MS Excel 2007 - Bài 4: Thao tác với dữ liệu

Quản Trị Mạng - Excel cho phép bạn di chuyển, copy và paste các ô và nội dung các ô thông qua việc cut và paste hoặc copy và paste.

Lựa chọn dữ liệu trong bảng Excel 2007

Để lựa chọn một ô hoặc vùng dữ liệu để copy hoặc cắt:

• Kích vào ô

Click chuột vào ô

• Kích và kéo con trỏ để lựa chọn nhiều ô trong một vùng

Chọn vùng cần thao tác

Lựa chọn một dòng hay cột trong Excel:

Để lựa chọn một dòng hoặc cột, kích vào đầu mỗi dòng hay cột.

Lựa chọn hàng trong Excel

Copy và Paste dữ liệu trong Excel 2007

Để sao chép và dán dữ liệu:

• Lựa chọn ô mà bạn muốn copy

• Trên nhóm Clipboard của tab Home, kích Copy (hoặc ấn tổ hợp phím tắt Excel Ctrl+C)

Chọn biểu tượng Copy

• Lựa chọn ô nơi bạn muốn dán dữ liệu vào đó.

• Trên nhóm Clipboard của tab Home, kích Paste (hoặc ấn tổ hợp phím Ctrl+V)

Nhấn biểu tượng Paste

Cut và Paste dữ liệu trong Excel 2007

Để cut và paste dữ liệu:

• Lựa chọn ô bạn muốn để cut

• Trên nhóm Clipboard của tab Home, kích Cut (hoặc ấn tổ hợp phím Ctrl+X)

Click vào biểu tượng cây kéo

• Lựa chọn ô, nơi bạn muốn dữ liệu được dán vào đó

• Trên nhóm Clipboard của tab Home, kích Paste

Tính năng Undo và Redo trên Excel 2007

Để Undo hoặc Redo các hành động bạn vừa thực hiện:

• Trên Quick Access Toolbar

• Kích Undo (tổ hợp phím Ctrl+Z) hoặc Redo (tổ hợp phím Ctrl+Y)\

Biểu tượng Undo, Redo trên Excel 2007

Tính năng tự động điền dữ liệu của Excel 2007

Tính năng Auto Fill sẽ giúp bạn tự động điền dữ liệu vào ô hoặc chuỗi dữ liệu vào một worksheet thành một vùng được chọn. Nếu bạn muốn các dữ liệu giống nhau được copy vào các ô khác nhau, bạn chỉ cần hoàn thành một ô hay nếu bạn muốn có một chuỗi dữ liệu (như, các ngày trong tuần) điền vào 2 ô đầu tiên trong chuỗi và sau đó sử dụng tính năng Auto Fill.

Để sử dụng tính năng Auto Fill:

• Kích Fill Handle (móc điều khiển ở góc dưới phía bên phải ô)

• Kéo Fill Handle để tự động điền dữ liệu vào các ô.

Nhấp vào ô vuông ở góc dưới bên phải và kéo xuống để điền dữ liệu tự động

Bài tiếp: MS Excel 2007 - Bài 5: Chỉnh sửa Worksheet 

Bài trước: MS Excel 2007 - Bài 3: Làm việc với Workbook 

Thứ Tư, 09/05/2018 10:03
23 👨 8.231