Trắc nghiệm kiến thức khoa học máy tính, làm tí cho vui (phần 10)

Series các bài trắc nghiệm về chủ đề khoa học máy tính đề cập tới nhiều lĩnh vực với bộ câu hỏi gồm 4 câu trả lời và đáp án ở cuối trang. Sau phần 9, Quản trị mạng tiếp tục giới thiệu phần 10. Hãy cùng thử sức xem bạn trả lời được bao nhiêu câu?

 1. Đâu là đơn vị đo lường tốc độ xử lý thường được dùng trên siêu máy tính?
  1. Gigahertz
  2. MIPS
  3. Flops
  4. Nacron
 2. 802.11 mô tả mạng …
  1. đồng trục
  2. không dây
  3. sợi quang
  4. đồng
 3. Lưu tập tin từ trên mạng Internet về máy tính gọi là gì?
  1. Tải về
  2. Tải lên
  3. Truyền tải
  4. Lưu trữ
 4. … bảo vệ hệ thống khỏi hacker
  1. Diệt virus
  2. Sao lưu
  3. Ổ cứng
  4. Tường lửa
 5. Lỗi trong phần mềm máy tính gọi là gì?
  1. Follies
  2. Mistake
  3. Bugs
  4. Spam
 6. Đâu là công ty máy tính ở Mỹ còn được biết đến với tên “Người khổng lồ xanh”?
  1. Microsoft
  2. Apple
  3. Compaq Corporation
  4. IBM
 7. Ai phát minh ra hệ thống thư điện tử và biểu tượng @ cho các địa chỉ thư?
  1. Ian Murdock
  2. David Bowie
  3. Paul Buchheit
  4. Raymond Samuel Tomlinson
 8. Tên viết đầy đủ của mạng Li-Fi là gì?
  1. Light Fidelity
  2. Laser Frequency
  3. Limitless Finite
  4. Light Field
 9. Khi nói tới mạng máy tính, ý nghĩa chính xác của từ VPN là gì?
  1. Virtual Protected Network
  2. Virus Protected Network
  3. Virus Proof Network
  4. Virtual Private Network
 10. Ai được cho là cha đẻ của công nghệ máy tính?
  1. Claude Shannon
  2. Charles Babbage
  3. Von Neumann
  4. Graham Bell
 11. Ổ cứng USB là một hình thức lưu trữ ….
  1. Sơ cấp
  2. Thứ cấp
  3. Cấp ba
  4. Phụ trợ
 12. Nhóm thảo luận trực tiếp cho phép trò chuyện “trực tiếp” được gọi là:
  1. Webcrawler
  2. Nhóm chat
  3. Siêu văn bản
  4. Email
 13. Kết nối hoặc đường dẫn tới văn bản hoặc trang web khác có chứa thông tin liên quan được gọi là gì?
  1. Kết nối quay số
  2. Thương mại điện tử
  3. Siêu liên kết
  4. Tiền điện tử
 14. Ai được cho là cha đẻ của SMS?
  1. Samir Bhatia
  2. Anuj Gupta
  3. Matti Makkonen
  4. Thomas Kurian
 15. IoT là viết tắt của
  1. Internet of Things
  2. Intranet of Teleservices
  3. International Organisation of Teleservices
  4. Internet Organisation of Telecommunication

Đáp án

1. C
2. B
3. A
4. D
5. C
6. D
7. D
8. A
9. D
10. B
11. B
12. B
13. C
14. C
15. A
Thứ Năm, 28/06/2018 10:43
52 👨 369
0 Bình luận
Sắp xếp theo