Bài 4: Tạo cơ sở dữ liệu mới trong Access 2007

Quản Trị Mạng - Bạn có thể tạo một cơ sở dữ liệu mới từ đầu hoặc từ trình hướng dẫn tạo cơ sở dữ liệu trong Acces 2007. Dưới đây, Quantrimang.com sẽ hướng dẫn bạn cả 2 cách tạo cơ sở dữ liệu này.

Tạo cơ sở dữ liệu mới trong Access 2007

Để tạo một cơ sở dữ liệu mới từ đầu trong Access 2007 bạn làm như sau:

- Kích chọn Microsoft Office Button.

- Chọn New.

- Chọn biểu tượng New Blank Database.

Tạo cơ sở dữ liệu từ New Blank Database
Hình 1: Tạo cơ sở dữ liệu từ New Blank Database

- Nhập tên cho cơ sở dữ liệu vào phần vùng bên phải ngay sau khi chọn New Blank Database.

- Kích Create để tạo.

Hình 2: Bước hoàn thành tạo Database mới
Hình 2: Bước hoàn thành tạo Database mới

Các mẫu cơ sở dữ liệu

Để tạo một cơ sở dữ liệu mới từ các mẫu cơ sở dữ liệu:

- Kích Microsoft Office Button.

- Kích New.

- Chọn mẫu cơ sở dữ liệu bạn muốn tạo.

Hình 3: Tạo cơ sở dữ liệu từ Templates
Hình 3: Tạo cơ sở dữ liệu từ Templates

- Nhập tên cho cơ sở dữ liệu.

- Kích nút Download để tạo một cơ sở dữ liệu mới từ mẫu đó.

Hình 4: Hoàn thành việc tạo Database từ Templates
Hình 4: Hoàn thành việc tạo Database từ Templates

Thứ Tư, 05/06/2019 11:21
3,85 👨 24.801
0 Bình luận
Sắp xếp theo