Trắc nghiệm thuật ngữ công nghệ - Phần 6

Hãy vận dụng những kiến thức về công nghệ của bạn với bài trắc nghiệm 31 câu hỏi dưới đây nhé. Chúc may mắn!

Xem thêm:

Trắc nghiệm công nghệ

 • Câu 1: Thuật ngữ nào được sử dụng thay thế cho username (người dùng)?
  • Password (Mật khẩu)
  • Passphrase (Mật mã)
  • Domain name (Tên miền)
  • Handle (Tên sử dụng trong phòng chat, diễn đàn web, mạng xã hội)
 • Câu 2: Điều gì sau đây giúp bạn không bị mất dữ liệu?
  • Máy tính đắt tiền
  • Case bảo vệ 
  • Bộ nhớ tốt
  • Sao lưu đáng tin cậy 
 • Câu 3: Directory (thư mục) được biểu thị bằng hình ảnh gì?
  • Thư mục
  • File 
  • Ứng dụng 
  • Thư viện 
 • Câu 4: Đâu là lý do của một mirrored volume (ổ cứng lưu trữ bản sao chính xác dữ liệu của ổ cứng khác)?
  • Dư thừa dữ liệu
  • Tương thích ứng dụng 
  • Tăng hiệu suất CPU
  • Tăng đầu ra âm thanh 
 • Câu 5: Đâu là tập hợp con của DBMS?
  • RDBMS
  • CDFS
  • BPS
  • DFS
 • Câu 6: Thông tin được tải để một chương trình hoạt động được gọi là gì?
  • Pad data (Dữ liệu đệm)
  • Pile data (Dữ liệu ống)
  • Seed data (Dữ liệu ban đầu được cung cấp cho hệ thống)
  • Bridge data (Dữ liệu cầu)
 • Câu 7: Đâu là tỷ lệ khung hình của màn hình 4K?
  • 3:2
  • 4:3
  • 8:5
  • 16:9
 • Câu 8: Cray-1 và Blue Gene là ví dụ về loại máy tính nào?
  • Máy tính nhỏ (Microcomputer)
  • Máy tính xách tay (Laptop computer)
  • Máy tính để bàn (Desktop computer)
  • Siêu máy tính (Supercomputer)
 • Câu 9: Loại dữ liệu nào được WAIS thiết kế để tìm kiếm?
  • Hình ảnh
  • Âm thanh 
  • Video
  • Văn bản 
 • Câu 10: Loại thiết bị nào dưới đây có khả năng có cổng eSATA?
  • Module bộ nhớ
  • Card video
  • Ổ cứng ngoài
  • Máy in
 • Câu 11: Trang tính gồm cột và gì?
  • Trường
  • Lớp
  • Hàng
  • Bảng
 • Câu 12: Cocoa cho macOS và .NET cho Windows là ví dụ về cái gì?
  • Ứng dụng
  • Framework
  • Cổng thông tin điện tử
  • Script
 • Câu 13: Dữ liệu nào được lưu trong thiết bị lưu trữ khi hết bộ nhớ hệ thống?
  • Vaporware (Phần mềm hoặc phần cứng được công bố cho công chúng nhưng thực sự không bao giờ được sản xuất)
  • Virtual memory (Bộ nhớ ảo)
  • Visual basic (Ngôn ngữ lập trình hướng đến sự kiện và môi trường phát triển tích hợp)
  • Version control (Quản lý phiên bản)
 • Câu 14: Đơn vị lưu trữ nào nằm giữa pebibytes và zebibytes?
  • Mebibytes
  • Tebibytes
  • Exbibytes
  • Yobibytes
 • Câu 15: AIS, BSD và Solaris là các loại khác nhau của hệ điều hành nào?
  • Android
  • macOS
  • Windows
  • Unix
 • Câu 16: Giao tiếp mà dữ liệu chạy hai chiều nhưng không đồng thời gọi là gì?
  • Single-duplex 
  • Dual-duplex
  • Half-duplex 
  • Full-duplex 
  Half-duplex: Giao tiếp theo hai chiều nhưng chỉ một chiều tại một thời điểm
  Full-duplex: Giao tiếp hai chiều, đồng thời
 • Câu 17: Chương trình nào dưới đây được thiết kế để giao tiếp với người khác trực tuyến?
  • Xamarin
  • ICQ
  • Dreamweaver
  • iTunes
 • Câu 18: Websites bao gồm những gì?
  • Nền tảng web
  • Cổng thông tin web
  • Trang web
  • Web mail
 • Câu 19: Tính năng nào cung cấp gợi ý tìm kiếm khi gõ?
  • Autocorrect (Tự động chỉnh sửa từ viết sai)
  • Autocomplete (Tự động hoàn thành)
  • Autofill (Tự động điền)
  • Autocheck (Tự động kiểm tra)
 • Câu 20: Loại giao diện nào cho phép thay thế CPU đơn giản?
  • PCI
  • AGP
  • ZIF
  • ISA
 • Câu 21: Công nghệ nào được thiết kế để ngăn bot gửi biểu mẫu online?
  • MySQL
  • Captcha
  • Autofill
  • Cookie
 • Câu 22: LPI thường được sử dụng để đo độ phân giải của loại hình ảnh nào?
  • Ảnh nửa tông được in ra
  • Ảnh vector được in ra
  • Ảnh bitmap kỹ thuật số
  • Ảnh vector kỹ thuật số
 • Câu 23: Đâu là mục đích của Phishing (Tấn công giả mạo)?
  • Tìm kết nối Internet miễn phí
  • Ăn cắp thông tin cá nhân
  • Xác định trang web không an toàn
  • Khám phá các cổng Internet không sử dụng
 • Câu 24: Loại máy tính nào được thiết kế dành riêng cho điện toán nặng về bộ xử lý và dung lượng lớn?
  • Máy tính xách tay
  • Máy tính bảng
  • Máy tính để bàn
  • Máy tính lớn (Mainframe)
 • Câu 25: Loại mã hóa ký tự phổ biến nhất là ASCII và gì?
  • ISCII
  • MIK
  • Latin 1
  • Unicode
 • Câu 26: Loại công nghệ nào cho phép nhiều máy tính chia sẻ cùng một địa chỉ IP?
  • IPX
  • SPX
  • ICS
  • ICF
 • Câu 27: Bộ phận nào thu nhiệt từ bộ xử lý?
  • GPU
  • Bộ phận tản nhiệt
  • Card điều khiển
  • HDD
 • Câu 28: Loại phương tiện truyền thông quang học nào thay thế cassette âm thanh?
  • CD
  • DVD
  • Blu-ray
  • Đĩa laser
 • Câu 29: Giao thức nào đôi khi được cung cấp thay thế cho IMAP?
  • SFTP
  • DHCP
  • ICMP
  • POP3
 • Câu 30: Số nguyên, ký tự, chuỗi và mảng là loại gì?
  • Biến Boolean 
  • Kiểu dữ liệu
  • Hàm 
  • Thread (Bước điều hành bên trong một tiến trình)
 • Câu 31: Loại dữ liệu nào được sử dụng để tạo bản đồ và model 3D của bề mặt trái đất?
  • EXIF
  • RDF
  • GIS
  • CGI
Thứ Năm, 03/10/2019 09:50
53 👨 492
0 Bình luận
Sắp xếp theo