• Cách tạo ghi chú trên Action Center cho Windows 10 Cách tạo ghi chú trên Action Center cho Windows 10
    Action Note là ứng dụng cài đặt trên Windows 10, giúp người dùng có thể tạo ghi chú ngay trên giao diện của Action Center. Sau đó, chúng ta có thể ghim những ghi chú này lên Start mennu dễ dàng.
  • Cách đổi file ảnh sang PDF trên Windows 10 Cách đổi file ảnh sang PDF trên Windows 10
    Để chuyển đổi định sạng file ảnh sang file PDF trên Windows 10, chúng ta có thể sử dung ngay chế độ chuyển có sẵn trên hệ thống mà không cần phải cài đặt phần mềm.