• Ứng dụng chụp ảnh Raw tốt nhất cho Android Ứng dụng chụp ảnh Raw tốt nhất cho Android
    Với định dạng raw, chất lượng hình ảnh sẽ được cải thiện. Bạn cũng có thể sửa đổi các tham số của hình ảnh. Khi thiết bị Android lưu trữ ảnh RAW, nó sẽ lưu trữ thêm một bản .DNG của hình ảnh. Dưới đây là các ứng dụng chụp ảnh raw tốt nhất dành cho Android.
  • 4 ứng dụng thay thế thư viện ảnh mặc định của Android 4 ứng dụng thay thế thư viện ảnh mặc định của Android
    Trên Google Play Store, có rất nhiều ứng dụng thay thế cho thư viện mặc định của Android. Chúng cung cấp nhiều tính năng thú vị hơn thư viện mặc định như kết nối với tài khoản Dropbox hoặc Google Photos,… Tùy vào nhu cầu và mong muốn, bạn có thể lựa chọn các ứng dụng sau.