Ai có thể trả lời được câu hỏi này: “Trên cơ thể con người có bao nhiêu cái lỗ?”

Đừng tưởng dễ nhé. Câu trả lời không đơn giản chỉ là nam có 8, nữ có 9 với mắt, mũi, tai, bộ phận sinh dục đâu. Thực tế, trên cơ thể còn có rất nhiều tuyến mồ hôi, lỗ chân nang tóc… Và nếu kể chính xác như vậy chắc chắn chẳng ai có thể đưa ra câu trả lời.

Sự phân bố lông và tóc trên cơ thể người phụ thuộc vào giới tính, tuổi tác, màu tóc. Người tóc nâu có mật độ nang chân tóc cao hơn ở người tóc hung đỏ.

Trên cơ thể còn có rất nhiều tuyến mồ hôi, lỗ chân nang tóc

Dựa vào nghiên cứu về nang lông/tóc để phân biệt người và các loài linh trưởng khác của nhà nhân chủng học Adolf Schulz, chúng ta có thể đưa ra câu trả lời mang tính chất ước lượng về số lượng nang lông/tóc trên cơ thể người.

Theo nghiên cứu của Adolf Schulz, tính trung bình con người và loài linh trưởng có cùng một số nang lông/tóc như nhau, khoảng 300 trên mỗi cm2. Mật độ nang lông ở ngực là nhỏ nhất, chỉ một nang trên 1cm2. Theo đó, nếu chỉ dựa vào mật độ trung bình của nang lông/tóc thì trên cơ thể người có 5.000.000 chiếc lỗ.

Thực tế, ngoài chân nang tóc, con người còn có tuyến mồ hôi. Theo kết quả của một nghiên cứu gần đây, ước tính con người có tổng số các tuyến mồ hôi vào khoảng 3.000.000.

Tính tổng lại thì số lỗ trên cơ thể con người quả là một con số lớn khủng khiếp so với sự dự tính của bất kỳ ai trong số chúng ta.

Chủ Nhật, 29/10/2017 06:42
31 👨 5.746
0 Bình luận
Sắp xếp theo