Cách xem và xóa lịch sử hoạt động trên Windows 10

Mời các bạn cùng tham khảo cách xem và xóa lịch sử hoạt động trên Windows 10 trong bài viết dưới đây nhé!

Windows 10 thu thập và lưu lại lịch sử hoạt động của bạn trên cả máy tính và đám mây, từ lịch sử duyệt web đến thông tin vị trí và tất cả mọi thứ. May mắn là Microsoft giúp bạn dễ dàng xem lại tất cả dữ liệu đang được lưu trữ và cũng dễ dàng xóa nó.

Windows 10 theo dõi thu thập dữ liệu nào?

Dữ liệu mà Windows thu thập bao gồm:

  • Lịch sử duyệt web trên trình duyệt Edge
  • Lịch sử tìm kiếm Bing
  • Dữ liệu vị trí (nếu nó được kích hoạt)
  • Lệnh Cortana

Nếu bạn sử dụng HealthVault của Microsoft hoặc thiết bị Microsoft Band, bất kỳ hoạt động nào thu thập qua dịch vụ đó cũng được lưu trữ. Microsoft cho biết họ thu thập dữ liệu này để cung cấp cho người dùng các kết quả và nội dung liên quan mà bạn đang quan tâm.

Làm thế nào để xóa lịch sử hoạt động của Windows 10?

Bạn có thể dễ dàng nhìn thấy những dữ liệu đã được lưu trữ và làm thế nào để xóa nó. Có hai cách có thể xóa lịch sử hoạt động của mình: trực tiếp xóa trong phần cài đặt của máy tính hoặc xóa trong tài khoản đám mây Microsoft của bạn. Để thực hiện việc này trên máy tính, hãy thực hiện theo các bước sau:

1. Chuyển đến Settings (Cài đặt) > Privacy (Bảo mật) > Activity History (Lịch sử hoạt động).

2. Trong trường hợp muốn xóa lịch sử hoạt động, hãy nhấp vào nút Clear.

3. Nếu bạn muốn ngăn không cho Windows tiếp tục thu thập dữ liệu này, trong Collect Activities (Hoạt động thu thập) sẽ tắt tùy chọn: Let Windows collect my activities (Hãy để Windows thu thập các hoạt động của tôi).

Làm thế nào để xem lịch sử hoạt động của Windows 10?

1. Chuyển đến Settings (Cài đặt) > Privacy (Bảo mật) > Activity History (Lịch sử hoạt động) và nhấp vào Manage my activity info (Quản lý thông tin hoạt động).

2. Một cửa sổ trình duyệt sẽ mở ra và bạn có thể được nhắc đăng nhập vào tài khoản của mình nếu chưa đăng nhập. Ngoài ra, bạn cũng có thể truy cập vào trang này bằng cách vào tài khoản account.microsoft.com/privacy/activity-history.

3. Ở đây, bạn sẽ thấy dữ liệu của mình được chia thành các nhóm được liệt kê ở trên: lịch sử duyệt web, lịch sử tìm kiếm, vị trí hoạt động, hoạt động bằng giọng nói, Notebook của Cortana và Hoạt động Y tế. Bạn có thể xem và xóa dữ liệu trong từng phần bằng cách nhấp vào nút xóa dữ liệu tương ứng với từng phần và nhấp vào nút xác nhận rằng bạn muốn xóa nó.

Xóa lịch sử hoạt động trên Windows 10

Bạn cũng có thể nhấp vào tab Activity History (Lịch sử hoạt động) để xem danh sách đầy đủ các kiểu dữ liệu: thoại, tìm kiếm, lịch sử duyệt web và thông tin vị trí. Microsoft giúp bạn dễ dàng lọc từng loại bằng cách nhấp vào nó.

Xem danh sách đầy đủ các kiểu dữ liệu

Bạn cho phép Windows lưu trữ lịch sử hoạt động của mình hay bạn có muốn giữ tất cả các tùy chọn này hay không? Hãy cho chúng tôi biết lý do tại sao trong phần nhận xét bên dưới nhé!

Tham khảo thêm một số bài viết:

Chúc các bạn vui vẻ!

Thứ Hai, 19/02/2018 15:22
3,37 👨 35.927