Cách sử dụng Fiddler thu thập các phiên HTTP/HTTPS để gỡ lỗi

Fiddler là một proxy gỡ lỗi web miễn phí, ghi lại tất cả lưu lượng truy cập HTTP/HTTPS giữa ứng dụng web của bạn và Internet. Việc thu thập dữ liệu phiên bằng Fiddler có thể hữu ích cho các tình huống khắc phục sự cố như:

  • Khi không có hành động người dùng nào được thu thập cho một ứng dụng, (Code JavaScript Dynatrace không bị nhiễm virus và tín hiệu báo hiệu không được gửi lại.)
  • Khi một lỗi JavaScript gây ra bởi code Dynatrace Real User Monitoring JavaScript ảnh hưởng đến ứng dụng của bạn.
  • Trong trường hợp thiếu các hành động của người dùng (ví dụ, một sự tương tác đặc biệt với ứng dụng).

Các phiên Fiddler được xuất có thể được upload lên hệ thống quản lý sự cố của tổ chức (tức là hỗ trợ) để tạo điều kiện giải quyết vấn đề.

Sử dụng Fiddler để tạo phiên HTTP của ứng dụng web được giám sát

1. Tải xuống và cài đặt Fiddler.

2. Nếu ứng dụng web của bạn sử dụng HTTPS:

a. Mở Fiddler.

b. Đi đến Tools > Fiddler Options và đặt các hộp tùy chọn như được hiển thị bên dưới.

Fiddler Options

3. Nếu ứng dụng web của bạn là một ứng dụng Android:

a. Mở Fiddler.

b. Chuyển đến Settings > Wi-Fi > Modify Network.

c. Đặt Fiddler làm proxy Wi-Fi, như được hiển thị bên dưới.

Đặt Fiddler làm proxy Wi-Fi

d. Chuyển đến Tools > Fiddler Options > Connections.

e. Tìm workstation IP của bạn thông qua dòng lệnh với ipconfig trên Windows hoặc ifconfig trên Linux và cổng proxy.

f. Nếu ứng dụng của bạn sử dụng chứng chỉ SSL, bạn cũng phải thêm chứng chỉ Fiddler vào thiết bị của mình.

g. Để thêm chứng chỉ Fiddler vào thiết bị của bạn, hãy đi tới Tools > Fiddler Options > HTTPS > Actions > Export Root Certificate to Desktop để lấy chứng chỉ Fiddler.

h. Lưu chứng chỉ đã xuất, thường được đặt tên là FiddlerRoot.cer trên thiết bị Android bằng cách đi tới Settings > Security > Install from SD card (nơi bạn sao chép lần đầu tiên). Sau đó, bạn sẽ thấy chứng chỉ trong tab USER của phần Trusted credentials.

Lưu chứng chỉ đã xuất

4. Tắt tính năng thu thập để bộ nhớ cache của trình duyệt được xóa và bắt đầu một chu trình mới.

a. Chuyển đến File > Capture Traffic hoặc nhấn F12.

b. Xóa bộ nhớ cache của trình duyệt sẽ xóa cả các mục được lưu trong bộ nhớ cache và chúng phải được tải xuống lại.

5. Bắt đầu thu thập lại lưu lượng truy cập và hoàn thành các transaction còn có vấn đề trên trang của bạn.

6. Sau khi hoàn tất, chuyển đến File > Save > All Sessions.

7. (Tùy chọn) Upload file lên hệ thống quản lý sự cố của tổ chức nhằm tạo điều kiện giải quyết vấn đề.

Các giải pháp thay thế cho các phiên Fiddler

Sử dụng Chrome Dev Tools để xuất phiên lưu trữ HTTP

Lưu ý: Lựa chọn thay thế này chỉ nên được xem là phương sách cuối cùng. Tốt hơn là nên tạo phiên Fiddler (đã nêu trong phần trên), vì việc tái tạo các trường hợp hỗ trợ sẽ dễ dàng hơn.

Trong trường hợp không thể sử dụng Fiddler để tạo phiên, Google Chrome cũng có thể xuất phiên để xem xét. Thực hiện theo các bước bên dưới để thu thập file HTTP Archive Session (HAR).

1. Mở Google Chrome và xóa bộ nhớ cache của trình duyệt.

Xóa bộ nhớ cache

2. Nhấn F12 để mở Dev Tools.

3. Nhấp vào tab Network.

4. Hoàn thành các transaction còn có vấn đề trong ứng dụng của bạn.

5. Sau khi hoàn tất, chọn tất cả các phiên, nhấp chuột phải vào khoảng trống và chọn Save as HAR with Content từ menu.

(Tùy chọn) Upload lên hệ thống quản lý sự cố của tổ chức nhằm tạo điều kiện giải quyết vấn đề.

Sử dụng IE Dev Tools để xuất phiên NetXML

Lưu ý: Lựa chọn thay thế này chỉ nên được xem là phương sách cuối cùng. Tốt hơn là nên tạo phiên Fiddler, vì việc tái tạo các trường hợp hỗ trợ sẽ dễ dàng hơn.

Làm theo các bước dưới đây để xuất phiên NetXML.

1. Mở Internet Explorer 8+.

2. Nhấn F12 để mở thanh công cụ của nhà phát triển.

3. Xóa bộ nhớ cache và cookie domain.

Xóa cookie domain

4. Nhấn nút Play (hình tam giác màu xanh lục) để bắt đầu.

5. Hoàn thành các transaction còn có vấn đề trong ứng dụng của bạn.

6. Sau khi hoàn tất, nhấp vào nút Export (biểu tượng ổ đĩa có mũi tên ở bên phải) để lưu file.

7. Upload file lên hệ thống hỗ trợ để người chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề xem xét.

Xem thêm:

Thứ Năm, 13/09/2018 12:02
2,33 👨 7.775
0 Bình luận
Sắp xếp theo