Cách xem tất cả các tác vụ bảo trì tự động trong Windows 10

Hoạt động bảo trì đề cập đến một ứng dụng hoặc quy trình giúp duy trì trạng thái và hiệu suất của PC Windows. Bảo trì bao gồm giữ cho Windows và các ứng dụng được cập nhật, kiểm tra bảo mật và chạy quét phần mềm độc hại.

Windows Automatic Management (WAM) là một tập hợp các cải tiến đối với Task Scheduler API mà bạn có thể sử dụng để liên kết các ứng dụng của mình với lịch bảo trì Windows. Cụ thể, WAM cho phép bạn thêm các hoạt động yêu cầu lên lịch thường xuyên, nhưng không có yêu cầu chính xác về thời gian. Thay vào đó, WAM dựa vào hệ điều hành để chọn thời điểm thích hợp và kích hoạt tác vụ trong cả ngày. Hệ thống chọn những thời điểm đó dựa trên tác động tối thiểu đến người dùng, hiệu suất PC và hiệu quả năng lượng.

Cách thức hoạt động của việc bảo trì theo lịch trình

Windows Automatic Maintenance giảm thiểu tác động đến PC bằng cách lên lịch bảo trì chỉ khi PC bật và không hoạt động. Theo mặc định, hệ thống thực hiện bảo trì hàng ngày, bắt đầu từ 3 giờ sáng. (Lưu ý rằng người dùng có thể lên lịch lại khi việc bảo trì xảy ra). Phiên hàng ngày này được giới hạn trong thời lượng tối đa 1 giờ cho mỗi lần thử. Nếu người dùng đang tích cực sử dụng máy, hệ thống sẽ hủy bảo trì cho đến một thời gian sau. Hệ thống cũng tạm dừng mọi tác vụ bảo trì đang thực thi nếu người dùng quay lại PC.

Hệ thống khởi động lại tác vụ bảo trì bị tạm dừng trong thời gian rảnh rỗi tiếp theo. Tuy nhiên, hệ thống sẽ không tạm dừng bất kỳ tác vụ nào được đánh dấu là quan trọng. Thay vào đó, hệ thống cho phép hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng, bất kể hành động của người dùng là gì.

Do bản chất của việc lên lịch, một số tác vụ đã lên lịch có thể không hoàn thành: Có lẽ có quá nhiều sự kiện được lên lịch để phù hợp với thời gian bảo trì 1 giờ hoặc có thể máy tính đơn giản là chưa được bật. Trong những trường hợp như vậy, bạn có thể xác định một nhiệm vụ với một deadline. Deadline được định nghĩa là một khung thời gian lặp lại, trong đó hệ thống phải thực hiện thành công tác vụ ít nhất một lần.

Nếu một tác vụ bỏ lỡ deadline, trình lập lịch bảo trì sẽ tiếp tục cố gắng thực hiện nhiệm vụ trong thời gian bảo trì. Hơn nữa, trình lập lịch sẽ không tự giới hạn trong thời gian 1 giờ thông thường nữa. Thay vào đó, trình lập lịch kéo dài thời gian bảo trì để hoàn thành nhiệm vụ bị trì hoãn. Nếu hệ thống vẫn không thể hoàn thành nhiệm vụ, Action Center sẽ hiển thị thông báo cảnh báo cho người dùng. Sau đó, người dùng có thể bắt đầu hành động bảo trì theo cách thủ công từ Action Center.

Khi hệ thống hoàn thành nhiệm vụ (ngay cả khi có mã lỗi thất bại), nỗ lực được coi là thành công. Sau khi thành công, trình lập lịch reset lại lịch bảo trì thường xuyên và sẽ thực hiện tác vụ trong khoảng thời gian tiếp theo.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách xem danh sách tất cả các tác vụ bảo trì tự động trong Windows 10.

Cách xem tất cả các tác vụ bảo trì tự động trong Windows 10

Đây là cách thực hiện:

1. Mở PowerShell.

2. Sao chép và dán lệnh bên dưới bạn muốn sử dụng vào PowerShell và nhấn Enter.

(Kết quả đầu ra sẽ nằm trong bảng mang tính tương tác trên một cửa sổ riêng biệt như ảnh chụp màn hình trong bước 3)

Get-ScheduledTask | ? {$_.Settings.MaintenanceSettings} | Out-GridView

Hoặc là:

(Xuất thành file "MaintenanceTasks.txt" trên desktop)

Get-ScheduledTask | ? {$_.Settings.MaintenanceSettings} | Format-Table -AutoSize | Out-file -FilePath "$Env:userprofile\Desktop\MaintenanceTasks.txt"
Nhập lệnh trong Powershell
Nhập lệnh trong Powershell

3. Bây giờ, bạn sẽ thấy danh sách tất cả các tác vụ bảo trì tự động bao gồm TaskPath, TaskName State hiện tại trong Task Scheduler (taskchd.msc).

Danh sách tất cả các tác vụ bảo trì tự động
Danh sách tất cả các tác vụ bảo trì tự động
Danh sách bao gồm TaskPath, TaskName và State hiện tại trong Task Scheduler
Danh sách bao gồm TaskPath, TaskName và State hiện tại trong Task Scheduler

Xem thêm:

Thứ Năm, 01/10/2020 11:56
51 👨 533
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Windows 10