Cách bật/tắt tính năng đồng bộ hoạt động từ PC lên đám mây trong Windows 10

Bắt đầu với Windows 10 17083, Microsoft đã thêm một cài đặt mới, cho phép bạn đồng bộ các hoạt động của mình với đám mây để có trải nghiệm liền mạch giữa các thiết bị.

Đồng bộ hoạt động để có trải nghiệm liền mạch

Bạn có thể kích hoạt tùy chọn Let Windows sync my activities from this PC to the cloud trong ứng dụng Settings hoặc thông qua một tùy chọn được cung cấp ở cuối Timeline. Cho đến khi người dùng mới kích hoạt cài đặt này, Timeline sẽ chỉ hiển thị 4 ngày cho các hoạt động.

Bạn có thể kích hoạt tùy chọn Let Windows sync my activities from this PC to the cloud trong ứng dụng Settings hoặc thông qua một tùy chọn được cung cấp ở cuối Timeline
Bạn có thể kích hoạt tùy chọn Let Windows sync my activities from this PC to the cloud trong ứng dụng Settings hoặc thông qua một tùy chọn được cung cấp ở cuối Timeline

Nếu cần, bạn có thể thiết lập một group policy trong Windows 10 để cho phép (kích hoạt) hoặc ngăn (vô hiệu hóa) người dùng không thể bật (chọn) Let Windows sync my activities from this PC to the cloud khi dùng tài khoản của họ trên PC. Cài đặt policy này xác định xem User Activities được xuất bản có thể upload lên hay không.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách bật hoặc tắt tính năng Send my activity history to Microsoft cho tất cả người dùng trong Windows 10.

Bật/tắt tính năng đồng bộ hoạt động từ PC sang đám mây trong Local Group Policy Editor

Local Group Policy Editor chỉ khả dụng trong các phiên bản Windows 10 Pro, Enterprise và Education.

1. Mở Local Group Policy Editor.

2. Trong bảng điều khiển bên trái của Local Group Policy Editor, nhấp để mở rộng Computer Configuration, Administrative Templates, SystemOS Policies.

Nhấp để mở rộng Computer Configuration, Administrative Templates, System và OS Policies
Nhấp để mở rộng Computer Configuration, Administrative Templates, System và OS Policies

3. Trong bảng điều khiển bên phải của OS Policies, nhấp đúp vào policy Allow upload of User Activities để chỉnh sửa.

4. Thực hiện bước 5 (để bật) hoặc bước 6 (để tắt) bên dưới, tùy thuộc vào những gì bạn muốn làm.

5. Để bật tính năng đồng bộ hoạt động từ PC sang đám mây cho tất cả người dùng, chọn Not Configured hoặc Enabled, nhấn OK và đi đến bước 7 bên dưới.

Not Configured là cài đặt mặc định.

6. Để vô hiệu hóa tính năng đồng bộ hoạt động từ PC sang đám mây cho tất cả người dùng, chọn Disabled, nhấn OK và đi đến bước 7 bên dưới.

Để vô hiệu hóa tính năng đồng bộ hoạt động từ PC sang đám mây cho tất cả người dùng, chọn Disabled
Để vô hiệu hóa tính năng đồng bộ hoạt động từ PC sang đám mây cho tất cả người dùng, chọn Disabled

7. Khi hoàn tất, bạn có thể đóng Local Group Policy Editor nếu muốn.

Thứ Sáu, 17/07/2020 11:20
51 👨 1.286
0 Bình luận
Sắp xếp theo