Trắc nghiệm về mạng máy tính có đáp án P7

Mạng máy tính là một nhóm các máy tính và thiết bị ngoại vi kết nối với nhau thông qua các phương tiện truyền dẫn như cáp xoắn, cáp quang, sóng điện từ, tia hồng ngoại… để chia sẻ dữ liệu cho nhau. Nếu bạn là người yêu thích chủ đề này, mời bạn đọc thử tài kiến thức của mình thông qua những câu trắc nghiệm dưới đây cùng Quản trị mạng nhé.

Xem thêm:

 • Câu 1. Địa chỉ Subnet của một IP nằm từ bit thứ 17 tới bit thứ 23. Vậy địa chỉ IP của nó thuộc lớp nào:
  • Lớp A
  • Lớp B
  • Lớp C
  • Lớp D
 • Câu 2. Subnet Mask nào sau đây là hợp lệ:
  • 0.255.255.255
  • 0.0.0.255

  • 255.0.0.255

  • 255.255.255.0
 • Câu 3. Trong địa chỉ IP, có 5 lớp A, B, C, D, E. Lớp B là lớp có dãy địa chỉ:
  • 192.0.0.0 tới 223.255.255.255
  • 240.0.0.0 tới 255.255.255.255
  • 128.0.0.0 tới 191.255.255.255
  • 224.0.0.0 tới 239.255.255.255
 • Câu 4. Trong địa chỉ IP, có 5 lớp tất cả: A, B, C, D, E. Lớp C là lớp có dãy địa chỉ:
  • 224.0.0.0 tới 239.255.255.255
  • 192.0.0.0 tới 223.255.255.255
  • 128.0.0.0  tới 191.255.255.255

  • 240.0.0.0  tới 255.255.255.255

 • Câu 5. Lớp C được phép mượn tối đa bao nhiêu bit cho Subnet:
  • 2
  • 4
  • 6
  • 8
 • Câu 6. Byte đầu tiên của một địa chỉ IP có dạng: 00000010. Vậy nó thuộc lớp nào:
  • Lớp A
  • Lớp B
  • Lớp C
  • Lớp D
 • Câu 7. Một mạng lớp C cần chia thành 9 mạng con sử dụng Subnet Mask nào sau đây:
  • 255.255.224
  • 255.0.0.255

  • 255.224.255.0

  • 255.255.255.240 

  240=11110000\2
 • Câu 8. Lệnh nào dưới đây được dùng để bổ sung đường truyền trong bảng định tuyến với hệ điều hành Windows:
  • Nslookup
  • Route
  • Ipconfig
  • Tracert
 • Câu 9. Tầng hai trong mô hình OSI tách luồng bit từ Tầng vật lý chuyển lên thành:
  • Segment
  • Frame
  • Packet
  • PSU
 • Câu 10. Phương pháp nào dùng để ngăn chặn các thâm nhập trái phép (theo danh sách truy nhập xác định trước) và có thể lọc bỏ các gói tin:
   1. Encryption
  • PhysicalProtection
  • Firewall
  • Login/password
Cần cố gắng hơn 
Có tiến bộ 
Tuyệt vời!
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Ba, 08/10/2019 16:27
4,29 👨 13.387
0 Bình luận
Sắp xếp theo