Trầm cảm có thể làm trầm trọng thêm sức khoẻ của người chăm sóc bệnh nhân ung thư

Trầm cảm được biết là có liên quan tồi tệ đến sức khoẻ đặc biệt đúng với những người mắc bệnh ung thư, thậm chí là cả những người chăm sóc cho bệnh nhân đó.

Các nhà nghiên cứu khuyến cáo nên đánh giá sức khoẻ tinh thần của người chăm sóc bệnh nhân ung thư ngay sau khi người thân của họ được chẩn đoán mắc bệnh ung thư.

Trưởng nhóm nghiên cứu, Kelly Shaffer cho biết trong một thông cáo báo chí của Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ: "Xác định những người chăm sóc bệnh nhân ung thư cần điều trị, và giới thiệu họ tới các dịch vụ tâm lý xã hội hiệu quả và có thể tiếp cận, là những bước tiếp theo cần thiết để nâng cao sự chăm sóc toàn diện cho các gia đình đang đối mặt với căn bệnh ung thư".

Trầm cảm có thể làm trầm trọng thêm sức khoẻ của người chăm sóc bệnh nhân ung thư

Đề có được nghiên cứu này, Shaffer cùng với Trung tâm Ung thư Memorial Sloan Kettering ở thành phố New York đã phân tích phản hồi từ 664 người thân có bệnh nhân được chẩn đoán mắc ung thư dựa trên những mẫu câu hỏi điều tra của Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ.

Cụ thể, các nhà nghiên cứu đã tìm kiếm những thay đổi trong sức khoẻ của người tham gia từ hai năm đến tám năm sau khi biết cũng như chăm sóc những người thân yêu của họ được chẩn đoán là mắc ung thư.

Hai năm sau khi chẩn đoán, sức khoẻ của người nuôi bệnh tốt hơn một chút so với mức trung bình toàn quốc. Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy sức khoẻ của họ đã giảm một lượng nhỏ không đáng kể sau đó 6 năm.

Trầm cảm dường như là chỉ số dự báo về sức khoẻ thể chất tồi tệ hơn. Trên thực tế, sức khoẻ của những người có dấu hiệu trầm cảm rõ ràng đã giảm nhanh gấp đôi so với những người có các triệu chứng trung bình.

Nhóm tác giả của Shaffer đã viết trên tờ Cancer rằng: "Các tác động bất lợi của chứng trầm cảm đối với sức khoẻ thể chất đã được ghi nhận trong phạm vi dân số nói chung” .

"Những phát hiện này tiếp tục là bằng chứng cho thấy việc chăm sóc cho bệnh nhân ung thư có rất nhiều thách thức và căng thẳng về mặt tâm lý, đồng thời cũng nhấn mạnh sự ảnh hưởng của trầm cảm đặc biệt đối với sự suy giảm sức khoẻ thể chất sớm của người chăm sóc cho bệnh nhân ung thư" - Các tác giả cho biết.

Các nhà nghiên cứu cho biết những người chăm sóc cho bệnh nhân nhân ung thư có thể được sàng lọc nhận biết chứng trầm cảm cùng với các bệnh nhân mắc ung thư bằng cách sử dụng các câu hỏi mẫu cơ bản, đơn giản.

Thứ Ba, 18/07/2017 09:42
31 👨 510
0 Bình luận
Sắp xếp theo