• PC đang tiêu thụ bao nhiêu điện năng? PC đang tiêu thụ bao nhiêu điện năng?
    Khi mọi người nhận thức rõ hơn về tác động của con người đối với môi trường, một vấn đề cần xem xét là máy tính của bạn đang sử dụng bao nhiêu điện năng. Bạn có thể quan tâm đến việc sử dụng PC sẽ khiến bạn tốn bao nhiêu tiền.
  • DRAM và DRAM-less SSD có gì khác nhau? DRAM và DRAM-less SSD có gì khác nhau?
    Không quan trọng bạn đang xem xét SATA, M.2 hay PCIe. Tất cả SSD đều được chia làm 2 loại: Có DRAM hoặc không. Việc có DRAM hầu như luôn luôn làm tăng giá của SSD. Vậy DRAM là cái gi? Bạn có cần nó không?