Trắc nghiệm có đáp án về Word - Phần 1

Microsoft Word là phần mềm không thể thiếu đối với những người làm việc văn phòng, thường xuyên phải soạn thảo văn bản. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa khám phá ra hết được những tính năng của nó. Trong seri bài viết dưới đây Quản trị mạng sẽ gửi đến bạn bộ câu hỏi trắc nghiệm để kiểm tra xem liệu bạn có thông thạo về Word không nhé. Hãy cùng bắt đầu nào.

Câu 1. Lặp lại các dòng tiêu đề của bảng biểu ta dùng

a. Table\Heading Row repeat
b. Table\Sort
c. Table\Formular
d. Cả ba đều sai

Câu 2. Để chọn hiệu ứng cho chữ ta chọn thẻ nào trong format\Font:

a. Text effects
b. Charater spacing
c. Font
d. Cả ba đều sai

Câu 3. Muốn biết ta đã gõ được mấy từ thì dùng lệnh:

a. Tools\Spelling and Grammar
b. Tools\Option
c. Tools\Count
d. Có hai câu đúng trong 3 câu

Câu 4. Tìm kiếm và thay thế một từ lặp lại nhiều lần

a. Edit\Go to
b. Edit\Replace
c. Edit\Find
d. a và b đúng

Câu 5.Trộn các ô lại với nhau ta sử dụng menu lệnh:

a. Table\Formular
b. Table\Sort
c. Table\Meger Cells
d. Table\Split Cells

Câu 6.Tô màu cho đoạn văn bản ta dùng lệnh:

a. Format\border and shading
b. Format\Header and Footer
c. Format\Change Case
d. Format\Drop cap

Câu 7. Hiển thị thanh công cụ chuẩn ta chọn view\toolbar\:

a. Table and border
b. Standard
c. Drawing
d. Formatting

Câu 8. Chèn một cột bên phải cột được chọn:

a. Table\Insert\Row below
b. Table\Insert\Row above
c. Table\Insert\Columns to right
d. Table\Insert\Columns to left

Câu 9.Tạo đầu trang và chân trang ta dùng lệnh

a. View\Header
b. View\ Header and Footer
c. View\Footer
d. Cả ba đều sai

Câu 10. Đánh số trang cho một file văn bản ta dùng lệnh:

a. Insert\Page number
b. Insert\Date and Time
c. Insert\Break
d. Không có câu nào đúng

Câu 11. Trong MS-Word, muốn chèn thêm một hàng trong bảng biểu:

a. Table\Insert\Column
b. Table\Insert\Row
c. Table\Insert\Table
d. Table\Insert\Cell

Câu 12. Trong MS-Word ta muốn chia đoạn văn bản thành nhiều cột ta sử dụng:

a. Format\Tab
b. Format\Drop cap
c. Format\Columns
d. Format\Font

Câu 13. Ctrl-shift-=có chức năng:

a. Xoá một ký tự
b. Viết chỉ số dưới
c. Viết chỉ số trên
d. Thu nhỏ cỡ chữ

Câu 14. Muốn phóng to cỡ chữ thì dùng phím

a. Ctrl- +
b. Ctrl- [
c. Ctrl- O
d. Ctrl- ]

Đáp án:

1. A

2. A

3. A

4. B

5. C

6. C

7. D

8. C

9. B

10. A

11. B

12. D

13. C

14. D

Xem thêm:

Thứ Ba, 02/10/2018 10:00
3,77 👨 12.323
0 Bình luận
Sắp xếp theo