Cách kiểm tra ngày mua gốc của iPhone/Ipad cũ trên website của Apple

Mới đây, Apple đã chính thức cho phép người dùng kiểm tra ngày mua/kích hoạt gốc của thiết bị giúp người dùng có thể biết được tuổi thọ thực của sản phẩm. Điều này cực hữu ích cho những người mua thiết bị Apple cũ.

Trước đây, người dùng các thiết bị Apple chỉ có thể kiểm tra thời hạn bảo hành sản phẩm qua trang web: https://checkcoverage.apple.com. Chỉ cần nhập vào số serial, chúng ta có thể biết thông tin về thiết bị, tình trạng bảo hành (còn/hết bảo hành) và ngày hết hạn bảo hành (nếu còn) sẽ xuất hiện.

Nhưng với máy cũ và đã hết hạn bảo hành thì các thông tin về ngày kích hoạt hay ngày hết bảo hành sẽ không được hiện ra. Điều này khiến những người mua các thiết bị này không thể kiểm tra ngày mua gốc để phán đoán tuổi thọ của chúng.

Điều này đã thay đổi khi mới đây, Apple đã chính thức cho phép người dùng kiểm tra ngày mua/kích hoạt gốc của thiết bị.

Cách kiểm tra ngày mua/kích hoạt gốc của iPhone, iPad

Bước 1: Đăng nhập iCloud vào thiết bị mà bạn muốn kiểm tra.

Bước 2: Mở trang https://mysupport.apple.com và sử dụng tài khoản Apple ID của bạn để đăng nhập. Danh sách các thiết bị đã đăng nhập vào tài khoản này sẽ hiện ra trong đó có thiết bị của bạn.

Danh sách các thiết bị đã đăng nhập

Bước 3: Bấm vào thiết bị mà bạn cần kiểm tra ngày mua. Thông tin ngày mua/kích hoạt gốc của thiết bị mà bạn muốn biết hiển thị ở dòng "Date of Purchase".

Thông tin ngày mua/kích hoạt gốc của thiết bị mà bạn muốn biết hiển thị ở dòng "Date of Purchase"

Xem thêm: 

Thứ Tư, 31/01/2018 15:00
52 👨 620