• 8 PSU tốt nhất năm 2019 8 PSU tốt nhất năm 2019
    Bộ phận nguồn điện máy tính hay PSU là nguồn cung cấp điện cho tất cả các thành phần khác trong hệ thống. Do đó, việc chọn công suất và tính năng phù hợp để có hiệu suất tốt nhất là điều rất cần thiết.
  • Cách kiểm tra loại card đồ họa (GPU) trên máy tính Cách kiểm tra loại card đồ họa (GPU) trên máy tính
    Hầu hết các máy tính hiện đại có bộ xử lý đồ họa (GPU) do Intel, NVIDIA hoặc AMD sản xuất. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm tra loại card đồ họa trên Windows 10.