eQuiz - Bài kiểm tra trắc nghiệm về PHP Practice - phần 1

Quản Trị Mạng - Trong bài quiz dưới đây, chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn phần 1 trong loạt bài kiểm tra trắc nghiệm về kiến thức cơ bản PHP Practive với 15 câu hỏi. Thời gian trả lời đối với mỗi câu là không hạn chế, yêu cầu đối với người tham gia là vượt qua mức 70% tổng số câu hỏi.

eQuiz - Bài kiểm tra trắc nghiệm về PHP Practice - phần 1

Một số đặc điểm cơ bản có liên quan tới PHP:

PHP là một ngôn ngữ lập trình web ở phía server. Để tìm hiểu về PHP, các bạn cần tự trang bị cho mình một số kiến thức cơ bản như: Phải biết HTML, kỹ năng về scripting.

PHP là gì? PHP viết tắt của PHP: Hypertext Preprocessor, là ngôn ngữ lập trình server - side scripting, PHP script được thực hiện trên máy chủ, hỗ trợ rất nhiều cơ sở dữ liệu (MySQL, Informix, Oracle, Sybase, Solid, PostgreSQL, Generic ODBC...). PHP là phần mềm mã nguồn mở, hoàn toàn miễn phí trong quá trình download và sử dụng.

Thế nào là một file PHP: PHP có thể chứa các tập tin văn bản, thẻ HTML và các script. File PHP được trả lại cho trình duyệt như HTML, có đuôi “Php”, “. Php3″, hoặc “. Phtml”

MySQL là gì? MySQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu, lý tưởng cho cả hai ứng dụng nhỏ và lớn, hỗ trợ các tiêu chuẩn SQL.

PHP và MySQL: MySQL PHP kết hợp với các nền tảng chéo (bạn có thể phát triển trong Windows và phục vụ trên một nền tảng UNIX).

Tại sao sử dụng PHP? PHP chạy trên nền tảng khác nhau (Windows, Linux, Unix...), tương thích với hầu như tất cả các máy chủ được sử dụng hiện nay (Apache, IIS...), miễn phí để tải về từ các nguồn chính thức của PHP.

Để có quyền truy cập vào một máy chủ trang web có hỗ trợ PHP, bạn cần cài đặt Apache (hoặc IIS) trên máy chủ của riêng bạn, hãy cài đặt PHP, và MySQL hoặc tìm máy chủ web với tính năng hỗ trợ PHP và MySQL.

Bài quiz gồm 15 câu hỏi, chúc các bạn trả lời được nhiều đáp án đúng nhất!

 • 1. Which of the following best describes E_ERROR among PHP Error Types?
  • Fatal error that occurs at script runtime.
  • Nonfatal error that occurs at runtime.
  • Error that occurs at compile time due to invalid syntax.
  • None of the above.
 • 2. Which of the following best bescribes E_WARNING among PHP Error Types?
  • Fatal error that occurs at runtime
  • Nonfatal error that occurs at runtime (for example, if the script is unable to connect to MySQL).
  • Error that occurs at compile time due to invalid syntax.
  • None of the above.
 • 3. session_unset() simply deletes the values of any variables currently registered with the session?
  • True
  • False
 • 4. The md5() and crypt() functions can be unencrypted?
  • True
  • False
 • 5. If the form is submitted with the post method, then any values in the form are assigned to the $HTTP_GET_VARS array?
  • True
  • False
 • 6. The session will not track variables until they have been. registered using the session_register() function?
  • True
  • False
 • 7. session_destroy() takes session_id as one of its arguments?
  • True
  • False
 • 8. Which of the following best describes E_PARSE among PHP Error Types?
  • Fatal error that occurs at script runtime.
  • Nonfatal error that occurs at runtime (for example, if the script is unable to connect. to MySQL).
  • Error that occurs at compile time due to invalid syntax.
  • None of the above.
 • 9. The md5() and crypt() functions encrypt passwords?
  • True
  • False
 • 10. If the link_id input parameter is not specified, mysql_close() will close the most recently opened link?
  • True
  • False
 • 11. Once you have started the session and registered one or more variables, you can use those variables across any session enabled pages on your site?
  • True
  • False
 • 12. session_unregister() and session_unset() are independent of each other?
  • True
  • False
 • 13. mail() function works in Windows Operating System only if mail server installed or if mail() is pointed to a working SMTP server?
  • True
  • False
 • 14. The register_globals directive is disabled by default in PHP version 4.2.0 and greater?
  • True
  • False
 • 15. function to seek out patterns of data?
  • ereg()
  • reg()
  • preg()
  • zreg()
Thứ Tư, 19/08/2020 10:53
3,45 👨 9.194
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Quiz công nghệ