Một số cách chia trong Excel bạn cần biết

Để thực hiện phép chia trong Excel có rất nhiều cách khác nhau, như chia số đơn hay chia nhiều số cho 1 số trong bảng dữ liệu. Với phép chia phức tạp hơn thì có thể dùng thêm hàm chia trong Excel, một trong những hàm cơ bản Excel. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách chia trong Excel.

Lưu ý: Bạn sẽ cần sử dụng dấu gạch chéo / để biểu thị phép chia trong Excel.

1. Phép chia trong Excel ở 1 ô

Chia số trong một ô là phép tính chia Excel đơn giản nhất với công thức a/b là được. Chẳng hạn như hình dưới đây với phép tính 100/4 và sau đó bạn nhấn Enter.

Công thức a/b Excel

Kết quả sẽ hiển thị 25 cho phép chia 100/4 trên Excel.

Kết quả phép chia a/b Excel

2. Phép chia trong Excel ở nhiều ô

Khi bạn có dữ liệu trong nhiều ô thì có thể nhập công thức chia vào một ô trống để hiện kết quả. Dưới đây là ví dụ với phép tính 30/5 và một số trống để viết công thức. Bạn nhập công thức rồi nhấn Enter để thực hiện phép chia.

Dùng công thức chỉ ô a/b Excel

Kết quả cũng sẽ hiển thị thương của phép chia dưới đây.

Kết quả công thức chia ô a/b Excel

3. Cách chia 1 cột cho 1 số trong Excel

Chúng ta có thể tiến hành chia 1 loạt số cho 1 số giữ nguyên với cách thực hiện cũng rất đơn giản thông qua công thức tính.

Dưới đây chúng ta sẽ thực hiện phép tính chia 1 dãy số cho 1 số.

Chia 1 cột cho 1 ô Excel

Tại ô nhập công thức, chúng ta sẽ lấy ô bị chia đầu tiên trong cột số bị chia để thực hiện viết công thức là = D16/$F$16 rồi nhấn Enter để thực hiện phép chia.

Công thức chia 1 cột cho 1 ô Excel

Kết quả bạn sẽ nhìn thấy số thương cho phép tính này. Chúng ta chỉ cần fill ô kết quả xuống bên dưới để hiển thị giá trị thương cho những phép chia còn lại là được.

Kết quả chia 1 cột cho 1 ô Excel

Việc sử dụng $ trong ô F16 sẽ tạo một tham chiếu ô tuyệt đối, và khi đó số bị chia sẽ thay đổi theo dữ liệu nhưng số chia được giữ nguyên.

Thứ Ba, 22/03/2022 18:29
31 👨 537
0 Bình luận
Sắp xếp theo