Cách gỡ cài đặt hoàn toàn Adobe Flash trong Windows 10

Adobe Flash đã hết thời hạn hỗ trợ và bạn nên gỡ cài đặt nó ngay lập tức. Dưới đây là các bước để gỡ cài đặt Adobe Flash trong Windows 10.

Gỡ cài đặt Adobe Flash Player

Nếu bạn gặp sự cố khi sử dụng Adobe Flash Player trong trình duyệt Internet của mình, trước tiên bạn nên làm theo các bước bên dưới để gỡ cài đặt phần mềm này và các file liên quan:

Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng Windows 8, 8.1 hoặc 10, đừng thực hiện các bước 6 và 7.

1. Cài đặt Flash Player Uninstaller.

2. Nhấp vào biểu tượng của trình gỡ cài đặt đã tải xuống trong trình duyệt. Công cụ này có thể sẽ tự động chạy nếu được thực hiện trong Internet Explorer. Nếu sử dụng Chrome, nó có thể xuất hiện dưới dạng bản tải xuống có thể nhấp ở phía dưới bên trái. Trong Firefox, biểu tượng tải xuống sẽ xuất hiện ở góc trên bên phải hoặc hộp "Downloads" độc lập

3. Làm theo lời nhắc để load chương trình gỡ cài đặt. Nếu bạn thấy thông báo "Do you want to allow the following program to make changes to this computer?” (Bạn có muốn cho phép chương trình sau thực hiện thay đổi đối với máy tính này không?), hãy nhấp vào Yes.

4. Sau khi trình gỡ cài đặt mở ra, hãy đảm bảo bạn đóng tất cả các chương trình đang mở và nhấp vào Uninstall để bắt đầu gỡ bỏ Flash Player.

Nhấp vào Uninstall để bắt đầu gỡ bỏ Flash Player
Nhấp vào Uninstall để bắt đầu gỡ bỏ Flash Player

5. Khởi động lại máy tính.

6. Xóa tất cả các file còn lại (ngoại trừ file FlashInstall.log) và những thư mục nằm trong các thư mục sau (bạn chỉ có thể sao chép và dán các đường dẫn file này vào thanh tìm kiếm File Explorer):

  • C:\Windows\system32\Macromed\Flash (đừng xóa file FlashInstall.log)
  • C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash (nếu bạn đang sử dụng hệ thống 64-bit; đừng xóa file FlashInstall.log)
  • %appdata%\Adobe\Flash Player
  • %appdata%\Macromedia\Flash Player

7. Xác minh rằng các file FlashPlayerCPLApp.cpl, FlashPlayerApp.exe và FlashPlayerInstaller.exe trong C:\Windows\system32\ (dành cho hệ thống 32-bit) hoặc C:\Windows\SysWOW64\ (nếu bạn đang sử dụng hệ thống 64-bit) đã bị xóa.

8. Tại thời điểm này, Flash Player sẽ được gỡ bỏ hoàn toàn khỏi máy tính của bạn.

Xem thêm:

Thứ Ba, 27/10/2020 10:32
52 👨 5.353
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Windows 10