VinaPhone, Viettel bắt đầu cắt liên lạc một chiều những thuê bao không bổ sung thông tin

Từ ngày 1/6/2018, VinaPhone bắt đầu cắt liên lạc chiều đi của những thuê bao di động không cập nhật, bổ sung thông tin và ảnh chân dung theo quy định dù đã được nhắn tin thông báo nhiều lần.

Trước đó, VinaPhone đã liên tục gửi thông báo tới các khách hàng chưa cập nhật đủ thông tin và ảnh chân dung để mời họ tới các cửa hàng VinaPhone để hoàn thiện. Đồng thời, nhà mạng này bổ sung thêm nhân sự, tăng giờ làm việc của các giao dịch viên, mở thêm các kênh hỗ trợ trực tuyến để hỗ trợ khách hàng. Và nhà mạng VinaPhone không hỗ trợ người dùng bỏ chặn tạm thời.

Để bổ sung thông tin thuê bao di động đối với nhà mạng VinaPhone, ngoài tới trực tiếp các cửa hàng khách hàng có thể thực hiện tại nhà theo hướng dẫn trong bài "Hướng dẫn kiểm tra và bổ sung thông tin thuê bao VinaPhone để không bị khóa một chiều ngay tại nhà".

Khóa một chiều thuê bao chưa bổ sung thông tin

Nhà mạng Viettel cũng đã bắt đầu dừng liên lạc một chiều đối với các thuê bao nhận đủ 5 tin nhắn nhưng vẫn chưa tiến hành bổ sung thông tin và ảnh chân dung từ ngày 2/6. Để nối lại liên lạc, khách hàng cần tới các điểm giao dịch của Viettel để cập nhật thông tin hoặc có thể cập nhật thông qua ứng dụng My Viettel.

Không giống như nhà mạng VinaPhone, Viettel hỗ trợ người dùng bỏ chặn tạm thời trong trường hợp bất khả kháng chưa thể bổ sung thông tin và ảnh chân dung ngay.

Xem thêm: 

Thứ Sáu, 08/06/2018 07:05
52 👨 169