eQuiz - Bài kiểm tra trắc nghiệm về Java Swing Practice

Quản Trị Mạng - Chào mừng các bạn đến với series bài kiểm tra trắc nghiệm của Quản Trị Mạng với những chủ đề có liên quan đến các lĩnh vực của công nghệ thông tin. Và lần này chúng ta sẽ tiếp tục với bài kiểm tra về Java Swing Practice, tổng cộng sẽ có 13 câu hỏi với thời gian trả lời mỗi câu là không hạn chế. Sẽ có một số câu hỏi với nhiều phương án trả lời khác nhau.

>>> Bài Quiz (13 câu hỏi)

Chúc các bạn thành công!

Thứ Ba, 19/06/2018 16:00
31.042 👨 3.051
0 Bình luận
Sắp xếp theo