

Cách bật/tắt Sticky Keys

Bật/tắt Sticky Keys bằng phím tắt

1. Nhấn phím Shift 5 lần để bật hoặc tắt Sticky Keys.

Phím tắt sẽ chỉ hoạt động nếu được bật trong tùy chọn 2 hoặc bước 5C của tùy chọn 3. Nó được bật theo mặc định.

2. Theo mặc định, một âm thanh sẽ phát ra cho biết Sticky Keys đã được bật (âm độ cao) hoặc tắt (âm độ thấp).

Âm thanh sẽ chỉ phát nếu được bật ở bước 5C của tùy chọn 3. Nó được bật theo mặc định.

3. Nếu bạn muốn bật Sticky Keys, hãy nhấp vào Yes nếu được nhắc bởi cảnh báo bên dưới.

Cảnh báo sẽ chỉ hiển thị nếu được bật ở bước 5C của tùy chọn 3. Nó được bật theo mặc định.

Bật/tắt Sticky Keys bằng phím tắt
Bật/tắt Sticky Keys bằng phím tắt

Bật/tắt Sticky Keys và điều chỉnh cài đặt trong Settings

1. Mở Settings và nhấn vào biểu tượng Ease of Access.

2. Thực hiện bước 3 (bật) hoặc bước 4 (tắt) bên dưới tùy thuộc vào những gì bạn muốn làm.

3. Để bật Sticky Keys và điều chỉnh cài đặt:

A) Nhấp vào Keyboard ở phía bên trái và bật Press one key at a time for keyboard shortcuts trong Use Sticky Keys ở phía bên phải.

B) Chọn (bật - mặc định) hoặc bỏ chọn (tắt) Allow the shortcut key to start Sticky Keys, tùy thuộc vào những gì bạn muốn.

C) Chọn (bật - mặc định) hoặc bỏ chọn (tắt) Show the Sticky Keys icon on the taskbar, tùy thuộc vào những gì bạn muốn.

D) Chọn (bật - mặc định) hoặc bỏ chọn (tắt) Lock the modifier key when pressed twice in a row tùy theo những gì bạn muốn.

E) Chọn (bật - mặc định) hoặc bỏ chọn (tắt) Turn off Sticky Keys when two keys are pressed at the same time tùy theo những gì bạn muốn.

F) Chọn (bật - mặc định) hoặc bỏ chọn (tắt) Play a sound when a modifier key is pressed and released, tùy theo những gì bạn muốn.

G) Khi hoàn tất, hãy chuyển sang bước 5 bên dưới.

Bật Sticky Keys và điều chỉnh cài đặt
Bật Sticky Keys và điều chỉnh cài đặt

4. Để tắt Sticky Keys và điều chỉnh cài đặt:

A) Nhấp vào Keyboard ở phía bên trái, tắt Press one key at a time for keyboard shortcuts trong Use Sticky Keys ở phía bên phải.

B) Chọn (bật - mặc định) hoặc bỏ chọn (tắt) Allow the shortcut key to start Sticky Keys, tùy theo những gì bạn muốn.

C) Khi hoàn tất, hãy chuyển sang bước 5 bên dưới.

Tắt Sticky Keys và điều chỉnh cài đặt
Tắt Sticky Keys và điều chỉnh cài đặt

5. Khi hoàn tất, bạn có thể đóng Settings nếu muốn.

Bật/tắt Sticky Keys và điều chỉnh cài đặt trong Control Panel

1. Mở Control Panel (chế độ xem biểu tượng) và nhấn vào biểu tượng Ease of Access Center.

2. Nhấp vào liên kết cài đặt Make the keyboard easier to use hoặc Make it easier to focus on tasks.

Nhấp vào liên kết cài đặt Make the keyboard easier to use hoặc Make it easier to focus on tasks
Nhấp vào liên kết cài đặt Make the keyboard easier to use hoặc Make it easier to focus on tasks

3. Thực hiện bước 4 (bật/tắt) hoặc bước 5 (cài đặt) bên dưới, tùy theo những gì bạn muốn làm.

4. Để bật hoặc tắt Sticky Keys:

A) Chọn (bật) hoặc bỏ chọn (tắt - mặc định) Turn on Sticky Keys trong Make it easier to type tùy theo những gì bạn muốn.

B) Nhấp OK và chuyển sang bước 6 bên dưới.

Chọn (bật) hoặc bỏ chọn (tắt - mặc định) Turn on Sticky Keys
Chọn (bật) hoặc bỏ chọn (tắt - mặc định) Turn on Sticky Keys

5. Để điều chỉnh cài đặt cho Sticky Keys:

A) Nhấp vào liên kết Set up Sticky Keys trong Turn on Sticky Keys thuộc Make it easier to type.

Nhấp vào liên kết Set up Sticky Keys
Nhấp vào liên kết Set up Sticky Keys

B) Chọn (bật) hoặc bỏ chọn (tắt - mặc định) Turn on Sticky Keys, tùy theo những gì bạn muốn.

C) Trong Keyboard shortcut, chọn (bật - mặc định) hoặc bỏ chọn (tắt) Turn on Sticky Keys when SHIFT is pressed five times, tùy theo những gì bạn muốn.

Chọn (bật - mặc định) hoặc bỏ chọn (tắt) Display a warning message when turning a setting on, tùy theo những gì bạn muốn.

Chọn (bật - mặc định) hoặc bỏ chọn (tắt) Make a sound when turning a setting on or off, tùy theo những gì bạn muốn.

D) Trong Options, chọn (bật - mặc định) hoặc bỏ chọn (tắt) Lock modifier keys when pressed twice in a row, tùy theo những gì bạn muốn.

E) Trong Options, chọn (bật - mặc định) hoặc bỏ chọn (tắt) Turn off Sticky Keys when two keys are pressed at once, tùy theo những gì bạn muốn.

F) Trong phần Feedback, chọn (bật - mặc định) hoặc bỏ chọn (tắt) Play a sound when modifier keys are pressed, tùy theo những gì bạn muốn.

G) Trong phần Feedback, chọn (bật - mặc định) hoặc bỏ chọn (tắt) Display the Sticky Keys icon on the taskbar, tùy theo những gì bạn muốn.

H) Khi hoàn tất, nhấp vào OK và chuyển sang bước 6 bên dưới.

Nhấn OK
Nhấn OK

6. Khi hoàn tất, bạn có thể đóng Ease of Access Center nếu muốn.

Xem thêm:

Thứ Sáu, 25/12/2020 15:31
4,36 👨 42.502
0 Bình luận
Sắp xếp theo