Một số cách sửa lỗi DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN trên Chrome

Lỗi này liên quan đến DNS của Windows

Có nhiều bạn thường gặp lỗi khi truy cập trang web trên trình duyệt Chrome với thông báo lỗi như dưới đây:

  • DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN
  • DNS PROBE FINISHED NXDOMAIN

Về mặt kỹ thuật, khi trình duyệt hiển thị lỗi này là do quá trình tìm kiếm thông tin DNS bị lỗi, thất bại. Và trong bài viết dưới đây, Quản Trị Mạng sẽ đưa ra một số gợi ý để khắc phục tình trạng lỗi DNS Probe Finished Nxdomain này.

Xem thêm:

lỗi DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN

Có 1 số thứ các bạn nên kiểm tra luôn và ngay khi gặp lỗi DNS Probe Finished Nxdomain như trên, đó là

Cách 1: kiểm tra DNS của hệ thống

Về chủ đề DNS trên Quản Trị Mạng đã có khá nhiều bài viết, các bạn có thể xem lại. Một số bài hướng dẫn hữu ích các bạn cần tham khảo:

Cách 2: reset DNS bằng lệnh CMD

Để làm việc này, các bạn cần mở command dưới quyền Administrator:

mở cmd dưới quyền administrator

Rồi gõ lệnh:

ipconfig /release
ipconfig /all
ipconfig /flushdns
ipconfig /renew
netsh int ip set dns
netsh winsock reset

Sau đó, khởi động lại Windows để áp dụng sự thay đổi. Kiểm tra lại xem đã khắc phục được lỗi hay chưa!

Cách 3: chỉnh chrome://flags/

Để thực hiện, các bạn truy cập địa chỉ dưới đây trên Chrome:

  • chrome://flags/

Reset chrome flags

Sau đó khởi động lại trình duyệt Chrome, và vấn đề DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN đã được giải quyết. Chúc các bạn thành công!

Thứ Năm, 02/03/2017 10:10
3,69 👨 24.783