Hướng dẫn tạo website bằng Dreamweaver CC - Phần 8: Xuất bản trang web

Trong phần thứ tám và cũng là phần cuối của loạt bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách thiết lập một trang web từ xa (remote site) để xuất bản trang web.

Giới thiệu

Chào mừng bạn đến phần thứ tám và là phần cuối cùng của loạt bài hướng dẫn tạo trang web bằng Dreamweaver. Trong phần này, bạn sẽ được hướng dẫn cách thiết lập một trang web từ xa trong Dreamweaver. Một trang web từ xa thường là một máy chủ web trên một máy tính từ xa chứa các bản sao của các file cục bộ của bạn. Người dùng truy cập trang web từ xa khi họ xem các trang của bạn trong trình duyệt.

Hướng dẫn này trình bày một ví dụ rộng về kết nối với máy chủ từ xa. Nó chứa các gợi ý khắc phục sự cố, nhưng phần lớn phụ thuộc vào cách cấu hình máy chủ từ xa của bạn.

Tìm hiểu về các trang web từ xa

Sau khi tạo một trang web, bước tiếp theo là xuất bản nó bằng cách tải các file lên một máy chủ từ xa. Đây là nơi bạn lưu trữ các file của mình để thử nghiệm, sản xuất, cộng tác và xuất bản.

Trước khi tiến hành, bạn phải có quyền truy cập vào máy chủ web từ xa, chẳng hạn như máy chủ của công ty lưu trữ, máy chủ thuộc sở hữu của khách hàng bạn đang làm việc hoặc máy chủ mạng nội bộ trong công ty của bạn. Ngoài ra, một số nhà cung cấp dịch vụ Internet cung cấp quyền truy cập vào không gian web miễn phí như một phần trong hợp đồng kết nối Internet. Nếu bạn không có quyền truy cập vào một trong những máy chủ như vậy, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ, khách hàng, quản trị viên hệ thống của bạn hoặc một trong các công ty cung cấp các gói lưu trữ web. Một số gói lưu trữ là miễn phí, nhưng thường chèn quảng cáo vào trang web của bạn. Một số gói không có quảng cáo có thể có giá chỉ vài trăm nghìn một tháng. Bạn cũng cần một trang web địa phương (local site) được xác định trước khi tiến hành xuất bản trang web.

Xác định một máy chủ từ xa

Quản lý trang web Dreamweaver dựa trên nguyên tắc các file cục bộ của bạn là bản sao chính xác của trang web trực tiếp trên Internet. Vì vậy, index.html trong thư mục bayside của bạn trở thành trang đầu của trang web từ xa. Nếu đã có trang web trực tiếp và không muốn ghi đè, hãy sử dụng bảng điều khiển của trang web để tạo một thư mục có tên là bayside để tải các file Bayside Beat.

Bước 1. Trong Dreamweaver, chọn Site > Manage Sites.

Bước 2. Trong hộp thoại Manage Sites, chọn trang web Bayside Responsive.

Nếu không xác định trang Bayside Responsive, hãy tạo một thư mục cục bộ cho trang web trước khi bạn tiếp tục.

Bước 3. Click vào biểu tượng Edit ở dưới cùng bên trái của hộp thoại Manage Sites.

Click vào biểu tượng chỉnh sửa

Bước 4. Trong hộp thoại Site Setup, click vào Servers để mở bảng điều khiển thêm định cho nghĩa máy chủ của bạn.

Click vào Servers

Dreamweaver CC cho phép bạn thiết lập nhiều định nghĩa máy chủ cho cả máy chủ từ xa và máy chủ thử nghiệm. Tuy nhiên, bạn chỉ có thể kích hoạt một máy chủ tại một thời điểm nhất định.

Bước 5. Click vào nút dấu cộng (+) ở dưới cùng bên trái của bảng điều khiển để thêm định nghĩa máy chủ từ xa. Thao tác này sẽ mở một bảng điều khiển mới để bạn nhập thông tin chi tiết máy chủ.

Click vào nút dấu cộng

Bước 6. Trong hộp văn bản Server Name, nhập tên cho máy chủ. Dreamweaver sử dụng tên này nội bộ để xác định máy chủ, do đó bạn có thể chọn bất cứ tên nào mà bạn thích. Ví dụ, bạn có thể tạo một định nghĩa cho máy chủ để tải file để khách hàng chấp thuận và một máy chủ khác cho trang web trực tiếp. Nếu chỉ có một máy chủ, hãy gọi nó là Remote Server.

Bước 7. Từ menu bật lên Connect using, chọn phương thức bạn muốn sử dụng để kết nối với máy chủ.

Các phương thức phổ biến nhất để kết nối với máy chủ trên Internet là FTP, SFTP và FTP over SSL/TLS (còn được gọi là FTPS). Bởi vì tên viết tắt của mỗi phương thức rất giống nhau, nên dễ nhầm lẫn. Nếu không chắc chắn nên chọn phương thức gì, hãy hỏi công ty lưu trữ hoặc quản trị viên hệ thống máy chủ. Bạn sẽ bị giới hạn trong các tùy chọn máy chủ từ xa hỗ trợ. Sau khi chọn xong phương thức, thực hiện theo hướng dẫn trong các phần có liên quan.

Kết nối bằng FTP

FTP là viết tắt của File Transfer Protocol - Giao thức truyền tập tin. Đây là cách cơ bản nhất để kết nối với máy chủ từ xa. Tuy nhiên nó kém an toàn hơn các giao thức khác, vì vậy bạn chỉ nên sử dụng nó nếu máy chủ từ xa của bạn không hỗ trợ SFTP hoặc FTPS.

Bước 1. Nhập địa chỉ FTP của máy chủ (ví dụ: ftp.yourdomain.com) vào trường thích hợp.

Bước 2. Cổng mặc định cho FTP là 21. Chỉ thay đổi giá trị trong trường Port nếu được quản trị viên của máy chủ từ xa yêu cầu làm như vậy.

Bước 3. Nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn trong các trường thích hợp.

Bước 4. Click vào Test để kiểm tra kết nối.

Nếu kết nối không thành công, hãy kiểm tra tên người dùng và mật khẩu. Mật khẩu thường phân biệt chữ hoa chữ thường, vì vậy hãy đảm bảo Caps Lock không được bật. Nếu không giải quyết được vấn đề, hãy tham khảo phần khắc phục sự cố ở cuối bài viết này.

Bước 5. Dreamweaver tự động chọn tùy chọn Save Password. Nếu bỏ chọn không lưu mật khẩu, bạn sẽ phải nhập mật khẩu mỗi khi Dreamweaver kết nối với máy chủ.

Bước 6. Điền thông tin chi tiết cho Root Directory và Web URL như được mô tả ở gần cuối bài viết này.

Kết nối bằng SFTP

SFTP là viết tắt của Secure File Transfer Protocol. Nó hoạt động giống như FTP, nhưng sử dụng kết nối được mã hóa đến máy chủ, nên an toàn hơn. Với SFTP, Dreamweaver cung cấp tùy chọn đăng nhập vào máy chủ từ xa bằng tên người dùng và mật khẩu hoặc file key riêng.

Bước 1. Chọn SFTP từ menu thả xuống Connect Using.

Bước 2. Nhập địa chỉ FTP của máy chủ (ví dụ: ftp.yourdomain.com) vào trường thích hợp.

Bước 3. Cổng mặc định cho SFTP là 22. Chỉ thay đổi giá trị trong trường Port nếu được quản trị viên của máy chủ từ xa hướng dẫn làm như vậy.

Bước 4. Phương thức xác thực mặc định là sử dụng tên người dùng và mật khẩu. Nhập các giá trị trong các trường thích hợp.

Nhập tên người dùng và mật khẩu

Bước 5. Nếu chọn Private Key File, các tùy chọn sẽ thay đổi như hình bên dưới.

Chọn Private Key File

Nếu máy chủ của bạn hỗ trợ kết nối bằng file key riêng, hãy nhập tên người dùng của bạn vào trường Username, sau đó click vào biểu tượng thư mục ở bên phải trường Identity File để duyệt phiên bản cục bộ của file key riêng của bạn.

Một số máy chủ cũng yêu cầu mật khẩu. Nếu cần thiết, hãy nhập nó vào trường thích hợp. Dreamweaver tự động chọn tùy chọn Save Passphrase. Nếu bỏ chọn tùy chọn này, bạn sẽ được yêu cầu nhập nhập mật khẩu mỗi khi Dreamweaver kết nối với máy chủ.

Bước 6. Click vào Test để đảm bảo kết nối thành công với máy chủ từ xa.

Nếu kết nối không thành công, hãy đảm bảo bạn đã viết đúng mọi thứ. Mật khẩu thường phân biệt chữ hoa chữ thường. Đảm bảo Caps Lock không được bật.

Bước 7. Điền thông tin chi tiết cho Root DirectoryWeb URL như được mô tả bên dưới bài viết này.

Kết nối bằng FTPS (FTP over SSL/TLS)

FTPS là một tiêu chuẩn mới hơn, an toàn hơn SFTP. Nó kết nối với máy chủ từ xa bằng Secure Sockets Layer (SSL) hoặc Transport Layer Security (TLS). Nó cung cấp bảo mật bổ sung cho việc xác thực thông tin đăng nhập máy chủ. Nói cách khác, nó đảm bảo bạn đang kết nối với một máy chủ đã biết bằng cách kiểm tra chứng chỉ bảo mật của máy chủ.

Bước 1. Từ menu thả xuống Connect using, chọn FTP over SSL/TLS. Có hai lựa chọn:

 • Implicit encryption: Máy chủ ngắt kết nối nếu không nhận được yêu cầu bảo mật.
 • Explicit encryption: Nếu máy chủ không nhận được yêu cầu bảo mật, nó có thể chọn tiến hành giao dịch không an toàn hoặc chấm dứt/giới hạn kết nối. Nó kết nối trên cổng 21.

Chọn FTP over SSL/TLS

Bước 2. Nhập địa chỉ FTP của máy chủ (ví dụ: ftp.yourdomain.com) vào trường thích hợp.

Bước 3. Implicit encryption kết nối trên cổng 990, trong khi Explicit encryption sử dụng cổng 21. Chỉ thay đổi giá trị trong trường Port nếu được quản trị viên của máy chủ từ xa yêu cầu làm như vậy.

Bước 4. Nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn trong các trường thích hợp.

Bước 5. Chọn phương thức kiểm tra chứng chỉ bảo mật của máy chủ từ menu thả xuống Authentication. Có hai lựa chọn:

 • Trusted server: Sử dụng tùy chọn này nếu chứng chỉ của máy chủ được cấp bởi cơ quan chứng nhận tin cậy.
 • None: Sử dụng tùy chọn này nếu máy chủ có chứng chỉ tự ký. Bạn được hiển thị chứng chỉ khi lần đầu tiên kết nối. Nếu chấp nhận thông tin đăng nhập, chứng chỉ sẽ được thêm vào kho chứng chỉ trang web đáng tin cậy của Dreamweaver.

Bước 6. Click vào Test để kiểm tra kết nối.

Nếu kết nối không thành công, hãy xác minh rằng bạn đã nhập đúng tên người dùng và mật khẩu. Mật khẩu thường phân biệt chữ hoa chữ thường, vì vậy hãy đảm bảo rằng Caps Lock không được bật. Nếu điều đó không giải quyết được vấn đề, hãy tham khảo phần khắc phục sự cố ở cuối bài viết này.

Bước 7. Dreamweaver tự động chọn Save Password. Nếu bỏ chọn tùy chọn này, bạn sẽ được nhắc nhập mật khẩu mỗi khi Dreamweaver kết nối với máy chủ.

Bước 8. Điền thông tin chi tiết cho Root DirectoryWeb URL như được mô tả trong phần tiếp theo.

Thiết lập Root Directory và Web URL

Vì các công ty lưu trữ và quản trị viên máy chủ có các chính sách khác nhau nên rất khó để đưa ra hướng dẫn chi tiết về giá trị cần nhập trong phần Root Directory. Giá trị của Root Directory phải là đường dẫn bạn cần nhập sau khi đăng nhập vào máy chủ để lấy thư mục bạn muốn cài đặt index.html.

Nếu muốn trang chủ Bayside Beat là trang đầu của trang web, thì đây cần là đường dẫn đến thư mục gốc của máy chủ từ xa. Trên một số máy chủ, đó là public_html. Trên máy khác có thể sử dụng www, wwwroot, hoặc thậm chí không có gì cả. Nếu nghi ngờ, hãy hỏi công ty lưu trữ hoặc quản trị viên máy chủ của bạn.

Nếu muốn trang chủ Bayside Beat nằm trong thư mục con có tên là bayside, bạn cần nhập đường dẫn đến thư mục đó.

Trường Web URL phải chứa URL cho thư mục mà bạn đã xác định là Root Directory. Ví dụ: http://www.example.com/ hoặc http://www.example.com/bayside/. Dreamweaver sẽ cố gắng đoán giá trị chính xác, nhưng đó chỉ là phỏng đoán do đó bạn không nên chấp nhận giá trị mặc định, cần phải kiểm tra cẩn thận.

Nếu đang kết nối bằng SFTP, các cài đặt của bạn sẽ trông giống như hình bên dưới.

Thiết lập khi kết nối bằng SFTP

Thiết lập tùy chọn nâng cao

Trong hầu hết các trường hợp, không cần thay đổi các tùy chọn nâng cao cho máy chủ, nhưng hãy xem nhanh chúng trước khi lưu định nghĩa máy chủ.

Bước 1. Click vào nút Advanced ở đầu bảng để hiển thị các tùy chọn nâng cao.

Click vào Advanced

Bước 2. Chọn một trong các tùy chọn trong Remote Server:

 • Tùy chọn Maintain synchronization information được chọn theo mặc định để theo dõi khi các file trên máy chủ từ xa lần cuối được cập nhật và cho phép bạn sử dụng tính năng Site Synchronization.
 • Tùy chọn Automatically upload files to the server on Save ít khi được sử dụng. Nếu có là do nó ghi đè lên file trực tiếp của bạn. Nếu mắc lỗi, nó sẽ hiển thị ngay lập tức trên trang web từ xa của bạn để tất cả mọi người đều thấy.
 • Tùy chọn Enable file check-out được sử dụng cho môi trường nhóm. Nó chỉ cho phép một người tại một thời điểm nhất định chỉnh sửa trang.

Bước 3. Những tùy chọn trong phần Testing Server chỉ áp dụng khi xác định máy chủ thử nghiệm cho trang web sử dụng công nghệ phía máy chủ chẳng hạn như PHP, ASP.NET hoặc ColdFusion.

Bước 4. Click vào Save để đăng ký định nghĩa máy chủ của bạn. Thao tác này đưa bạn trở lại bảng Servers của hộp thoại Site Setup, liệt kê định nghĩa máy chủ.

Click vào Save

Dreamweaver tự động chọn Remote. Các biểu tượng ở dưới cùng của bảng Server cho phép bạn thêm một máy chủ khác hoặc xóa, chỉnh sửa hoặc tạo một bản sao của định nghĩa máy chủ đã chọn. Bạn nên tạo một bản sao nếu chỉ cần thay đổi một vài chi tiết để kết nối với một máy chủ khác.

Bạn có thể xác định nhiều máy chủ từ xa cho một trang web, nhưng chỉ có thể kết nối với một máy chủ bằng cách chọn nút trong cột Remote.

Bước 7. Click vào Save để đóng hộp thoại Site Setup, rồi click vào Done để đóng hộp thoại Manage Sites.

Tải file cục bộ

Bây giờ bạn có thể tải các file của mình từ thư mục cục bộ lên máy chủ web từ xa để mọi người có thể truy cập vào trang của bạn.

Bước 1. Cách nhanh chóng để tải tất cả các file trong trang hiện tại là chọn thư mục gốc cục bộ của trang ở đầu bảng điều khiển Files. Tuy nhiên, trang web Bayside Responsive chứa nội dung văn bản ở Microsoft Word và định dạng văn bản giàu tính chất, cũng như các thư mục hiển thị trang web ở mỗi giai đoạn phát triển. Giữ phím Ctrl (Windows) hoặc phím Cmd (Mac) và chọn các thư mục và file sau:

 • images
 • js
 • styles
 • index.html
 • sights.html

Bước 2. Click vào biểu tượng Put Files (mũi tên lên) trong thanh công cụ bảng điều khiển Files.

Click vào biểu tượng Put Files

Bước 3. Khi Dreamweaver kết nối với máy chủ, nó sẽ hiển thị một hộp thoại hỏi bạn có muốn thêm các file phụ thuộc trong quá trình chuyển không.

Hộp thoại hỏi có muốn chuyển file phụ thuộc không

Mặc định là No. Nếu không thay đổi, hộp thoại sẽ đóng và chỉ tải lên những file đã được chọn trong bảng Files.

Một số người tìm thấy tùy chọn thêm các file phụ thuộc thuận tiện vì điều đó có nghĩa là tất cả các file được liên kết với những file bạn đã chọn sẽ được tải lên tự động. Hãy suy nghĩ cẩn thận trước khi chọn Yes. Bạn có thể đang thực hiện các thay đổi trong style sheet, nhưng chưa sẵn sàng để tải nó lên. Việc click vào Yes sẽ ghi đè lên style sheet trên trang web trực tiếp của bạn nếu nó được liên kết với bất kỳ file nào bạn đang tải lên.

Nếu chọn Don’t show me this message again, chỉ các file được chọn trong bảng Files sẽ được tải lên. Bạn có thể thay đổi điều này bằng cách thay đổi các tùy chọn trong danh mục Site của Dreamweaver Preferences.

Bước 4. Mở trang web từ xa của bạn trong trình duyệt để đảm bảo tất cả các file được tải lên chính xác. Vậy là bạn đã có một trang web trực tuyến.

Nếu trang web Bayside Responsive không được xuất bản thành công, điều đó có nghĩa là giá trị cho Root Directory trong định nghĩa máy chủ từ xa của bạn không trỏ đến đúng thư mục trên máy chủ.

(Tùy chọn) Khắc phục sự cố thiết lập máy chủ từ xa

Nếu cần chỉnh sửa cài đặt máy chủ từ xa, hãy truy cập Site > Manage Sites, chọn trang từ danh sách, sau đó click vào biểu tượng bút chì để mở hộp thoại Site Setup. Sau đó chọn Servers từ danh sách bên trái, chọn máy chủ bạn muốn chỉnh sửa và click vào biểu tượng Edit existing server icon.

Click vào biểu tượng Edit existing server icon

Một máy chủ web có thể được cấu hình theo nhiều cách. Danh sách sau đây cung cấp thông tin về một số vấn đề phổ biến bạn có thể gặp phải khi thiết lập máy chủ từ xa và cách giải quyết chúng:

 • Việc triển khai Dreamweaver FTP có thể không hoạt động đúng với một số máy chủ proxy, tường lửa đa cấp và các hình thức truy cập máy chủ gián tiếp khác.

 • Để triển khai Dreamweaver FTP, bạn phải kết nối với thư mục gốc của hệ thống từ xa. (Trong nhiều ứng dụng, bạn có thể kết nối với bất kỳ thư mục từ xa nào, sau đó điều hướng qua hệ thống file từ xa để tìm thư mục bạn muốn.) Hãy chắc chắn rằng bạn chỉ thư mục gốc của hệ thống từ xa (hoặc thư mục con bayside) là Root Directory. Nếu gặp sự cố khi kết nối và đã chỉ định thư mục máy chủ bằng cách sử dụng một dấu gạch chéo (/), bạn có thể cần chỉ định một đường dẫn tương đối từ thư mục bạn đang kết nối và thư mục gốc từ xa. Ví dụ: nếu thư mục gốc từ xa là thư mục cấp cao hơn, bạn có thể cần sử dụng ../../ để chỉ định thư mục máy chủ.

 • Tên file và thư mục chứa khoảng trắng và ký tự đặc biệt thường gây ra sự cố khi được chuyển đến một trang web từ xa. Sử dụng dấu gạch dưới thay cho khoảng trắng và tránh các ký tự đặc biệt. Dấu hai chấm (:), dấu gạch chéo (/), dấu chấm (.) Và dấu nháy đơn (') không được phép sử dụng trong tên file hoặc thư mục.

 • Nhiều máy chủ sử dụng các liên kết tượng trưng (Unix), phím tắt (Windows) hoặc aliases (Mac) để kết nối một thư mục trên một phần của đĩa máy chủ với một thư mục khác ở nơi khác. Ví dụ: thư mục con public_html của thư mục chính trên máy chủ có thể là một liên kết đến một phần khác của máy chủ. Trong hầu hết các trường hợp, các aliases như vậy không ảnh hưởng đến khả năng kết nối với thư mục của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể kết nối với một phần của máy chủ nhưng không kết nối với phần khác, có thể có sự khác biệt là do aliases.

 • Nếu gặp thông báo lỗi, chẳng hạn như "cannot put file", thư mục từ xa của bạn có thể hết dung lượng. Để biết thêm thông tin, hãy xem nhật ký FTP. Nói chung, khi gặp sự cố với FTP, hãy kiểm tra nhật ký FTP bằng cách chọn Site > Advanced > FTP Log.

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Thứ Sáu, 07/06/2019 08:14
54 👨 932
0 Bình luận
Sắp xếp theo