Trắc nghiệm kiến thức khoa học máy tính, làm tí cho vui (phần 3)

Series các bài trắc nghiệm về chủ đề khoa học máy tính đề cập tới nhiều lĩnh vực với bộ câu hỏi gồm 4 câu trả lời và đáp án ở cuối trang. Sau phần 1phần 2, Quản trị mạng tiếp tục giới thiệu phần 3. Hãy cùng thử sức xem bạn trả lời được bao nhiêu câu?

 1. Đâu là hệ điều hành đầu tiên hỗ trợ hệ thống 64 bit?
  1. Windows Vista
  2. Mac
  3. Linux
  4. Windows XP
 2. Ổ cứng máy tính lần đầu được giới thiệu năm 1956 bởi công ty nào?
  1. Dell
  2. Apple
  3. Microsoft
  4. IBM
 3. Đâu không phải là trình duyệt web?
  1. MOSAIC
  2. WWW
  3. Facebook
  4. Netscape navigator
 4. Trong thế giới máy tính, Trojan được coi là gì?
  1. Virus
  2. Malware (Phần mềm độc hại)
  3. Sâu máy tính
  4. Spyware (Phần mềm gián điệp)
 5. Đâu là ngôn ngữ lập trình?
  1. HTTP
  2. HTML
  3. HPML
  4. FTP
 6. Đâu là giao thức nhận email?
  1. SMTP
  2. POP3
  3. HTTP
  4. FTP
 7. Đâu là giao thức gửi email?
  1. HTTP
  2. POP3
  3. SMTP
  4. SSH
 8. Phần mềm máy tính nào chuyển đổi hợp ngữ sang ngôn ngữ máy?
  1. Interpreter
  2. Compiler
  3. Assembler
  4. Comparator
 9. Vào năm nào, “@” được chọn sử dụng trong địa chỉ email?
  1. 1976
  2. 1980
  3. 1977
  4. 1972
 10. Đâu là siêu máy tính PARAM SuperSries mới nhất?
  1. PARAM Yuva II
  2. PARAM 10000
  3. PARAM Padma
  4. PARAMnet
 11. Ai được coi là cha đẻ của siêu máy tính ở Ấn Độ?
  1. Ragunath Mashelkar
  2. Vijay Bhatkar
  3. Jayant Narlikar
  4. Nandan Nilekani
 12. Thư mục trên máy tính Windows không thể có tên là gì?
  1. can
  2. con
  3. mak
  4. make
 13. Máy tính dùng kiểu hệ số nào để tính toán và lưu trữ dữ liệu?
  1. thập phân
  2. cơ số 8
  3. nhị phân
  4. thập lục phân
 14. Đâu là phần mở rộng của tập tin Exel 2007?
  1. .xls
  2. .xlsx
  3. .xsl
  4. Không đáp án nào

Đáp án

1. C
2.D
3. C
4. B
5. C
6. B
7. C
8. C
9. D
10. A
11. B
12. B
13.C
14. B
Thứ Năm, 28/06/2018 09:40
51 👨 562
0 Bình luận
Sắp xếp theo