Trắc nghiệm về HTML

12 câu trắc nghiệm HTML (có đáp án)

Trong bài viết lần này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình HTML. Bộ câu hỏi sẽ có 12 câu hỏi và đáp án để bạn trả lời và so sánh. Hãy cùng bắt đầu với Quản trị mạng nhé.

Xem thêm:

 • Câu 1. Phần mở rộng của tập tin HTML là?
  • htm
  • html
  • Cả 2 đáp án trên
 • Câu 2. Thẻ <Map> dùng để làm gì?
  •  Định nghĩa 1 bản đồ như google map hoạt động
  •  Chuyển đổi và định dạng mọi đối tượng trong nó như 1 bản đồ
  • Để các thể <area> có thể vẽ những hình tròn, chữ nhật cho dễ thiết kế
  • Để định nghĩa các vùng chứa đường dẫn trong phạm vi tấm hình
 • Câu 3. Thẻ <article> có mặt từ phiên bản IE nào trở lên
  •  IE 6
  • IE 7
  • IE 9
  • IE 11
 • Câu 4. Thuộc tính FOR trong thẻ <label> được dùng để
  • Thực thi Onclick của thẻ <input type="checkbox"> trên label
  • Thực thi Onclick của thẻ <input type="text"> trên label
  • Thực thi Onclick của thẻ <input> trên label
  • Thực thi Onclick của 1 thẻ bất kỳ trên label
 • Câu 5. Thẻ <datalist> và <select> giống và khác nhau ở đâu?
  • Đều là dạng dropdownlist nhưng datalist cho phép nhập thêm dữ liệu
  • Đều là dạng dropbox nhưng datalist cho phép nhập thêm dữ liệu
  • Đều là dạng dropdownlist nhưng datalist là thẻ dữ liệu hỗ trợ cho <input type="text"> để sổ danh sách
  • Hai thẻ hoàn toàn khác nhau
 • Câu 6. Thẻ <ol> và <ul> khác nhau chỗ nào?
  • Hoàn toàn giống nhau
  • Chỉ khác ở cái tên nhưng đều chứa thẻ con <li>
  • <ul> dùng để tạo menu còn <ol> thì ít ai dùng
  • <ul> định nghĩa các <li> không thứ tự còn <ol> thì có thứ tự
 • Câu 7. Thẻ <caption> được dùng như thế nào
  • Để chứa 1 tiêu đề cho một chương mục, bài báo...
  • Để đánh dấu phần đầu của nội dung
  • Để sử dụng trong <table> làm tiêu đề
  • Để sử dụng trong <ul> làm tiêu đề
 • Câu 8. Các thẻ từ <h1> đến <h6> dùng để làm gì?
  • Dùng để định nghĩa các phần đầu đề trong HTML
  • Dùng để chọn độ lớn của kích thước chữ trong HTML cho thiết kế
  • Dùng để định nghĩa kích thước tiêu chuẩn của chữ trong HTML
  • Tùy trường hợp mà dùng
 • Câu 9. Thẻ <textarea> được viết như thế nào mới chính xác?
  • (cùng trên 1 dòng) 
   <textarea></textarea>
  • (xuống hàng)
   <textarea>

   </textarea>

  • <textarea value=""/>
  • a và b đều đúng
 • Câu 10. Thẻ <center> có tác dụng như thế nào?
  • Chỉ có tác dụng canh giữ chữ
  • Chỉ có tác dụng canh giữa thẻ <div>
  • Chỉ có tác dụng canh giữa các thẻ văn bản
  • Chỉ có tác dụng tương tự { text-align: center; } trong CSS
 • Câu 11. Thẻ <meta> và <meter> khác nhau thế nào?
  • Không khác biệt trong việc chứa thông tin <head> nhưng <meter> được dùng chuyên biệt hơn cho các nội dung về đơn vị
  • Khác biệt ở việc <meter> chứa thông tin của liên kết thứ 3 còn <meta> thì chứa thông tin trang web
  • <meter> dùng để thể hiện phép đo trạng thái còn <meta> để định nghĩa nội dung văn bản HTML
  • <meter> dùng để thể hiện phép đo trạng thái còn <meta> để chứa các thông tin về văn bản HTML
 • Câu 12. Thẻ <pre> dùng thể làm gì?
  • Hiển thị đường dẫn trước đó mà người dùng đã truy cập trước đó
  • Hiển thị đúng văn bản đã được định dạng sẵn trong HTML
  • Dùng để hiển thị trước nội dung đã được gõ trong textarea
  • Dùng để hiển thị số khoảng trắng tùy ý
Bạn cần cố gắng nhiều
Kiến thức khá đấy 
Xuất sắc 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Năm, 26/05/2022 16:56
4,52 👨 2.577
0 Bình luận
Sắp xếp theo