Cách bật/tắt tính năng Fullscreen Optimizations cho ứng dụng và game trong Windows 10

Windows 10 đã giới thiệu một tính năng mới gọi là Fullscreen Optimizations được bật theo mặc định. Fullscreen Optimizations có thể dẫn đến hiệu suất chơi game và ứng dụng tốt hơn khi chúng chạy ở chế độ toàn màn hình. Tuy nhiên, một số người đã báo cáo rằng Fullscreen Optimizations không phải lúc nào cũng cải thiện hiệu suất chơi game và ứng dụng.

Hướng dẫn này sẽ chỉ ra những cách khác nhau để bật và tắt Fullscreen Optimizations cho các ứng dụng và game trong Windows 10.

Bật/Tắt Fullscreen Optimizations cho ứng dụng cụ thể của người dùng hiện tại trong cài đặt Compatibility

Các cài đặt registry cho điều này được lưu trữ dưới dạng giá trị chuỗi DISABLEDXMAXIMIZEDWINDOWEDMODE cho mỗi ứng dụng của người dùng hiện tại trong:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags\Layers

1. Nhấp chuột phải hoặc nhấn và giữ vào file .exe hoặc shortcut của ứng dụng (desktop) bạn muốn và nhấp vào Properties.

Nhấp vào Properties
Nhấp vào Properties

2. Nhấp vào tab Compatibility, chọn hoặc bỏ chọn (mặc định) Disable fullscreen optimizations, tùy theo những gì bạn muốn và nhấn OK.

Chọn hoặc bỏ chọn (mặc định) Disable fullscreen optimizations
Chọn hoặc bỏ chọn (mặc định) Disable fullscreen optimizations

Bật/Tắt Fullscreen Optimizations cho ứng dụng cụ thể, áp dụng với tất cả người dùng trong cài đặt Compatibility

Các cài đặt registry cho điều này được lưu trữ dưới dạng giá trị chuỗi DISABLEDXMAXIMIZEDWINDOWEDMODE cho mỗi ứng dụng của tất cả người dùng tại:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags\Layers

1. Nhấp chuột phải hoặc nhấn và giữ vào file .exe hoặc shortcut của ứng dụng (desktop) bạn muốn và nhấn vào Properties.

2. Nhấp vào tab Compatibility và nhấn nút Change settings for all users.

Nhấn nút Change settings for all users
Nhấn nút Change settings for all users

3. Chọn hoặc bỏ chọn (mặc định) Disable fullscreen optimizations, tùy theo những gì bạn muốn và nhấn OK.

Chọn Disable fullscreen optimizations rồi nhấn OK
Chọn Disable fullscreen optimizations rồi nhấn OK

4. Nhấn vào OK.

Nhấn vào OK
Nhấn vào OK
Thứ Hai, 27/04/2020 13:30
52 👨 5.109
0 Bình luận
Sắp xếp theo