Microsoft muốn ‘cách ly’ toàn bộ driver của bên thứ ba trên Windows 10

Trên Windows 10, driver là nhân tố bắt buộc phải có khi bạn muốn tương tác, sử dụng một thiết bị phần cứng cụ thể. Mỗi thiết bị phần cứng lại tương thích với một driver riêng. Chẳng hạn, nếu muốn sử dụng một card đồ họa rời, bạn phải có driver tương ứng của nó đã được cài đặt trên hệ thống.

Thông thường, driver sẽ được cài đặt tự động khi bạn kết nối thiết bị phần cứng của mình với hệ thống hoặc kiểm tra các bản cập nhật bằng dịch vụ Windows Update. Tuy nhiên, đôi khi những sự cố liên quan đến driver có thể dẫn đến nhiều vấn đề nghiêm trọng trên Windows 10, thậm chí bao gồm cả các vấn đề bảo mật.

Trong Windows 10, tất cả driver đã được cài đặt trên hệ thống (bao gồm cả driver của bên thứ ba cũng như driver do Microsoft phát hành) đều được lưu trữ cùng nhau trong DriverStore, thuộc thư mục System32. Microsoft cho rằng việc lưu trữ lẫn lộn driver như vậy có liên quan mật thiết đến những vấn đề, sự cố phát sinh trên hệ điều hành, và điều này cần được thay đổi.

Từ Windows Vista, Microsoft đã sử dụng thư mục “DriverStore” để lưu trữ tất cả các driver trên hệ thống, và nó chỉ bao gồm một bộ sưu tập “đáng tin cậy” các driver của bên thứ nhất (Microsoft) và thứ ba.

Tuy nhiên với bản cập nhật Sun Valley mới của Windows 10, Microsoft đang có kế hoạch di chuyển các driver của bên thứ ba ra bên ngoài thư mục System32. Sau bản cập nhật tính năng lớn tiếp theo, driver bên thứ ba trên hệ thống sẽ được lưu trữ trong một thư mục hoàn toàn mới có tên “OEMDRIVERS” (C:\Windows\OEMDRIVERS), thay vì lưu trữ cùng với driver của Microsoft trong DriverStore (C:\Windows\System32) như trước đây.

Tất nhiên, Windows sẽ vẫn xác minh chữ ký kỹ thuật số của driver thứ ba trước khi sao chép gói tương ứng vào thư mục “OEMDRIVERS” mới.

Thư mục “OEMDRIVERS” mới

Như được hiển thị trong ảnh chụp màn hình ở trên, thay đổi cơ bản này hiện đang được thử nghiệm trong các bản dựng xem trước (preview build), nhưng nó chỉ có thể được kiểm tra khi bạn thực hiện nâng cấp tại chỗ Windows 10 phiên bản 21H2 trên máy ảo.

Cũng giống như Windows 10X, khả năng hỗ trợ "OEM DRIVERS" cho phép hệ điều hành được cách ly triệt để với các driver bên thứ ba, từ đó giúp hạn chế các vấn đề về xung đột hệ thống và đặc biệt là bảo mật.

Bên cạnh đó, việc cô lập driver bên thứ ba vào một thư mục riêng biệt trên hệ thống, về lý thuyết, cũng được kỳ vọng sẽ giúp tối ưu hóa quy trình cập nhật các driver này. Mọi thứ sẽ diễn ra thông suốt, nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Thứ Sáu, 09/04/2021 21:33
31 👨 1.040
0 Bình luận
Sắp xếp theo