• Cách tắt thông báo Instagram Cách tắt thông báo Instagram
    Không phải lúc nào bạn cũng muốn nhận các thông báo từ Instagram vì có thể bị làm phiền. Vì vậy mà Instagram đã có riêng một mục bật tắt thông báo Instagram để chúng ta điều chỉnh bất cứ khi nào.
  • Cách quay video đôi Remix trên Instagram Reels Cách quay video đôi Remix trên Instagram Reels
    Tính năng Remix on Reels trên Instagram đã được cung cấp tới người dùng để tạo video tương tác với những tài khoản Instagram khác trên Reels. Tính năng này tương tự như tính năng Duet TikTok.