Cách chọn GPU cho từng ứng dụng trên Windows 10

Hiện giờ Windows 10 cho phép người dùng chọn GPU cho một trò chơi hoặc các ứng dụng cụ thể từ ứng dụng Settings. Trước đây, bạn phải sử dụng một công cụ đặc biệt của nhà sản xuất như NVIDIA Control Panel hoặc AMD Catalyst Control Center để gán GPU cho từng ứng dụng riêng biệt.

Thêm ứng dụng để đặt GPU ưa thích trong Settings

1. Mở Settings và nhấn vào biểu tượng System.

2. Nhấp vào Display ở phía bên trái và nhấn vào liên kết Graphics settings ở phía bên phải.

Nhấn vào liên kết Graphics settings ở phía bên phải
Nhấn vào liên kết Graphics settings ở phía bên phải

3. Thực hiện bước 4 (cho ứng dụng desktop) hoặc bước 5 (cho ứng dụng Microsoft Store) bên dưới, tùy thuộc vào loại ứng dụng bạn muốn thêm.

4. Để chọn GPU cho ứng dụng desktop

A) Chọn Desktop app trong menu drop-down Add an app và nhấp vào nút Browse.

Chọn Desktop app trong menu drop-down Add an app
Chọn Desktop app trong menu drop-down Add an app

B) Điều hướng đến và chọn file .exe (ví dụ: "mspaint.exe") bạn muốn thêm, nhấp vào Add và chuyển đến bước 6 bên dưới.

Nhấp vào Add
Nhấp vào Add

5. Để chọn GPU cho ứng dụng Microsoft Store

A) Chọn ứng dụng Microsoft Store trong menu drop-down Choose an app to set preference hoặc Add an app.

B) Thực hiện một trong các tác vụ sau tùy thuộc vào phiên bản Windows 10 mà bạn hiện đã cài đặt và chuyển đến bước 6 bên dưới.

  • Chọn một ứng dụng (ví dụ: "Paint 3D") trong menu drop-down bạn muốn thêm và nhấp vào nút Add.
  • Nhấp vào nút Browse và chọn một ứng dụng bạn muốn thêm.
Nhấp vào nút Browse và chọn một ứng dụng bạn muốn thêm
Nhấp vào nút Browse và chọn một ứng dụng bạn muốn thêm

6. Khi hoàn tất việc thêm ứng dụng, hãy chuyển đến bước 3 trong phần 2 để đặt GPU bạn muốn cho các ứng dụng này.

Cách gán một ứng dụng cho GPU

Để gán ứng dụng cho GPU, hãy đi tới Settings > System > Display, cuộn xuống và click vào liên kết Graphics Settings.

Nhấp vào một ứng dụng đã thêm (ví dụ: "Paint 3D") trong danh sách bạn muốn đặt hoặc thay đổi tùy chọn GPU và nhấn vào nút Options.

Nhấn vào nút Options
Nhấn vào nút Options

Chọn System default (mặc định), Power saving hoặc High performance cho tùy chọn GPU bạn muốn cho ứng dụng này và nhấp vào Save.

Tùy chọn GPUMô tả
System defaultĐể Windows quyết định GPU tốt nhất cho ứng dụng.
Power savingYêu cầu chạy ứng dụng trên GPU tiết kiệm năng lượng nhất hiện có.
High performanceYêu cầu chạy ứng dụng trên GPU hiệu suất cao nhất hiện có.
Chọn System default (mặc định), Power saving hoặc High performance
Chọn System default (mặc định), Power saving hoặc High performance

Nói chung, GPU tiết kiệm năng lượng là GPU tích hợp trên hệ thống và GPU hiệu suất cao là GPU rời hoặc GPU bên ngoài. Nếu bạn có cả GPU rời và GPU ngoài trên hệ thống, thì GPU ngoài được coi là GPU hiệu suất cao.

Bắt đầu với Windows 10 20190, Microsoft đã thêm khả năng để bạn chỉ định chính xác GPU mà bạn muốn ứng dụng chạy bằng tùy chọn “Specific GPU” mới.

5. Khi hoàn tất, bạn có thể đóng Settings nếu muốn.

Xóa ứng dụng khỏi danh sách GPU ưa thích trong Settings

Xóa ứng dụng đã thêm khỏi danh sách GPU ưa thích sẽ khiến ứng dụng sử dụng tùy chọn mặc định của hệ thống.

1. Mở Settings và nhấn vào biểu tượng System.

2. Nhấp vào Display ở phía bên trái và nhấn vào liên kết Graphics settings ở phía bên phải.

3. Nhấp vào ứng dụng đã thêm (ví dụ: "Paint 3D") trong danh sách bạn muốn xóa và chọn Remove.

Nhấp vào ứng dụng và chọn Remove
Nhấp vào ứng dụng và chọn Remove

4. Khi hoàn tất, bạn có thể đóng Settings nếu muốn.

Cách kiểm tra GPU ứng dụng đang sử dụng

Để kiểm tra GPU ứng dụng hoặc game đang sử dụng, mở Task Manager và kích hoạt cột “GPU Engine” trên tab Processes. Sau đó, bạn sẽ biết ứng dụng nào đang sử dụng GPU nào. Bạn có thể xem GPU nào được liên kết với số nào từ tab Performance.

Cách kiểm tra GPU ứng dụng đang sử dụng

Xem thêm:

Thứ Tư, 09/09/2020 16:31
55 👨 22.494
0 Bình luận
Sắp xếp theo