eQuiz - Bài kiểm tra trắc nghiệm về kiến thức HTML

Chào mừng các bạn đến với series bài kiểm tra trắc nghiệm của Quản Trị Mạng với những chủ đề có liên quan đến các lĩnh vực của công nghệ thông tin. Trong bài kiểm tra lần này chúng ta sẽ tiến hành với bài thi nho nhỏ về HTML, tổng cộng sẽ có 30 câu hỏi với thời gian trả lời không hạn chế, các bạn bắt buộc phải chọn đáp án trả lời trong mỗi câu hỏi thì mới có thể tiếp tục sang câu tiếp theo.

 • Câu 1. Biên dịch cú pháp sau: <strong>Quantrimang</strong>
  • Sẽ làm cho chuỗi ký tự QuanTriMang trở nên đậm
  • Sẽ đánh dấu chuỗi ký tự QuanTriMang là đậm
  • Sẽ in ra chuỗi ký tự QuanTriMang với font đậm
 • Câu 2. Các bảng có thể lồng lẫn nhau?
  • Đúng
  • Sai
 • Câu 3. Đáp án nào dưới đây là đúng?
  • <b>Click Here<b>
  • <strong>Click Here<strong>
  • <b>Click Here</b>
  • </strong>Click Here</strong>
 • Câu 4. Phương án nào sau đây là tag 2 side
  • A. DT
  • B. LI
  • C. DD
  • D. DL
 • Câu 5.  Các trình duyệt thường áp dụng tính năng của toàn bộ tag cho tới phần tag…
  • A. Quit
  • B. Closing
  • C. Exit
  • D. Anti
 • Câu 6. … là đoạn mã HTML có chức năng kiểm soát quá trình hiển thị của nội dung văn bản
  • A. Tags
  • B. Codas
  • C. Slashes
  • D. Properties
 • Câu 7. Cú pháp chung của đường dẫn ảnh trực tiếp
  • A. src=img
  • B. src=image
  • C. img=file
  • D. img src=file
 • Câu 8. Tính năng… HTML sẽ xử lý định dạng nội dung text và chuyển thành mã HTML
  • A. Browser
  • B. Editor
  • C. Converter
  • D. Processor
 • Câu 9. Để tạo đường dẫn kết nối tới các anchor, chúng ta sẽ phải dùng thuộc tính… trong tag
  • A. Name
  • B. Tag
  • C. Link
  • D. Href
 • Câu 10. Các thẻ Tag trong HTML buộc phải viết hoa
  • A. Đúng
  • B. Sai
 • Câu 11. Các đường dẫn tương đối sẽ làm cho những đường kết nối hypertext
  • A. Linh động
  • B. Rời rạc
  • C. Thống nhất
 • Câu 12. Cấu trúc … thường bắt đầu bằng những chủ đề thông thường có chứa các đường dẫn tới nhiều topic cụ thể khác
  • A. Hirerarchical
  • B. Linear
  • C. Mixed
 • Câu 13. Đường dẫn nào tới dưới đây được HTML hỗ trợ?
  • A. Ralative
  • B. Defererenced
  • C. Absolute and Relative
 • Câu 14. Bạn không thể xác định một hình ảnh trực tiếp như đường dẫn hypertext
  • A. Đúng
  • B. Sai
 • Câu 15. Do các máy tính khác nhau về hệ thống font, cho nên mỗi trình duyệt sẽ xác định nội dung text được hiển thị như thế nào
  • A. Đúng
  • B. Sai
 • Câu 16. Bạn không cần phải kết nối Internet để kiểm tra 1 trang web bất kỳ trên máy tính
  • A. Đúng
  • B. Sai
 • Câu 17. Bạn có thể kết hợp nhiều cấu trúc khác nhau, ví dụ như linear và hierarchical
  • A. Đúng
  • B. Sai
 • Trong HTML, để xuống dòng bạn sẽ dùng thẻ:
  • <br>
  • <break>
  • <lb>
  • <enter>
 • Câu 19. Cấu trúc tag của inline frame là gì?
  • A. iframe
  • B. inframe
  • C. frame
  • D. inlineframe
 • Câu 20. Bên trong tag MAP, chúng ta sử dụng tag AREA để xác định vùng diện tích của hình ảnh làm hotspot
  • A. Đúng
  • B. Sai
 • Câu 21. Chúng ta có thể tạo form email với chức năng tự động trả lời bằng cách dùng method=mailto:youdomainname.com
  • A. Đúng
  • B. Sai
 • Câu 22. Ngôn ngữ nào được sử dụng phổ biến nhất để tạo form email
  • A. ASP
  • B. PHP
  • C. Perl CGI
  • D. JSP
 • Câu 23. Hiện tại có tất cả… mã màu có thể được nhận dạng bởi tất cả các phiên bản HTML
  • A. 6
  • B. 8
  • C. 256
  • D. 16
 • Câu 25. Nếu muốn tăng kích cỡ font thêm 2 dựa vào nội dung text có liên quan, các bạn hãy điền +2 vào phần tag
  • A. Đúng
  • B. Sai
 • Câu 26. Toán tử nào có chức nào có chức năng chuyển đổi 00110011 thành 11001100
  • A. ~
  • B. !
  • C. &
  • D. |
 • Câu 27. Mệnh đề mặc định của switch luôn luôn được thực thi
  • A. Đúng
  • B. Sai
 • Câu 28: H1 là thẻ tag header nhỏ nhất
  • A. Đúng
  • B. Sai
 • Câu 29. Tiêu đề của trang nằm trong thẻ tag…
  • A. Body
  • B. Head
  • C. Division
  • D. Table
 • Câu 30. Tính năng… cung cấp file ảnh GIF sẽ được lưu bởi các phần mềm đồ họa
  • A. Dithering
  • B. Interlacing
  • C. Balancing
Thứ Tư, 19/12/2018 12:04
4,311 👨 16.989
0 Bình luận
Sắp xếp theo