Trắc nghiệm về tin học cơ bản - Phần 5

Tiếp theo seri những câu hỏi trắc nghiệm về tin học cơ bản, trong bài viết dưới đây sẽ tiếp tục là những câu hỏi trắc nghiệm để bạn có thể thử sức vốn hiểu biết của mình về chủ đề này. Các câu hỏi gồm 4 đáp án để bạn lựa chọn. Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo những bài viết trước về chủ đề này ở phần 1, phần 2, phần 3, phần 4 của chúng tôi.

Xem thêm:

 • Câu 1: Trong soạn thảo word, công dụng của tổ hợp phím Ctrl + O dùng để?
  • Tạo một văn bản mới
  • Đóng văn bản đang làm việc
  • Mở 1 văn bản đã có trên máy tính
  • Lưu văn bản đang làm việc
 • Câu 2: Khi làm việc với văn bản word, để bật chế độ nhập ký tự Subscript khi tạo ký tự hóa học H2O. Ta sử dụng chức năng nào:
  • Nhấn tổ hợp phím Ctrl + =
  • Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + +
  • Click chọn biểu tượng Superscipt trong nhóm Font
  • Click chọn biểu tượng Subscript trong nhóm Font
 • Câu 3: Hai người chat với nhau qua mạng Yahoo Messenger trong cùng một phòng nét?
  • Dữ liệu truyền từ máy đang chat lên máy chủ phòng nét và quay về máy chat bên kia.
  • Dữ liệu đi trực tiếp giữa hai máy đang trong phòng chat.
  • Dữ liệu truyền về máy chủ Yahoo và quay về máy bên kia.
  • Dữ liệu truyền về máy chủ internet Việt Nam và quay về máy đang chat.
 • Câu 4: Tên miền trong địa chỉ website có .edu cho biết Website đó thuộc về?
  • Lĩnh vực chính phủ
  • Lĩnh vực giáo dục
  • Lĩnh vực cung cấp thông tin
  • Thuộc về các tổ chức khác
 • Câu 5: Thuộc tính phần mềm microsoft word 2010 có phần mở rộng là gì?
  • .doc
  • .docx
  • .dot
  • .txt
 • Câu 6: Câu nào sau đây sai khi nhập dữ liệu vào bảng tính Excel thì:
  • Dữ liệu kiểu số sẽ mặc nhiên canh thẳng lề trái
  • Dữ liệu kiểu ký tự sẽ mặc nhiên canh thẳng lề trái
  • Dữ liệu kiểu thời gian sẽ mặc nhiên canh thẳng lề phải
  • Dữ liệu kiểu ngày tháng sẽ mặc nhiên canh thẳng lề phải
 • Câu 7: Biểu thức sau = AND(5>4,6<9,2<1,10>7,OR(2<1,3>2))
  • True
  • False
  • #Name?
  • #Value!
 • Câu 8: Địa chỉ B$3 là địa chỉ:
  • Tương đối
  • Tuyệt đối
  • Hỗn hợp
  • Biểu diễn sai
 • Câu 9: Trong Powerpoint in ấn ta sử dụng chức năng
  • Home -> Print
  • Insert -> Print
  • Design -> Print
  • File -> Print
 • Câu 10: Để tạo một slide chủ chứa các định dạng chung của toàn bộ các slide trong bài trình diễn, người dùng phải chọn:
  • View -> Master Slide
  • Insert -> Slide Master
  • View -> Slide Master
  • Insert -> Master Slide
 • Câu 11: Trong ứng dụng PowerPoint chức năng hyperlink dùng để tạo liên kết nào dưới đây?
  • Slide trong cùng 1 presentation
  • Slide không cùng 1 presentation
  • Địa chỉ email, trang web, tập tin
  • Các lựa chọn trên đều đúng
 • Câu 12: Trong PowerPoint 2010 muốn chèn một đoạn nhạc vào Slide, ta dùng lệnh nào sau đây?
  • Insert -> Audio
  • Insert -> Component
  • Insert -> Diagram
  • Insert -> Comment
 • Câu 13: Tại một slide trong powerpoint ta dùng tổ hợp nào sau đây để xóa slide đó?
  • ALT + I + D
  • ALT + E + F
  • ALT + E + D
  • ALT + W + P
Thứ Tư, 19/06/2019 16:21
4,86 👨 4.496
0 Bình luận
Sắp xếp theo