Trắc nghiệm kiến thức khoa học máy tính, làm tí cho vui (phần 7)

Series các bài trắc nghiệm về chủ đề khoa học máy tính đề cập tới nhiều lĩnh vực với bộ câu hỏi gồm 4 câu trả lời và đáp án ở cuối trang. Sau phần 6, Quản trị mạng tiếp tục giới thiệu phần 7. Hãy cùng thử sức xem bạn trả lời được bao nhiêu câu?

 1. “S” trong “HTTPS” là viết tắt của từ gì?
  1. Safe
  2. Secure
  3. Short
  4. Shorter
 2. Đâu là đuôi mở rộng tập tin mặc định của văn bản Word 2007?
  1. .doc
  2. .docx
  3. .xls
  4. .pdf
 3. Đâu không phải là một phần của hệ thống / thiết bị máy tính?
  1. Bo mạch chủ
  2. CPU
  3. Bàn phím
  4. Máy scan
 4. Công ty nào sáng lập ra Bluetooth?
  1. Ericsson
  2. IBM
  3. Apple
  4. Dell
 5. Tốc độ tối đa truyền tải dữ liệu trên mỗi kênh của một dòng PCM chuẩn là bao nhiêu?
  1. 64 Kbps
  2. 128 Kbps
  3. 1 Mbps
  4. 4 Mbps
 6. Khi bật máy tính, một loại chương trình tải tuyệt đối được thực thi là?
  1. Compile and Go’ Loader
  2. PreBoot Loader
  3. Relating Loader
  4. Bootstrap Loader
 7. Đâu là thiết bị đầu vào trực tiếp?
  1. Key-to-dsskette
  2. Chuột
  3. Thẻ bấm lỗ
  4. Thiết bị cuối máy tính
 8. Đâu là địa chỉ IP không thể dùng cho một hệ thống máy tính trong mạng lưới?
  1. 192.168.1.1
  2. 127.0.0.1
  3. 192.1.1.27
  4. Không đáp án nào đúng
 9. Kiểu máy tính nào có thể thực thi hàng triệu tập lệnh và hàng tỉ dữ liệu mỗi giây?
  1. Laptop
  2. Máy tính Mini
  3. Máy tính Mainframe
  4. Máy tính cá nhân
 10. ORACLE là gì?
  1. Hệ điều hành
  2. RDBMS
  3. Trình thông dịch
  4. Trình biên dịch
 11. Repeater hoạt động ở tầng nào?
  1. Tầng vật lý( Physical Layer)
  2. Tầng liên kết dữ liệu (Data Link Layer)
  3. Tầng mạng (Network)
  4. Tầng trình diễn (Presentation)
 12. Việc chuyển quy trình từ bộ nhớ chính sang ổ đĩa được gọi là gì?
  1. Schedule
  2. Catch
  3. Swap
  4. Spool
 13. Basic Interface trong ISDN có tốc độ truyền tải là
  1. 64 Kbps
  2. 128 Kbps
  3. 144 Kbps
  4. 1.54 Mbps
 14. Số cổng của POP3 là bao nhiêu?
  1. 21
  2. 58
  3. 80
  4. 110
 15. Số cổng của SMTP là bao nhiêu?
  1. 25
  2. 28
  3. 30
  4. 52

Đáp án

1. B
2. B
3. D
4. A
5. A
6. D
7. B
8. B
9. C
10. B
11. A
12. C
13. C
14. D
15. A
Thứ Ba, 19/06/2018 15:56
31 👨 203
0 Bình luận
Sắp xếp theo