• 9 PSU tốt nhất năm 2021 9 PSU tốt nhất năm 2021
    Bộ phận nguồn điện máy tính hay PSU là nguồn cung cấp điện cho tất cả các thành phần khác trong hệ thống. Do đó, việc chọn công suất và tính năng phù hợp để có hiệu suất tốt nhất là điều rất cần thiết.
  • Tổng hợp các thông tin mới nhất về series AMD Radeon RX 7000 Tổng hợp các thông tin mới nhất về series AMD Radeon RX 7000
    Dự kiến sẽ được gọi là dòng Radeon RX 7000, tuân theo quy ước đặt tên và đánh số lịch sử của AMD, GPU được kỳ vọng là một bản nâng cấp mạnh mẽ sẽ giúp nó cạnh tranh hơn nữa so với các thẻ GeForce của đối thủ Nvidia.