Cách tạo folder trong Outlook 2013 bằng cách tạo rule

Theo mặc định, Outlook nhận tất cả email đến và chuyển nó đến thư mục Inbox. Một số người cảm thấy khó tìm thấy thư trong Inbox và muốn thiết lập tự động chuyển một số email cụ thể sang một thư mục khác để dễ dàng tìm thấy hơn. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo rule trong Outlook 2013 để tự động chuyển email đến một thư mục cụ thể.

Cách tạo folder trong Outlook 2013 bằng cách tạo rule

Bước 1: Chọn một email muốn chuyển đến thư mục cụ thể, sau đó nhấp chuột phải vào email đó và chọn Rules > Create Rule...

Chọn Create Rule...

Bước 2: Trong hộp thoại Create Rule, dưới tiêu đề When I get e-mail with all of the selected conditions, hãy chọn điều kiện cho email này. Dưới tiêu đề Do the following, chọn hộp Move the item to folder và sau đó click vào nút Select Folder.

Đặt điều kiện cho email

Bước 3: Trong hộp thoại Rules and Alerts, chọn thư mục muốn chuyển email đến, sau đó click vào OK để đóng hộp thoại.

Chọn thư mục muốn chuyển email đến

Bước 4: Nếu muốn tạo thư mục mới cho những email này, hãy nhấp vào nút New...

Chọn New... để tạo thư mục mới

Trong hộp thoại Create New Folder, đặt tên cho thư mục, chọn vị trí đặt thư mục dưới tiêu đề select where to place the folder sau đó nhấn nút OK.

Đặt tên thư mục

Bước 5: Khi trở lại hộp thoại Create Rule, click vào OK để hoàn tất quá trình thiết lập.

Bước 6: Bây giờ, một hộp thoại Success bật lên, chọn Run this rule now on messages already in the current folder, sau đó bấm OK để bắt đầu chuyển email sang thư mục mới.

Hộp thoại thông báo cài đặt thành công

Bước 7: Từ bây giờ, khi Outlook nhận được các email đáp ứng được các điều kiện bạn đã thiết lập nó sẽ được tự động chuyển đến thư mục cụ thể.

Xem thêm:

Thứ Ba, 19/12/2017 11:48
41 👨 15.828
0 Bình luận
Sắp xếp theo