Cách bật RSAT cho Active Directory trong Windows 10

Hướng dẫn này giới thiệu 3 phương pháp để kích hoạt Active Directory trong Windows 10. Nói chính xác thì không phải là kích hoạt Active Directory trong Windows 10 vì bạn không thể cài đặt AD trong Windows 10. Bạn chỉ có thể bật RSAT cho Active Directory trong Windows 10 mà thôi.

1. Cài đặt RSAT cho Active Directory trong Windows 10 với Manage Optional Features

Để kích hoạt Active Directory với phương thức này:

Nhập Optional Features trong thanh tìm kiếm. Sau đó chọn Manage Optional Features.

Sau đó bấm Add features.

Di chuyển đến RSAT: Active Directory Domain Services and Lighweight Directory Services Tools. Sau đó bấm vào nó.

Nhấp vào RSAT: Active Directory Domain Services and Lighweight Directory Services Tools
Nhấp vào RSAT: Active Directory Domain Services and Lighweight Directory Services Tools

Nhấp vào Install.

Nhấp vào Install
Nhấp vào Install

Để xác nhận rằng tính năng đã được cài đặt, nhấp vào nút quay lại bên cạnh Settings.

Sau đó bấm vào See optional feature history. Thanh tiến trình cài đặt tính năng sẽ được hiển thị.

Thanh tiến trình cài đặt tính năng sẽ được hiển thị
Thanh tiến trình cài đặt tính năng sẽ được hiển thị

Khi cài đặt hoàn tất, cuộn xuống danh sách Optional features. RSAT: Active Directory Domain Services and Lighweight Directory Services Tools sẽ được liệt kê.

Để xác nhận rằng tính năng này đã được cài đặt, hãy tìm kiếm Active Directory. Bạn sẽ tìm tất cả các công cụ AD.

2. Cài đặt RSAT cho Active Directory trong Windows 10 với DISM

Một phương pháp khác để cài đặt Active Directory là sử dụng DISM Command.

Dưới đây là các bước cần thực hiện:

Mở Command Prompt với quyền admin.

Sau đó, tại lời nhắc User Account Control, bấm Yes.

Cuối cùng, trong Command Prompt, gõ lệnh này, sau đó nhấn Enter.

DISM.exe /Online /Get-Capabilities | find "Rsat.Active"

Lệnh sẽ hiển thị tên tính năng RSAT cho Active Directory.

Để cài đặt các công cụ Active Directory RSAT, gõ lệnh này, sau đó nhấn Enter.

DISM /Online /Add-Capability /CapabilityName:Rsat.ActiveDirectory.DS-LDS.Tools~~~~0.0.1.0

Sao chép tên tính năng từ lệnh /Get-Capabilities. Khi bạn nhấn Enter, quá trình cài đặt tính năng sẽ bắt đầu

Nếu cài đặt dường như bị treo, hãy cứ kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng nó sẽ tiến tới mức 100%.

Cài đặt đang diễn ra
Cài đặt đang diễn ra

Khi quá trình cài đặt hoàn tất, bạn có thể xác nhận cài đặt bằng lệnh bên dưới:

DISM.exe /Online /Get-CapabilityInfo /CapabilityName:Rsat.ActiveDirectory.DS-LDS.Tools~~~~0.0.1.0

Đây là kết quả của lệnh. State (trạng thái) được hiển thị là Installed (đã cài đặt).

State được hiển thị là Installed
State được hiển thị là Installed

3. Cài đặt RSAT cho Active Directory trong Windows 10 với PowerShell

Bạn cũng có thể bật RSAT cho Active Directory trong Windows 10 bằng PowerShell.

Dưới đây là các bước cần thực hiện:

Mở PowerShell với quyền admin.

Tại dấu nhắc lệnh Powershell, gõ lệnh bên dưới, sau đó nhấn Enter.

Get-WindowsCapability -Online | Where-Object {$_.Name -like "RSAT.Active*"}

Lệnh sẽ hiển thị tên tính năng RSAT cho Active Directory.

Để cài đặt tính năng với PowerShell, nhập lệnh này sau đó nhấn Enter. Sao chép tên của tính năng từ kết quả của lệnh trước đó.

Add-WindowsCapability -Online -Name Rsat.ActiveDirectory.DS-LDS.Tools~~~~0.0.1.0

PowerShell sẽ bắt đầu cài đặt tính năng, có thể mất một lúc để hoàn thành.

PowerShell sẽ bắt đầu cài đặt tính năng
PowerShell sẽ bắt đầu cài đặt tính năng

Khi cài đặt hoàn tất, một kết quả tương tự như kết quả bên dưới sẽ được trả về. Nếu bạn cần khởi động lại máy tính, RestartNeeded sẽ hiển thị True.

Nếu bạn cần khởi động lại máy tính, RestartNeeded sẽ hiển thị True
Nếu bạn cần khởi động lại máy tính, RestartNeeded sẽ hiển thị True

Cuối cùng, để xác nhận cài đặt thành công, hãy gõ lệnh này, sau đó nhấn Enter.

Get-WindowsCapability -Online | Where-Object {$_.Name -like "RSAT.Active*"}

State hiện thị trạng thái Installed.

Thứ Ba, 28/07/2020 15:47
51 👨 2.091
0 Bình luận
Sắp xếp theo