Người Việt đã có thể tự tạo mã địa chỉ bưu chính Vpostcode

Bắt đầu từ ngày 7-5, Việt Nam lần đầu tiên có hệ thống mã địa chỉ bưu chính số hóa với hơn 23 triệu địa chỉ trên toàn quốc đã được gán mã. Mã địa chỉ bưu chính này được xác định theo vị trí tọa độ, không dựa vào địa dư hành chính nên có tính ổn định và định vị được chính xác vị trí địa chỉ trên toàn quốc.

Nền tảng mã địa chỉ bưu chính (Vpostcode) do Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) xây dựng nhằm phục vụ thương mại điện tử và chuyển đổi số trong lĩnh vực bưu chính.

Mã địa chỉ bưu chính sẽ gồm 12 ký tự với 5 ký tự đầu tiên là mã bưu chính quốc gia và 7 ký tự sau là mã vị trí trên bản đồ số. Các nhà phát triển đã chia nhỏ bản đồ ra thành các ô lưới có với diện tích 3x3m. Mã định danh sẽ được gắn cho từng ô trong lưới để xây dựng mã vị trí.

Hiện tại, người dùng đã có thể tự tạo mã địa chỉ bưu chính Vpostcode để làm địa chỉ giao nhận hàng. Với những nơi không có địa chỉ cụ thể hoặc địa chỉ bị thay đổi, người dùng vẫn có thể tạo từ định vị, giúp việc tìm kiếm địa chỉ trên bản đồ số được đơn giản hóa.

Người dùng có thể gửi Vpostcode thay gửi địa chỉ, để đơn vị giao nhận nắm được vị trí.
Người dùng có thể gửi Vpostcode thay gửi địa chỉ, để đơn vị giao nhận nắm được vị trí.

Nền tảng mã địa chỉ bưu chính hiện đã có các chức năng tra cứu tạo mã, định vị, tìm đường, chia sẻ mã địa chỉ, quản lý thông tin địa điểm, cập nhật thông tin dữ liệu địa chỉ.... Hiện tại, người dùng có thể truy cập vào trang chủ của Vpostcode hoặc tải ứng dụng trên smartphone the link dưới đây để tạo hoặc tra cứu mã địa chỉ bưu chính.

https://vpostcode.vn/

Mã địa chỉ bưu chính Vpostcode cũng dễ dàng tích hợp vào các nền tảng ứng dụng thuộc các lĩnh vực khác như vận tại, logistics, thương mại điện tử… giúp các doanh nghiệp nâng cao lượng dịch vụ và hiệu quả sản xuất kinh doanh

Mã địa chỉ bưu chính cũng sẽ được các cơ quan quản lý nhà nước sử dụng để thực hiện các công tác quản lý đô thị, y tế, xã hội, dịch vụ công trực tuyến...

Chủ Nhật, 10/05/2020 07:13
3,52 👨 553
0 Bình luận
Sắp xếp theo