Cách sửa lỗi "You've been signed in with a temporary profile" trên Windows 10

User profile (hồ sơ người dùng) là một tập hợp các cài đặt người dùng thiết lập cách máy tính hiển thị và hoạt động cho một tài khoản người dùng. Nó được lưu trữ trong thư mục C:\Users\<tên người dùng> và chứa các cài đặt cho hình nền desktop, trình bảo vệ màn hình, tùy chọn con trỏ, cài đặt âm thanh và các tính năng khác. Hồ sơ người dùng đảm bảo các tùy chọn cá nhân được sử dụng khi đăng nhập trên Windows.

Nếu một người dùng đăng nhập vào tài khoản của họ và nhận thông báo You've been signed in with a temporary profile, có nghĩa là họ đang đăng nhập vào hồ sơ tạm thời (ví dụ: C:\Users\TEMP) thay vì hồ sơ từ thư mục C:\Users\<user name>. Những thay đổi bạn thực hiện trong hồ sơ tạm thời sẽ bị mất sau khi đăng xuất.

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách sửa lỗi "You've been signed in with a temporary profile" cho tài khoản người dùng trên Windows 10.

Lưu ý: Cách đọc thông tin nhật ký sự kiện cho lỗi User Profile Service:

  • Mở Event Viewer (eventvwr.msc) và click đúp vào Windows Logs.
  • Click chuột phải vào Application ở khung bên trái, click vào Find, gõ 1511 cho Event ID và click vào Find Next.
  • Đóng hộp thoại Find và xem thông tin. Lặp lại quá trình để xem các Event ID 1511 được liệt kê khác nếu cần.

Thông tin nhật ký sự kiện

Cảnh báo: Để an toàn, bạn nên sao lưu nội dung của thư mục hồ sơ C:\Users\(tên người dùng) trước khi thực hiện theo hướng dẫn.

Ví dụ về thông báo lỗi "You've been signed in with a temporary profile":

Thông báo lỗi "You've been signed in with a temporary profile"

Thông báo bạn đang đăng nhập vào hồ sơ tạm

Cách sửa lỗi "You've been signed in with a temporary profile" trên Windows 10

Bước 1. Khi đăng nhập vào tài khoản với hồ sơ tạm, mở Command Prompt.

Bước 2. Nhập lệnh sau vào Command Prompt và nhấn Enter.

whoami /user

Bước 3. Ghi số SID (Security Identifier) cho tài khoản hiện tại. Bạn sẽ cần số SID (ví dụ: S-1-5-21-....-1001) cho tài khoản của mình ở bước sau.

Tìm SID cho tài khoản người dùng

Bước 4. Nếu tài khoản này là người dùng tiêu chuẩn, bạn cần đăng xuất và đăng nhập với tài khoản quản trị viên để tiếp tục với các bước bên dưới.

Lưu ý: Nếu tài khoản này là quản trị viên, bạn có thể tiếp tục các bước tiếp theo.

Nếu không có tài khoản quản trị viên, khởi động Windows 10 ở chế độ Safe mode, kích hoạt tài khoản hệ thống quản trị viên tích hợp, đăng xuất và đăng nhập vào tài khoản quản trị viên.

Bước 5. Nhấn Win+R để mở Run, gõ regedit và click vào OK để mở Registry Editor.

Bước 6. Trên thông báo UAC, click vào Yes.

Bước 7. Điều hướng đến key ProfileList theo địa chỉ bên dưới trong khung bên trái của Registry Editor.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList

Điều hướng đến key ProfileList

Bước 8. Trong khung bên trái trong key ProfileList mở rộng, bạn sẽ thấy key SID từ Bước 3 ở trên được liệt kê với .bak (ví dụ: S-1-5-21-....-1001.bak) và/hoặc không có .bak (ví dụ: S-1-5-21-....-1001) ở cuối.

Bước 9. Thực hiện Bước 10 (SID không có .bak), Bước 11 (SID với .bak) hoặc Bước 12 (SID không có và có .bak) bên dưới phụ thuộc vào SID trong Bước 8 trên.

Bước 10. Nếu key SID tìm được không có .bak ở cuối

Trong khung bên phải của key SID (ví dụ: S-1-5-21-....-1001), click đúp vào giá trị ProfileImagePath để chỉnh sửa.

Click đúp vào giá trị ProfileImagePath

Nhập đường dẫn đúng (ví dụ: C:\Users\Brink) của thư mục hồ sơ người dùng, click vào Ok.

Nhập đường dẫn đúng của thư mục hồ sơ người dùng

Lưu ý: Bạn có thể xem tên thư mục hồ sơ người dùng trong thư mục C:\Users. Thông thường, thư mục profile người dùng sẽ có tên giống với tên tài khoản.

Nếu thư mục hồ sơ người dùng cho tài khoản không còn (ví dụ đã xóa), thì bạn có thể xóa key SID để tạo thư mục hồ sơ mới và chuyển đến Bước 13. Thư mục hồ sơ mới sẽ bắt đầu với tài khoản mới.

Thư mục hồ sơ người dùng

Trong khung bên phải của key SID (ví dụ: S-1-5-21-....-1001), xác định giá trị dữ liệu của State DWORD là 0 (số 0) và đi đến Bước 13.

Lưu ý: Nếu State DWORD không được thiết lập là 0, click đúp vào State DWORD để chỉnh sửa, thay đổi giá trị thành 0 và click vào OK.

Giá trị của State DWORD là 0

Bước 11. Nếu key SID tìm được có .bak ở cuối

Click chuột phải vào key SID (ví dụ: S-1-5-21-....-1001.bak), click vào Rename và xóa .bak (ví dụ: S-1-5-21-....-1001) ở cuối tên key.

Click vào Rename

Trong khung bên phải của key SID (ví dụ: S-1-5-21-....-1001) giờ đây không còn .bak ở cuối, click đúp vào tên giá trị ProfileImagePath để chỉnh sửa nó. Nhập đường dẫn đúng của thư mục profile người dùng và click vào Ok.

Trong khung bên phải của key SID (ví dụ: S-1-5-21-....-1001), xác định Value data của State DWORD là 0, chuyển đến Bước 13.

Lưu ý: Nếu State DWORD không được thiết lập là 0, click đúp vào State DWORD để chỉnh sửa, thay đổi giá trị thành 0 và click vào OK.

Bước 12. Nếu key SID có và không có .bak ở cuối

Click chuột phải vào key SID không có .bak và click vào Delete.

Click vào Delete

Click vào Yes để xác nhận, chuyển đến Bước 13.

Click vào Yes

Click chuột phải vào key SID có .bak, click vào Rename và xóa phần .bak ở cuối key. Trong khung bên phải của key SID hiện không có .bak ở cuối, click vào tên giá trị ProfileImagePath để chỉnh sửa nó. Nhập đường dẫn chính xác cho thư mục profile người dùng và click vào Ok.

Trong khung bên phải của key SID (ví dụ: S-1-5-21-....-1001), xác định Value data của State DWORD là 0, chuyển đến Bước 13. Nếu State DWORD không được thiết lập là 0, click đúp vào State DWORD để chỉnh sửa, thay đổi giá trị thành 0 và click vào OK.

Bước 13. Đóng Registry Editor.

Bước 14. Khởi động lại máy tính và đăng nhập vào tài khoản nhận được lỗi hồ sơ tạm để xem còn xuất hiện lỗi không.

Lưu ý: Nếu khi đăng nhập vào tài khoản đó mà vẫn nhận thông báo lỗi, hãy thực hiện hướng dẫn này một lần nữa và đảm bảo đường dẫn giá trị ProfileImagePath đúng cho thư mục hồ sơ người dùng của tài khoản.

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Thứ Bảy, 07/09/2019 08:01
55 👨 7.791
0 Bình luận
Sắp xếp theo