Cách đổi mức zoom mặc định trên Safari macOS

Trình duyệt Safari trên macOS cũng để mặc định mức độ zoom 100% như những trình duyệt khác. Và trong quá trình sử dụng sẽ có trang web bạn muốn phóng to để xem kỹ nội dung nào đó, hoặc với người có tuổi bạn muốn trình duyệt Safari luôn mở ở mức zoom lớn hơn 100%. Safari trên macOS cho phép người dùng thay đổi mức zoom cho trình duyệt hay chỉ thay đổi level zoom cho một trang web mà thôi. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách đổi level zoom trên Safari macOS.

Hướng dẫn đổi level zoom Safari macOS

Chúng ta mở trình duyệt Safari rồi click vào Safari trên menu bar, chọn Preferences như hình dưới đây.

Tùy chọn trình duyệt

Chuyển sang giao diện mới người dùng nhấn vào mục Website rồi chọn Page Zoom. Sau đó nhìn xuống phía dưới giao diện tại thiết lập When Visiting Other Websites, bạn nhập mức % phóng to hoặc thu nhỏ theo ý mình mỗi khi truy cập trình duyệt Safari. Tất cả các trang web sẽ đều được thiết lập ở 1 mức zoom mà bạn đã chọn.

Chỉnh zoom cho Safari

Trong trường hợp bạn muốn thay đổi level zoom trang web khác với mức zoom mặc định của trình duyệt, bạn truy cập trang web đó rồi nhấn vào Safari rồi chọn Settings for This Website.

Thiết lập cho website

Hiển thị giao diện thiết lập cho trang web, nhấn vào Page Zoom rồi cũng chọn mức độ zoom cho trang web này.

Chọn % zoom cho website

Để thiết lập lại mức level về 100% cho bất kỳ trang web nào, nhấn Command + 0, rồi giữ Command đồng thời nhấn phím - hoặc + để phóng to hoặc thu nhỏ về với mức 100% mặc định. Hoặc nhấn Options + Command và cũng nhấn phím - hoặc + để điều chỉnh mức độ zoom cho trang web.

Nếu chỉ muốn thay đổi mức độ zoom cho văn bản trên 1 trang web, nhấn phím Options rồi chọn View. Tiếp tục nhấn Options rồi chọn Make Text Bigger hoặc Make Text Smaller để phóng to hay thu nhỏ văn bản.

Xem thêm:

Thứ Tư, 11/03/2020 22:02
51 👨 2.380
0 Bình luận
Sắp xếp theo