Các thủ thuật nhằm làm chủ Windows 10 như tăng tốc win 10, tắt update Win 10, dọn dẹp máy tính Win 10, tắt Windows Defender, cấu hình máy tính Windows 10 

  • Hướng dẫn sử dụng Windows DefenderHướng dẫn sử dụng Windows Defender
    Như chúng ta đều biết, Windows 10 đã được tích hợp sẵn chương trình chống vi rút thời gian thực có tên Windows Defender và thực tế thử nghiệm cho thấy công cụ này hoạt động tương đối hiệu quả.
  • Cách xuất các máy ảo Hyper-V trong Windows 10Cách xuất các máy ảo Hyper-V trong Windows 10
    Bạn có thể sử dụng chức năng xuất và nhập của Hyper-V để sao chép nhanh các máy ảo. Các máy ảo được truy xuất có thể được sử dụng để sao lưu hoặc cũng là một cách để di chuyển một máy ảo giữa các máy chủ Hyper-V.