Tạo Password Reset Disk bằng ổ USB Flash Drive trên Windows 10

Trong trường hợp quên mật khẩu đăng nhập máy tính Windows 10

Giả sử trong trường hợp nếu quên mật khẩu đăng nhập máy tính Windows, bạn có thể sử dụng Password Reset Disk để tạo một mật khẩu mới để truy cập các file và thông tin trong máy tính của bạn. 

Trong bài viết trước Quản trị mạng đã hướng dẫn bạn cách sử dụng ổ USB để tạo Password Reset Disk trên Windows 7. Trong bài viết dưới đây Quản trị mạng sẽ hướng dẫn tiếp bạn cách sử dụng ổ USB Flash Drive để tạo Password Reset Disk trên Windows 10.

Password Reset Disk

Xem thêm: Sử dụng ổ USB để tạo Windows Password Reset Disk trong Windows 7

Lưu ý:

- Password Reset Disk chỉ có thể được tạo cho tài khoản Local, không được tạo cho tài khoản Microsoft.

- Khi bạn tạo một Password Reset Disk bằng ổ USB Flash Drive sẽ tạo và thêm một file userkey.psw vào thư mục root trên ổ USB Flash Drive cho tài khỏan Local User.

Bạn có thể di chuyển file userkey.psw vào thư mục root của ổ USB Flash Drive khác nếu muốn, tuy nhiên mỗi ổ USB Flash Drive chỉ có 1 file userkey.psw duy nhất.

- Password Reset Disk được sử dụng để reset mật khẩu tài khoản Local, không giới hạn số lần reset bằng Password Reset Disk.

- Bạn phải tạo Password Reset Disk từ trước để đề phòng trường hợp nếu quên mất mật khẩu đăng nhập máy tính.

Password Reset Disk chỉ có thể được tạo cho tài khoản Local

Các bước thực hiện:

Bước 1:

Đăng nhập tài khoản Local trên máy tính của bạn.

Bước 2:

Mở Control Panel, sau đó click chọn biểu tượng User Accounts.

Bước 3:

Kết nối ổ USB Flash Drive mà bạn muốn sử dụng làm Password Reset Disk.

Lưu ý:

Không được format ổ USB Flash Drive trong quá trình tạo Password Reset Disk, vì vậy bạn nên chuẩn bị ổ USB Flash Drive có dung lượng lớn hoặc có ít dữ liệu.

Bước 4:

Click chọn Create a password reset disk ở khung bên trái.

chọn Create a password reset disk

Bước 5:

Click chọn Next.

chọn Next

Bước 6:

Chọn ổ USB Flash Drive bạn đã kết nối, rồi click chọn Next.

chọn Next

Bước 7:

Nhập mật khẩu tài khoản Local User sau đó click chọn Next.

Nhập mật khẩu tài khoản Local User

Bước 8:

Nếu ổ USB Flash Drive của bạn đã có sẵn file userkey.psw trong thư mục root, click chọn Yes để thay thế.

chọn Yes

Bước 9:

Sau khi quá trình kết thúc, click chọn Next.

chọn Next

Bước 10:

Click chọn Finish.

chọn Finish

Bước 11:

Lưu Password Reset Disk vào vị trí nào đó an toàn để sử dụng khi cần thiết.

Xem thêm các bước hướng dẫn sử dụng Password Reset Disk để reset mật khẩu Windows tại đây.

Tham khảo thêm một số bài viết dưới đây:

Chúc các bạn thành công! 

Thứ Sáu, 22/04/2016 13:06
31 👨 5.349