Trắc nghiệm kiến thức CSS - Phần 5

Bộ câu hỏi trắc nghiệm về ngôn ngữ lập trình CSS, mời bạn đọc thử sức kiến thức của mình với chủ đề này. Với 15 câu hỏi bao gồm nhiều đáp án, hãy lựa chọn 1 đáp án đúng nhất nhé.

Xem thêm:

Trắc nghiệm kiến thức CSS

 • Câu 1: Làm thế nào để bo tròn góc cạnh các phần tử?
  • border[round]: 30px;
  • corner-effect: round;
  • border-radius: 30px;
  • alpha-effect: round-corner;
 • Câu 2: Làm thế nào để thêm bóng (shadow) cho các phần tử trong CSS3?
  • box-shadow: 10px 10px 5px grey;
  • shadow-right: 10px shadow-bottom: 10px; 
  • shadow-color: grey;
  • alpha-effect[shadow]: 10px 10px 5px grey;
 • Câu 3: Làm thế nào để thêm hình ảnh xuất hiện trên đường viền cho các phần tử trong CSS3?
  • border: url(image.png);
  • border-variable: image url(image.png);
  • border-image: url(border.png) 30 30 round;
  • Không thêm được hình ảnh xuất hiện trên đường viền
 • Câu 4: Làm cách nào để thay đổi kích thước hình ảnh background bằng CSS3?
  • background-size: 80px 60px;
  • bg-dimensions: 80px 60px;
  • background-proportion: 80px 60px;
  • D. alpha-effect: bg-resize 80px 60px;
 • Câu 5: Làm cách nào để thêm bóng (shadow) cho đoạn text bằng CSS3?
  • font: shadowed 5px 5px 5px grey;
  • font-shadow: 5px 5px 5px grey;
  • text-shadow: 5px 5px 5px grey;
  • shadow: text 5px 5px 5px grey;
 • Câu 6: Làm thế nào để bắt buộc đoạn text xuống dòng?
  • word-wrap: break-word;
  • text-wrap: break-word;
  • text-wrap: force;
  • text-width: set;
 • Câu 7: Đâu là lệnh chuyển đổi (transform) hợp lệ trong CSS3.
  • matrix() 
  • modify()
  • skip()
  • simulate()
 • Câu 8: Làm thế nào để xoay phần tử trong CSS3?
  • object-rotation: 30deg; 
  • transform: rotate(30deg);
  • rotate-object: 30deg;
  • transform: rotate-30deg-clockwise;
 • Câu 9: Đâu là cách để chuyển đổi kích thước/tỷ lệ phần tử bằng CSS3?
  • transform: scale(2,4);
  • scale-object: 2,4;
  • scale: (2,4);
  • None
 • Câu 10: Làm cách nào để tạo hiệu ứng chuyển tiếp transition bằng CSS3?
  • transition: width 2s; 
  • transition-duration: 2s; transition-effect: width;
  • alpha-effect: transition (width,2s);
  • None
 • Câu 11: Khẳng định sau đúng hay sai?
  Box-shadow được tất cả các trình duyệt hỗ trợ
  • Đúng
  • Sai
 • Câu 12: Cần thêm tiền tố nào để các thuộc tính CSS3 hoạt động trên trình duyệt Mozilla Firefox cũ?
  •  -webkit- 
  • -moz- 
  • -o- 
  •  -gecko- 
 • Câu 13: Ba giá trị đầu tiên của text-shadow theo thứ tự là gì?
  • vertical, blur, horizontal 
  • blur, vertical, horizontal 
  • vertical, horizontal, blur 
  • horizontal, vertical, blur
 • Câu 14: 4 giá trị của border-radius lần lượt là?
  • top, bottom, left, right 
  • up, down, front, behind 
  • top-left, top-right, bottom-right, bottom-left
  • bottom-left, bottom-right, top-right, top-left
 • Câu 15: RGBa có nghĩa là gì?
  • Red Gold Black alpha 
  • Red Green Blue alpha 
  • Red Gray Brown alpha 
Bạn cần cố gắng hơn!
Kết quả của bạn khá đấy
Kiến thức CSS của bạn rất tốt đấy!
Chính xác tuyệt đối!
Kiến thức CSS của bạn rất tốt đấy!
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Tư, 09/10/2019 14:25
52 👨 1.805
0 Bình luận
Sắp xếp theo