Tùy chỉnh User Profile mặc định trong Windows 7 – Phần 1

Quản trị mạng – Loạt bài này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về cách tùy chỉnh user profile mặc định trong Windows 7.

Là một quản trị viên của một mạng Windows nào đó, chắc chắn sẽ có một số lý do tại sao bạn muốn tùy chỉnh user profile mặc định. Cho ví dụ:

  • Rất có thể bạn muốn tùy chỉnh các desktop của người dùng trước khi triển khai Windows vào các máy tính mới để người dùng có được trải nghiệm desktop được cấu hình trước khi bắt đầu.
  • Bạn có thể muốn sử dụng việc roaming profile để cho phép người dùng roaming giữa các máy tính khác nhau trong mạng trong khi truy cập vào các desktop cá nhân của riêng họ hay là có thể muốn tùy chỉnh trải nghiệm desktop ban đầu cho người dùng.
  • Bạn có thể muốn sử dụng việc roaming profile mang tính bắt buộc để cung cấp một trải nghiệm desktop tùy chỉnh lẫn khóa chặn cho người dùng trong môi trường Remote Desktop Services (RDS) hoặc Virtual Desktop Infrastructure (VDI) dựa trên Windows Server 2008 R2 SP1 Hyper-V.

Tuy nhiên phương pháp được sử dụng cho việc tùy chỉnh user profile mặc định trong các phiên bản Windows trước – tùy chỉnh tài khoản Administrator, sau đó sao chép user profile của Administrator vào User profile mặc định – thực sự không làm việc trong Windows 7. Thực tế là phương pháp này đã được sử dụng từ thời Windows NT. Nó làm việc khá tốt đối với hệ điều hành Windows NT này, tuy nhiên tính chất của profile đã ngày càng trở nên phức tạp qua Windows 2000, Windows XP và Windows Vista, nên phương pháp này đã xuất hiện một số vấn đề lạ trên các máy tính của người dùng, chẳng hạn các thư mục user profile nào đó bị lỗi tên, các file cho các ứng dụng nào đó được lưu trong các thư mục không đúng và một loạt các vấn đề không thể dự đoán trước.

Do đó nếu muốn các máy tính desktop của mình có một cấu hình được hỗ trợ, bạn cần thực hiện theo phương pháp tùy chỉnh mới này đối với user profile mặc định, đây là phương pháp được hỗ trợ hoàn toàn bởi Microsoft. Loạt bài này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn các bước liên quan đến việc tùy chỉnh user profile mặc định cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2, giải thích cách sử dụng profile tùy chỉnh làm network profile mặc định trong các kịch bản roaming, thảo luận về các vấn đề hạn chế của việc tùy chỉnh profile trên các nền tảng này. Phương pháp được sử dụng để tùy chỉnh user profile mặc định có liên quan đến việc sử dụng MDT 2010, do đó nếu chưa biết về cách sử dụng MDT, bạn có thể xem lại loạt bài Triển khai Windows 7 mà chúng tôi đã giới thiệu.

1. Tạo chuỗi nhiệm vụ để triển khai cài đặt tham chiếu

Để tùy chỉnh user profile mặc định, chúng ta sẽ triển khai Windows 7 trên máy tính chủ hoặc máy tính tham chiếu. Theo đó cài đặt sẽ được gọi là cài đặt chủ hoặc tham chiếu. Sau đó chúng ta sẽ tùy chỉnh kiến trúc tham chiếu theo mong muốn, thực hiện sysprepcapture image cài đặt, cuối cùng là triển khai image đã được tùy chỉnh và capture vào các máy tính mục tiêu (máy tính của người dùng).

Bắt đầu bằng cách mở Deployment Workbench trên máy tính đã cài đặt MDT 2010 Update 1. Mở phần deployment share của bạn và kích phải vào thư mục Task Sequences, chọn New Task Sequence để tạo một chuỗi nhiệm vụ mới cho triển khai cài đặt tham chiếu. Chúng ta sẽ gọi chuỗi nhiệm vụ này là STEP-1 như thể hiện trong hình bên dưới:


Hình 1: Bước 1 trong quá trình tạo chuỗi nhiệm vụ cho việc triển khai cài đặt tham chiếu

Chọn Standard Client Task Sequence từ danh sách các mẫu chuỗi nhiệm vụ:


Hình 2: Bước 2 trong quá trình tạo chuỗi nhiệm vụ cho việc triển khai cài đặt tham chiếu

Chọn hệ điều hành bạn muốn triển khai, trong ví dụ hướng dẫn này là Windows 7 x64 Enterprise Edition:


Hình 3: Bước 3 trong quá trình tạo chuỗi nhiệm vụ cho việc triển khai cài đặt tham chiếu

Thực hiện qua các phần yêu cầu trong các trang còn lại của wizard cho tới khi bạn kết thúc. Cho ví dụ, bạn cần phải chỉ định mật khẩu cho tài khoản Administrator cục bộ trong chuỗi nhiệm vụ:


Hình 4: Bước 4 trong quá trình tạo chuỗi nhiệm vụ cho việc triển khai cài đặt tham chiếu

2. Tạo chuỗi nhiệm vụ để ‘Sysprep’ và capture cài đặt tham chiếu

Tiếp đến, chúng ta cần tạo một chuỗi nhiệm vụ thứ hai. Chuỗi này sẽ được sử dụng cho hai mục đích:

  • Thực hiện Sysprep cài đặt tham chiếu (sau khi bạn đã tùy chỉnh nó) để tạo một cài đặt bằng cách remove các thông tin máy như SID, nội dung của các bản ghi sự kiện, các điểm khôi phục hệ thống, các driver Plug and Play đã được cài đặt,…
  • Capture image (file .wim) của cài đựt đã được sysprepupload image đã được capture vào máy tính MDT.

Khi bản cài đặt tham chiếu tùy chỉnh đã được “sysprep” và capture, bạn có thể sử dụng MDT để triển khai image đã được capture vào các máy tính mục tiêu. Từ Deployment Workbench, khởi chạy New Task Sequence Wizard và tạo một chuỗi nhiệm vụ mới có tên STEP-2 như thể hiện trong hình bên dưới:


Hình 5: Bước 1 trong quá trình tạo chuỗi nhiệm vụ cho việc “sysprep” và capture cài đặt tham chiếu

Từ danh sách các mẫu, chọn Sysprep and Capture như thể hiện trong hình bên dưới:


Hình 6: Bước 2 trong quá trình tạo chuỗi nhiệm vụ để “sysprep” và capture cài đặt tham chiếu

Hoàn thiện các bước còn lại của wizard. Bạn sẽ thấy hai chuỗi nhiệm vụ trong Deployment Workbench:


Hình 7: Hai chuỗi nhiệm vụ đã được tạo


3. Tùy chỉnh cài đặt tham chiếu bằng Unattend.xml

Lúc này bạn đã sẵn sàng cho việc tùy chỉnh cài đặt tham chiếu. Tuy nhiên do chưa triển khai cài đặt tham chiếu nên chúng ta cần định nghĩa trước các tùy chỉnh khác cho cài đặt tham chiếu của mình bằng cách tạo các thay đổi đối với answer file (unattend.xml) mà MDT sẽ sử dụng để thực hiện cài đặt tự động bản tham chiếu. Bất cứ khi nào có thể, bạn nên sử dụng phương pháp này để tùy chỉnh cài đặt tham chiếu vì nó sẽ tự động hóa quá trình tùy chỉnh, với quãng thời gian dài thì điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

Bắt đầu bằng cách kích chuỗi nhiệm vụ sẽ được sử dụng để triển khai cài đặt tham chiếu (chúng ta gọi đây là bước 1) và chọn Properties để mở trang thuộc tính của chuỗi nhiệm vụ. Sau đó chọn tab OS Info như thể hiện trong hình bên dưới:


Hình 8: Tab OS Info trong trang thuộct tính của chuỗi nhiệm vụ sẽ được sử dụng để triển khai cài đặt tham chiếu

Trong tab ở trên, kích nút Edit Unattend.xml. Mở Windows System Image Manager (Windows SIM) để thay đổi các thiết lập trong answer file:


Hình 9: Sử dụng Windows SIM để thay đổi các thiết lập trong answer file

Mẹo: Nếu bạn chưa biết cách sử dụng Windows SIM, hãy tham khảo phần 6 trong loạt bại Triển khai Vista mà chúng tôi đã giới thiệu.

Để tiếp tục, chúng ta sẽ thay đổi file Unattend.xml để 5 tùy chỉnh sẽ được thực hiện tự động trong quá trình triển khai cài đặt tham chiếu. 5 thay đổi như thể hiện dưới đây:

  1. Vô hiệu hóa Internet Explorer First Run Wizard.
  2. Chỉ định trang chủ cho Internet Explorer
  3. Cấu hình báo cáo lỗi của Windows để dữ liệu đã chọn sẽ tự động được upload lên Microsoft không cần sự tương tác của người dùng.
  4. Kích hoạt tính năng Games
  5. Chặn việc cài đặt ứng dụng XPS Viewer

Chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách vô hiệu hóa Internet Explorer First Run Wizard, đây là Wizard khi người dùng đăng nhập lần đầu sẽ hỏi họ có muốn kích hoạt các tính năng của IE 8. Sử dụng Windows SIM, mở phần Specialize của file Unattend và chọn thành phần Microsoft-Windows-IE-InternetExplorer như thể hiện trong hình bên dưới:


Hình 10: Bước 1 trong quá trình vô hiệu hóa Internet Explorer First Run Wizard.

Trong cửa sổ Properties của thành phần này, kích vào trường bên cạnh thiết lập DisableFirstRunWizard và thay đổi giá trị False thành True:


Hình 11: Bước 2 trong quá trình vô hiệu hóa Internet Explorer First Run Wizard.

Tiếp đến, chúng ta sẽ chỉ định trang chủ cho Internet Explorer. Trong cùng trang Properties đó, kích vào trường bên cạnh thiết lập Home_Page và thay đổi nó từ about:blank thành website mà bạn muốn nó làm trang chủ.


Hình 12: Chỉ định trang chủ cho Internet Explorer.

Tiếp theo, chúng ta cấu hình WER để dữ liệu được chọn sẽ tự động được upload lên Microsoft mà không cần sự tương tác của người dùng. Để thực hiện tùy chỉnh này, chúng ta cần thêm vào một thành phần trong file answer của mình. Thành phần mà chúng ta cần thêm vào ở đây là Microsoft-Windows-ErrorReportingCore, và để add nó vào file answer, chúng ta cần kích vào nút Components bên dưới hạng mục trong panel Windows Image của Windows SIM, tìm thành phần mà chúng ta muốn add, kích phải vào nó và add vào mục Specialize như thể hiện bên dưới.


Hình 13: Bước 1 trong quá trình cấu hình hành vi báo cáo lỗi của Windows

Vậy bằng cách nào chúng ta biết được thành phần nào mình cần add vào file answer của mình? Câu trả lời là bằng cách tìm kiếm file trợ giúp tham chiếu cài đặt tự động Unattended Windows Setup Reference Help (.chm) có trong bộ kit cài đặt của Windows 7. Bạn có thể download file .chm đó về tại đây.

Làm cách nào chúng ta biết được configuration pass (ví dụ như Specialize) cần để add thành phần này? Trong trường hợp này, các lựa chọn cấu hình khác bị vô hiệu hóa để bạn không thể chọn chúng. Tuy nhiên với một số thành phần cần add vào file answer, có thể sẽ có vài pass mà bạn có thể chọn. Nói chung, chúng ta nên sử dụng configuration pass là Specialize hoặc OobeSystem để tự động hóa việc tùy chỉnh của cài đặt tham chiếu. Để có thêm thông tin về các configuration pass, bạn có thể tham khảo thêm phần 3 trong loạt bài Triển khai Windows Vista.
Khi đã bổ sung thêm thành phần Microsoft-Windows-ErrorReportingCore vào Specialize pass của file answer, bạn sẽ thấy nó được hiển thị trong panel Answer File của Windows SIM. Sau đó chúng ta thay đổi thiết lập DefaultConsent cho thành phần này thành giá trị 4 để chỉ thị rằng tất cả dữ liệu đều được gửi tự động.


Hình 14: Bước 2 trong quá trình cấu hình hành vi báo cáo lỗi của Windows

Làm thế nào chúng ta biết được giá trị 4 chỉ định rằng tất cả dữ liệu sẽ được gửi đi một cách tự động? Hãy tìm hiểu trong file Unattended Windows Setup Reference Help (.chm), phần "DefaultConsent".

Tiếp đến, chúng ta cần kích hoạt tính năng Games, đây là tính năng có trong Windows 7 nhưng không được cài đặt mặc định trong phiên bản Enterprise (vì một số lý do). Để thực hiện điều này, chúng ta phải tích hợp một gói phần mềm vào trong file answer của mình. Đây là gói phần mềm Microsoft-Windows-Foundation-Package, có trong panel Windows Image, bên dưới Catalog\Packages\Foundation, như hình bên dưới. Kích phải vào gói phần mềm này và chọn Add to Answer File:


Hình 15: Bước 1 trong quá trình kích hoạt tính năng Games

Việc tìm ra gói phần mềm nào cần add vào file answer cũng năm trong file Unattended Windows Setup Reference Help (.chm) ở phần "Games".

Khi đã add thành công, bạn sẽ thấy mục Games hiển thị trong panel Answer File của Windows SIM. Sau đó chúng ta có thể thay đổi giá trị của thiết lập InboxGames từ Disabled thành Enabled:


Hình 16: Bước 2 trong quá trình kích hoạt tính năng Games

Cuối cùng, chúng ta cần thiết lập để chặn không cho cài đặt ứng dụng XPS Viewer (thông thường nó sẽ được thiết lập để cài đặt mặc định). Do đây là một cài đặt nằm trong cùng gói phần mềm khi kích hoạt tính năng Games nên chúng ta chỉ cần tìm trong cửa sổ Properties thiết lập Xps-Foundation-Xps-Viewer và thay đổi giá trị của nó từ Enabled thành Disabled:


Hình 17: Chặn việc cài đặt ứng dụng XPS Viewer

Kết luận

Giờ đây chúng ta đã hoàn tất 5 tùy chỉnh cấu hình tự động cho cài đặt tham chiếu của mình, để kết thúc bạn hãy kích nút Save trong Windows SIM để lưu các thay đổi của mình đối với file answer, sau đó đóng cửa sổ Properties của chuỗi nhiệm vụ.

Trong phần tiếp theo của loạt bài này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách thực hiện một số tùy chỉnh bổ sung sau khi cài đặt bản tham chiếu. Sau đó chúng ta sẽ “sysprep”, capture và triển khai image đã được tùy chỉnh để xem các tùy chỉnh user profile mặc định làm việc như thế nào.

Thứ Tư, 12/01/2011 11:31
31 👨 6.813
0 Bình luận
Sắp xếp theo